Zakendoen
Laatste controle: 02/02/2023

Reisdocumenten voor gezinsleden van buiten de EU

Coronavirus: Intrekking van de reisbeperkingen

Reizen in de EU met gezinsleden van buiten de EU

Volgens de EU-regels hebt u het recht om samen met uw gezinsleden (echtgeno(o)t(e), kinderen, en van u afhankelijke ouders of grootouders) van buiten de EU te reizen naar een ander EU-land dan uw eigen. Als u naar een ander EU-land bent verhuisd, mogen ze zich ook daar bij u voegen. Deze regels gelden ook voor uw geregistreerde partner van buiten de EU mits het land van bestemming uw geregistreerd partnerschap als gelijkwaardig aan het huwelijk beschouwt.

Familieleden van buiten de EU die niet tot uw gezin behoren, zoals broers en zussen, neven, nichten, ooms en ook uw geregistreerde partner als uw partnerschap in het betrokken land niet als gelijkwaardig aan het huwelijk wordt beschouwd, kunnen onder bepaalde voorwaarden wel aanspraak maken op vereenvoudigde formaliteiten als zij samen met u naar een ander EU-land dan uw eigen reizen, of zich daar bij u willen voegen. Let wel dat EU-landen uw verzoek in dit geval niet automatisch inwilligen, maar het wel in behandeling moeten nemen.

Gezins- of familieleden van buiten de EU moeten wel altijd een geldig paspoort bij zich hebben en soms, afhankelijk van hun nationaliteit, ook een visum laten zien aan de grens.

Onderdanen van bepaalde landen (zie bijlage II) hebben geen visum nodig voor een bezoek aan de EU van hoogstens drie maanden. De lijst van landen waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om naar Ierland te reizen, verschilt enigszins van de lijst die voor andere EU-landen geldt.

Neem ruim van tevoren contact op met het consulaat of de ambassade van het land dat u wilt bezoeken, zodat u weet welke documenten uw gezinsleden nodig hebben.

Meer over het verblijfsrecht van gezinsleden van buiten de EU die samen met u naar een ander EU-land verhuizen.

Hebben uw gezinsleden van buiten de EU een visum nodig?

Hieronder kunnen uw gezinsleden van buiten de EU nagaan of zij een inreisvisum nodig hebben voor het land waar zij naartoe reizen.

Heeft u een verblijfsdocument van een EU-land?

U heeft geen door een EU-land afgegeven verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan en ook geen eigen door een EU-land afgegeven verblijfsdocument

Door welk land is uw verblijfskaart afgegeven?

Door welk land is uw verblijfsdocument afgegeven?

Naar welk EU-land reist u?

Naar welk EU-land reist u?

Naar welk EU-land reist u?

Naar welk EU-land reist u?

Uw verblijfskaart is afgegeven door een Schengenland en u reist naar een ander Schengenland.

Uw verblijfskaart is afgegeven door een Schengenland en u reist naar een niet-Schengenland.

Waarschuwing

Als u een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan heeft en zonder uw EU-echtgeno(o)t(e) of -partner naar een niet-Schengenland reist, heeft u wél een inreisvisum voor dat land nodig.

Een voorbeeld

Houders van een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan hebben geen visum nodig als zij samen met een EU-onderdaan reizen

Ying, de Chinese echtgenote van een Duitser die in Finland woont, heeft daar een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan gekregen. Ying en haar man willen tijdens de herfstvakantie naar Roemenië. Omdat Ying samen met haar man reist en in het bezit is van een geldig paspoort en een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan, heeft zij geen inreisvisum nodig om naar Roemenië te gaan.

Uw verblijfskaart is afgegeven door een niet-Schengenland en u reist naar een Schengenland.

Waarschuwing

Als u een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan heeft en zonder uw EU-echtgeno(o)t(e) of -partner naar het Schengenland reist, heeft u wél een inreisvisum voor dat land nodig.

Uitzondering: Zwitserland

Als u een door een niet-Schengenland afgegeven verblijfskaart heeft en naar Zwitserland reist, heeft u altijd een visum nodig, ongeacht of u alleen reist, samen met uw EU-echtgeno(o)t(e) of -partner reist of deze laatste in Zwitserland gaat bezoeken.

Uw verblijfskaart is afgegeven door een niet-Schengenland en u reist naar een niet-Schengenland.

Waarschuwing

Als u een verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-onderdaan heeft en zonder uw EU-echtgeno(o)t(e) of -partner naar een niet-Schengenland reist, heeft u wél een inreisvisum voor dat land nodig.

Uw verblijfsdocument is door een Schengenland afgegeven in een standaardformaat dat aan de EU-regels beantwoordt, en u reist naar een Schengenland, of Uw verblijfsdocument is afgegeven in een niet-standaardformaat dat meegedeeld is aan de EU en gepubliceerd is in PRADO (Openbaar onlineregister van authentieke reis- en identiteitsdocumenten)

Uw verblijfsdocument is door een Schengenland afgegeven in een standaardformaat dat aan de EU-regels beantwoordt, en u reist naar een niet-Schengenland, of Uw verblijfsdocument is afgegeven in een niet-standaardformaat dat meegedeeld is aan de EU en gepubliceerd is in PRADO (Openbaar onlineregister van authentieke reis- en identiteitsdocumenten)

Een voorbeeld

Zelfs met een nationale verblijfsvergunning is een inreisvisum nodig om naar een land te reizen dat niet aan Schengen deelneemt

Joyce, een Nigeriaanse, woont in Nederland met haar Nederlandse man Luuk. Als gezinslid van een Nederlander heeft Joyce een verblijfsvergunning in Nederland gekregen. Joyce wil nu Luuk vergezellen op zijn eerstvolgende zakenreis naar Dublin. Aangezien Ierland geen deel uitmaakt van het Schengengebied, heeft Joyce een inreisvisum nodig om met Luuk mee te reizen.

Uw verblijfsdocument is afgegeven door een niet-Schengenland en u reist naar een Schengenland.

Uw verblijfsdocument is afgegeven door een niet-Schengenland en u reist naar een ander niet-Schengenland.

Een inreisvisum aanvragen voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen

Als uw gezinsleden van buiten de EU een inreisvisum nodig hebben, moeten ze daarvoor van tevoren een aanvraag indienen bij het consulaat of de ambassade van het land dat ze willen bezoeken. Als zij samen met u reizen of zich bij u voegen in een ander EU-land, moet hun aanvraag snel en gratis worden verwerkt:

Waarschuwing

Uw gezinsleden van buiten de EU moeten op hun visumaanvraag duidelijk vermelden dat zij een inreisvisum aanvragen als gezinslid van een EU-burger die niet in eigen land verblijft. Als dit niet duidelijk is, kunnen ze het verkeerde soort visum krijgen, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Visumaanvraag — bewijsstukken

Uw gezinsleden van buiten de EU moeten bij de visumaanvraag de volgende documenten overleggen:

Deze lijst is volledig: uw gezinsleden van buiten de EU kunnen niet worden verplicht nog andere bewijsstukken over te leggen.

(Visa van een Schengenland zijn geldig voor alle landen van het Schengengebied.)

Waarschuwing

Woont u als EU-burger buiten de EU en reizen uw gezinsleden die geen EU-burgers zijn met of zonder u naar het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft, dan gelden de EU-regels voor grensoverschrijdend verkeerd niet altijd. Het kan zijn dat uw gezinsleden moeten betalen voor een visum.

Aan de grens zonder inreisvisum

Uw gezinsleden van buiten de EU doen er goed aan om vóór vertrek uit te zoeken welke documenten zij nodig hebben.

Als ze aan de grens toch niet het benodigde visum hebben, moet de grensbeambte hun de gelegenheid bieden om op een andere manier aan te tonen dat ze deel uitmaken van het gezin van een EU-burger die niet in eigen land verblijft. Dat kan aan de hand van een bewijs waaruit hun identiteit en hun relatie met een EU-burger blijkt (bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte) en een bewijs dat zij die EU-burger vergezellen of zich bij hem willen gaan voegen (bijvoorbeeld een bewijs waaruit blijkt dat deze laatste al woont in het land waar de betrokkenen heen willen). Als ze daarin slagen, moeten ze ter plekke een visum krijgen.

Slagen ze daarin niet, dan kunt u ons om hulp vragenDeze link brengt u naar een andere website.

Weigering van toegang

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen.

Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.

Meer over EU-grensformaliteiten en es fr

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: