Utolsó frissítés: 27/05/2019

Nem uniós családtagok számára szükséges úti okmányok

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Szükségük van-e a családtagjaimnak vízumra?

Ha Ön valamelyik uniós ország állampolgára, családtagjai akkor is elkísérhetik egy másik EU-tagországba, vagy csatlakozhatnak Önhöz az EU területén, ha ők maguk nem uniós polgárok.

A nem uniós családtagoknak minden esetben érvényes útlevéllel és – származási országtól függően – esetenként vízummal kell rendelkezniük a beutazáshoz.

Az esetleges problémák elkerülése érdekében azt tanácsoljuk, hogy jóval az utazás előtt vegye fel a kapcsolatot a célország konzulátusával vagy nagykövetségével, és érdeklődje meg, milyen dokumentumokat kell majd nem uniós családtagjainak bemutatniuk a határon.

Vízummentesség

Az Ön nem uniós családtagjainak – házastársának, (nagy)szüleinek, gyermekeinek, illetve unokáinak – nincs szükségük vízumra a beutazáshoz abban az uniós országban, ahova utaznak, ha:

vagy

A belső határok nélküli schengeni térség a következő országokat foglalja magában:

A következő országok nem tartoznak a schengeni térséghez:

Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia

Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország, Románia

A schengeni térségen kívüli országok által kiadott tartózkodási engedélyek nem jogosítják fel a nem uniós családtagokat, hogy vízummentesen beutazzanak a schengeni tagországok valamelyikébe.

Konkrét eset

Ha a schengeni térségen kívüli országok valamelyikébe látogat, nemzeti tartózkodási engedély birtokában is beutazóvízumot kell kiváltania

Joyce nigériai állampolgár, aki Hollandiában él holland férjével, Luukkal. Holland állampolgár családtagjaként Joyce hollandiai tartózkodási engedélyt kapott a holland hatóságoktól. Luuk Dublinba készül üzleti ügyben, és az útra Joyce is el szeretné kísérni. Mivel Írország nem része a schengeni térségnek, Joyce-nak beutazóvízumot kell kiváltania ahhoz, hogy Luukkal együtt elutazhasson Írországba.

Konkrét eset

Az uniós polgárok családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező személyeknek nem kell vízumot kiváltaniuk, ha uniós ország állampolgárával együtt utaznak

Ying kínai, férje pedig német állampolgár. A házaspár Finnországban él. A finnországi hatóságok uniós polgárok családtagjainak szóló tartózkodási kártyát adtak ki Ying részére. Ying és férje az ősz folyamán Romániában szeretne néhány napot tölteni. Mivel Ying rendelkezik érvényes útlevéllel és az említett tartózkodási kártyával, nem kell beutazóvízumot kiváltania ahhoz, hogy férjével Romániába utazzon.

Az uniós polgárok nem uniós házastársainak vízumot kell kiváltaniuk a külföldi utazáshoz, ha

  • uniós polgárok családtagjaként nem schengeni uniós ország által kiállított tartózkodási kártyával rendelkeznek, és házastársuk nélkül kívánnak elutazni egy másik EU/EGT-országba;
  • uniós polgárok családtagjaként schengeni uniós ország által kiállított tartózkodási kártyával rendelkeznek, és házastársuk nélkül kívánnak elutazni egy nem schengeni uniós országba.

Ön kérelmezheti az uniós országok hatóságaitól, hogy bejegyzett élettársát vagy tágabb családjának egy vagy több tagját – pl. testvérét, unokatestvérét, nagynénjét, nagybátyját stb. – hivatalosan elismerjék uniós polgár családtagjának. Az uniós országoknak nem kell a bejegyzett élettársakat és a távolabbi családtagokat automatikusan családtagként elismerniük, de az ilyen irányú kérelmeket mindenképpen meg kell vizsgálniuk.

Vízumigénylés

Ha az Ön nem uniós családtagjainak beutazóvízumra van szükségük, akkor vízumkérelmüket előzetesen be kell nyújtaniuk a célország konzulátusának, illetve nagykövetségének. Ha Önnel együtt fognak egy másik uniós országba utazni, vagy ha ott kívánnak Önhöz csatlakozni, a vízumkérelmüket a hatóságoknak gyorsan és ingyen fel kell dolgozniuk.

Országról országra változhat, milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk az Ön nem uniós családtagjainak ahhoz, hogy vízumot igényeljenek. Kiutazás előtt érdemes tájékoztatást kérni a célország konzulátusától, illetve nagykövetségétől a szükséges dokumentumokról.

A belső határok nélküli schengeni térség országainak valamelyike által kibocsátott vízum az összes többi schengeni országban érvényes.

Ha Ön uniós polgár, de az Európai Unión kívül él, és nem uniós családtagjai Önnel együtt vagy külön be szeretnének utazni abba az EU-országba, amelynek Ön az állampolgára, akkor az uniós szabályok nem feltétlenül irányadók, és elképzelhető, hogy nem uniós családtagjainak vízumdíjat kell fizetniük.

Konkrét eset

A vízum kiváltásához elég a házassági anyakönyvi kivonat

Thomas ír állampolgár, aki Fehéroroszországban él feleségével, a fehérorosz állampolgárságú Deliával. Amikor meg akarták látogatni Thomas Spanyolországban élő édesanyját, beutazóvízumot igényeltek Delia számára.

Delia a vízumkérelemhez csatolta a házassági anyakönyvi kivonatot is, de a spanyol hatóságok további iratokat – spanyolországi hotelfoglalást igazoló okmányt és egészségbiztosítást – kértek tőle.

Amikor azonban Delia felhívta figyelmüket arra a tényre, hogy az uniós jog értelmében nem köteles az említett járulékos dokumentumokat benyújtani, a spanyol hatóságok elnézést kértek tőle, és azonnal kiadták részére a beutazóvízumot.

Megérkezés a határhoz beutazóvízum nélkül

Minden esetben az a legokosabb, ha az Ön nem uniós családtagjai már jó előre tájékozódnak arról, milyen dokumentumokra van szükségük az utazáshoz, és már indulás előtt beszerzik azokat.

Ha azonban a határra érve nem tudnak beutazóvízumot felmutatni, a határrendészeti szerveknek lehetőséget kell adniuk a számukra, hogy más módon bizonyítsák: az Ön családtagjai. Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.

Ha családtagjai nehézségekbe ütköznek a vízumigénylés során, Ön segítségért fordulhat a Bizottság segélyszolgálataihoz .

Beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme" érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak a beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt" hordoz magában.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kézhez kapja a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni valamennyi indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

További információk az uniós beléptetési eljárásokrólen

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: