A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 18/04/2017

Nem uniós családtagok számára szükséges úti okmányok

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

Szükségük van-e a családtagjaimnak vízumra?

Ha Ön valamelyik uniós ország állampolgára, családtagjai akkor is elkísérhetik egy másik EU-tagországba, vagy csatlakozhatnak Önhöz az EU területén, ha ők maguk nem uniós polgárok.

A nem uniós családtagoknak minden esetben érvényes útlevéllel és - származási országtól függően - esetenként vízummal kell rendelkezniük a beutazáshoz.

Az esetleges problémák elkerülése érdekében azt tanácsoljuk, hogy jóval az utazás előtt vegye fel a kapcsolatot a célország konzulátusával vagy nagykövetségével, és érdeklődje meg, milyen dokumentumokat kell majd nem uniós családtagjainak bemutatniuk a határon.

Ha mégis gondja támad, forduljon nyugodtan a Bizottság segélyszolgálataihoz.

Vízummentesség

Az Ön nem uniós családtagjainak - házastársának, (nagy)szüleinek, gyermekeinek, illetve unokáinak - nem kell beutazóvízumot kiváltaniuk, ha:

 • olyan országba kívánnak utazni, mely részét képezi az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek (lásd az alábbi listát), és egy másik schengeni tagország tartózkodási engedélyt vagy vízumot bocsátott ki a számukra.

A belső határok nélküli schengeni térség

Ausztria

Magyarország

Norvégia

Belgium

Izland

Lengyelország

Cseh Köztársaság

Olaszország

Portugália

Dánia

Lettország

Szlovákia

Észtország

Liechtenstein

Szlovénia

Finnország

Litvánia

Spanyolország

Franciaország

Luxemburg

Svédország

Németország

Málta

Svájc

Görögország

Hollandia

 

A schengeni térségen kívüli országok által kiadott tartózkodási engedélyek nem jogosítják fel a nem uniós családtagokat, hogy vízummentesen beutazzanak a schengeni tagországok valamelyikébe.

Konkrét eset

Ha a schengeni térségen kívüli országok valamelyikébe látogat, még tartózkodási engedély birtokában is beutazóvízumot kell kiváltania

Joyce nigériai állampolgár, aki Hollandiában él holland férjével, Luukkal. Holland állampolgár családtagjaként Joyce tartózkodási engedélyt kapott a holland hatóságoktól. Luuk Londonba készül üzleti ügyben, és az útra Joyce is el szeretné kísérni. Mivel az Egyesült Királyság nem része a schengeni térségnek, Joyce-nak uniós polgárok nem uniós családtagjainak szóló külön EGT-engedélyt (vízumot) kell kiváltania ahhoz, hogy Luukkal együtt beutazhasson az Egyesült Királyságba.

 • rendelkeznek uniós polgár családtagjainak szóló tartózkodási kártyával, melyet az európai uniós szabályoknak megfelelően adtak ki a részükre valamelyik EU-országban (kivéve azt az országot, melynek Ön az állampolgára), és Önnel együtt utaznak egy másik uniós országba, vagy csatlakozni kívánnak Önhöz egy mások uniós országban. A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

Konkrét eset

Az uniós polgárok családtagjainak szóló tartózkodási kártyával rendelkező személyeknek nem kell vízumot kiváltaniuk, ha uniós ország állampolgárával együtt utaznak

Ying kínai, férje pedig német állampolgár. A házaspár Finnországban él. A finnországi hatóságok uniós polgárok családtagjainak szóló tartózkodási kártyát adtak ki Ying részére. Ying és férje az ősz folyamán Romániában szeretne néhány napot tölteni. Mivel Ying rendelkezik érvényes útlevéllel és az említett tartózkodási kártyával, nem kell beutazóvízumot kiváltania ahhoz, hogy férjével Romániába utazzon.

Konkrét eset

Ha a házastárs egyedül utazik, vízumot kell kiváltania

Brian dél-afrikai állampolgár, aki Franciaországban él szlovák állampolgárságú feleségével. Brian részére a franciaországi hatóságok uniós polgárok családtagjainak szóló tartózkodási kártyát bocsátottak ki. Brian azt tervezi, hogy meglátogatja Cipruson élő barátait. Mivel felesége igen elfoglalt, a férfi egyedül indul majd útnak. Tekintettel arra, hogy felesége nem kíséri el, Briannek vízumot kell kiváltania a ciprusi utazáshoz.

Az Ön bejegyzett élettársa és tágabb értelemben vett családjának többi tagja - pl. testvére, unokatestvére, nagynénje, nagybátyja stb. - kérelmezheti az uniós országok hatóságaitól, hogy hivatalosan is uniós polgár családtagjának minősüljön. Az uniós országoknak nem kell a bejegyzett élettársakat és a távolabbi családtagokat automatikusan családtagként elismerniük, de az ilyen irányú kérelmeket mindenképpen meg kell vizsgálniuk.

Vízumigénylés

Ha az Ön nem uniós családtagjainak beutazóvízumra van szükségük, akkor vízumkérelmüket előzetesen be kell nyújtaniuk a célország konzulátusának, illetve nagykövetségének. Ha Önnel együtt fognak egy másik uniós országba utazni, vagy ha ott kívánnak Önhöz csatlakozni, a vízumkérelmüket a hatóságoknak gyorsan és ingyen fel kell dolgozniuk.

 • A belső határok nélküli schengeni térségbe tartozó országoknak 15 napon belül ki kell adniuk a vízumot. Ez alól csak ritka esetben tehetnek kivételt a hatóságok, úgy, hogy döntésüket megindokolják.
 • A vízumkérelmeket az összes többi országnak (Bulgáriának, Ciprusnak, az Egyesült Királyságnak, Horvátországnak, Írországnak és Romániának) is a lehető leggyorsabban el kell bírálnia.

Országról országra változhat, milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk az Ön nem uniós családtagjainak ahhoz, hogy vízumot igényeljenek. Kiutazás előtt érdemes erről tájékoztatást kérni a célország konzulátusától, illetve nagykövetségétől.

A belső határok nélküli schengeni térség országainak valamelyike által kibocsátott vízum az összes többi schengeni országban érvényes.

Ha Ön uniós polgár, de az Európai Unión kívül él, és nem uniós családtagjai Önnel együtt vagy külön be szeretnének utazni abba az EU-országba, amelynek Ön az állampolgára, akkor az uniós szabályok nem feltétlenül irányadók, és elképzelhető, hogy családtagjainak vízumdíjat kell fizetniük.

Konkrét eset

A vízum kiváltásához elég a házassági anyakönyvi kivonat

Thomas ír állampolgár, aki Fehéroroszországban él feleségével, a fehérorosz állampolgárságú Deliával. Amikor meg akarták látogatni Thomas Spanyolországban élő édesanyját, beutazóvízumot igényeltek Delia számára.

Delia a vízumkérelemhez csatolta a házassági anyakönyvi kivonatot is, de a spanyol hatóságok további iratokat - spanyolországi hotelfoglalást igazoló okmányt és egészségbiztosítást - kértek tőle.

Amikor azonban Delia felhívta figyelmüket arra a tényre, hogy az uniós jog értelmében nem köteles az említett járulékos dokumentumokat benyújtani, a spanyol hatóságok elnézést kértek tőle, és azonnal kiadták részére a beutazóvízumot.

Megérkezés a határhoz beutazóvízum nélkül

Minden esetben az a legokosabb, ha az Ön nem uniós családtagjai már jó előre tájékozódnak arról, milyen dokumentumokra van szükségük az utazáshoz, és már indulás előtt beszerzik azokat.

Ha azonban a határra érve nem tudnak beutazóvízumot felmutatni, a határrendészeti szerveknek lehetőséget kell adniuk a számukra, hogy más módon bizonyítsák: az Ön családtagjai. Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.

Ha családtagjai nehézségekbe ütköznek a vízumigénylés során, Ön segítségért fordulhat a Bizottság segélyszolgálataihoz.

Beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme" érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak a beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt" hordoz magában.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kézhez kapja a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni valamennyi indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

További információk az uniós beléptetési eljárásokrólEnglish

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz