Laatste controle: 30/04/2021

Bedrijfsgeheimen

Getroffen door de brexit?

Als u over waardevolle informatie beschikt, bijvoorbeeld over een bepaalde technologie of andere aspecten van uw bedrijf, kunt u dit als bedrijfsgeheim beschermen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Wat kan een bedrijfsgeheim zijn?

Allerlei informatie en knowhow die niet of niet goed via een octrooi kan worden beschermd, kan als bedrijfsgeheim worden beschouwd, bijvoorbeeld:

Bedrijfsgeheimen kunnen strategische waarde hebben op langere termijn, zoals recepten of chemische verbindingen, of op kortere termijn, zoals de resultaten van een marketingonderzoek, een merknaam, de prijs en introductiedatum van een nieuw product of het offertebedrag bij een aanbestedingsprocedure.

Wat houdt de bescherming in?

Het feit dat bepaalde informatie waarover u beschikt, een bedrijfsgeheim is, betekent niet dat u de exclusieve rechten (Alleen de houder of houders van rechten op de intellectuele eigendom kunnen anderen verbieden de intellectuele eigendom te gebruiken.) daarop bezit. Als een ander erin slaagt dezelfde informatie te ontwikkelen, kan hij of zij deze vrij gebruiken.

U bent echter wel beschermd tegen onrechtmatig gedrag: bijvoorbeeld als iemand zich onrechtmatig toegang verschaft tot documenten met betrekking tot uw bedrijfsgeheim, deze kopieert voor eigen gebruik of deze doorgeeft aan een ander. U kunt ook optreden tegen iemand die in strijd met de geheimhoudingsovereenkomst de geheime bedrijfsinformatie aan een ander doorspeelt.

Bij dergelijk onrechtmatig gedrag heeft u recht op schadevergoeding en heeft u ook andere mogelijkheden tot verhaal. Zo kunt u de rechter vragen om degene die het bedrijfsgeheim onrechtmatig verkregen, gebruikt of onthuld heeft, te verbieden hiermee door te gaan.

Meer informatie vindt u op de pagina over bedrijfsgeheimenen van de Europese helpdesk voor intellectuele-eigendomsrechten.

Gerelateerde onderwerpen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IER-helpdeskDeze link brengt u naar een andere website

Gratis advies en opleiding over beheer van intellectuele eigendom voor door de EU gecofinancierde projecten of transnationale zakelijke overeenkomsten.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland ? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Andere ondersteuningsdiensten

Deze bladzijde delen: