Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 18/04/2017

Reisdocumenten voor gezinsleden van buiten de EU

Moet u een visum aanvragen?

Bent u EU-burger, dan mogen uw gezinsleden die zelf geen EU-burger zijn, met u meereizen naar een ander EU-land.

Ze moeten wel altijd een geldig paspoort bij zich hebben en, afhankelijk van hun nationaliteit, ook een visum laten zien aan de grens.

Om problemen te vermijden, neemt u het best ruim van tevoren contact op met het consulaat of de ambassade van het land dat u wilt bezoeken, zodat u weet welke documenten uw gezinsleden bij zich moeten hebben.

In geval van problemen kunt u ons altijd hulp vragen.

Visumvrijstellingen

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders van buiten de EU hoeven geen visum aan te vragen in de volgende gevallen:

  • Zij beschikken over een verblijfsvergunning of visum van een ander land in het Schengengebied (zie lijst hieronder) en het land waarheen zij reizen, behoort tot dat gebied.

De Schengenlanden

Oostenrijk

Hongarije

Noorwegen

België

IJsland

Polen

Tsjechië

Italië

Portugal

Denemarken

Letland

Slowakije

Estland

Liechtenstein

Slovenië

Finland

Litouwen

Spanje

Frankrijk

Luxemburg

Zweden

Duitsland

Malta

Zwitserland

Griekenland

Nederland

 

Met verblijfsvergunningen die zijn afgegeven door landen buiten het Schengengebied kunnen gezinsleden van buiten de EU niet zonder visum naar een land van het Schengengebied reizen.

Voorbeeld

Zelfs met een verblijfsvergunning is een inreisvisum nodig om naar een land te reizen dat niet aan Schengen deelneemt

Joyce, een Nigeriaanse, woont in Nederland met haar Nederlandse man Luuk. Als gezinslid van een Nederlander heeft Joyce een verblijfsvergunning in Nederland gekregen. Joyce wil Luuk vergezellen op zijn eerstvolgende zakenreis naar Londen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen deel uitmaakt van het Schengengebied, heeft Joyce een "EEA family permit" (een inreisvisum) nodig om met Luuk naar Londen te reizen.

  • Zij beschikken over een EU-verblijfskaart voor gezinsleden, die kan worden afgegeven door elk EU-land (behalve uw eigen land), en zij reizen naar een ander EU-land, ofwel samen met u ofwel om zich daar bij u te voegen. De verblijfskaart moet duidelijk vermelden dat de houder lid van het gezin van een EU-burger is.

Voorbeeld

Houders van een EU-verblijfskaart voor gezinsleden hoeven geen visum aan te vragen als zij reizen met een EU-onderdaan

Ying, de Chinese echtgenote van een Duitse onderdaan die in Finland woont, heeft in dat land een EU-verblijfskaart voor gezinsleden gekregen. Ying en haar man willen tijdens de herfstvakantie naar Roemenië. Omdat Ying een geldig paspoort en een EU-verblijfskaart voor gezinsleden heeft, heeft zij geen inreisvisum nodig om met haar echtgenoot naar Roemenië te gaan.

Voorbeeld

Echtgenoten hebben een visum nodig om alleen te reizen

Brian, een Zuid-Afrikaan, woont in Frankrijk met zijn Slowaakse echtgenote. Brian heeft van Frankrijk een EU-verblijfskaart voor gezinsleden gekregen. Omdat zijn vrouw het te druk heeft, wil Brian zijn vrienden op Cyprus alleen bezoeken. Omdat hij alleen reist, moet hij een visum voor Cyprus aanvragen.

Ook de partner waarmee u officieel samenwoont, en overige familieleden van buiten de EU (ooms, tantes, neven, nichten enz.) kunnen in uw EU-land om officiële erkenning als gezinslid van een EU-burger vragen. Let wel dat EU-landen niet verplicht zijn zo'n verzoek in te willigen, maar ze moeten het wel in behandeling nemen.

Een visum aanvragen

Als gezinsleden van buiten de EU een inreisvisum nodig hebben, moeten ze daarvoor van tevoren een aanvraag indienen bij het consulaat of de ambassade van het land dat ze willen bezoeken. Als zij samen met u reizen of zich bij u voegen in een ander EU-land, moet hun aanvraag snel en gratis worden verwerkt:

  • In Schengenlanden mag de afgifte van een visum maximaal twee weken duren, behalve in uitzonderlijke gevallen, met name wanneer de autoriteiten hun besluit moeten verantwoorden.
  • In alle andere EU-landen (Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië, VK) krijgt u uw visum zo snel mogelijk.

Welke documenten uw gezinsleden bij hun visumaanvraag moeten voegen verschilt van land tot land. Vraag daarom tijdig inlichtingen bij het consulaat of de ambassade van het land waar u naartoe wil.

Visa van een land uit het Schengengebied zijn geldig voor alle landen in dat gebied.

Woont u als EU-onderdaan buiten de EU en uw gezinsleden van buiten de EU willen, samen met u of alleen, naar het land reizen waarvan u onderdaan bent, dan zijn de EU-regels niet noodzakelijk van toepassing en kunnen visumkosten in rekening worden gebracht.

Voorbeeld

De huwelijksakte volstaat voor een visum

Thomas komt uit Ierland en is getrouwd met Delia, een Wit-Russische. Ze wonen in Wit-Rusland. Toen Thomas en Delia de moeder van Thomas, die in Spanje woont, wilden gaan bezoeken, diende Delia een visumaanvraag in.

Bij de aanvraag legde ze haar huwelijksakte voor, maar de Spaanse autoriteiten vroegen ook om bewijs van een hotelreservering en van ziektekostenverzekering voordat zij een visum wilden afgeven.

Toen Delia erop wees dat deze documenten niet nodig waren volgens het EU-recht, boden de Spaanse autoriteiten hun verontschuldigingen aan en gaven ze haar onmiddellijk een inreisvisum.

Aan de grens zonder inreisvisum

U doet er altijd goed aan om vóór vertrek uit te zoeken welke documenten gezinsleden van buiten de EU nodig hebben.

Als ze aan de grens toch niet het benodigde visum hebben, moet de douane hun de gelegenheid bieden om op een andere manier te bewijzen dat ze bij uw gezin horen. Als ze daarin slagen, moeten ze ter plekke een visum krijgen.

Als zij problemen hebben met het krijgen van een visum, kunt u ons hulp vragen.

Weigering van toegang

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen.

Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.

Meer over EU-grensformaliteitenEnglish

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies