Utolsó frissítés: 02/02/2023

Nem uniós családtagok számára szükséges úti okmányok

Koronavírus: Az utazás biztonságos újraindítása

Ha Ön az EU területén utazik nem uniós családtagjaival

Az uniós szabályok értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy nem uniós ország állampolgárságával rendelkező legközelebbi hozzátartozóival (házastársával, gyermekeivel, eltartott szüleivel vagy eltartott nagyszüleivel) együtt más uniós országokba utazzon abból az uniós országból, amelynek az állampolgára. Ha pedig másik EU-országba költözik, nem uniós családtagjai követhetik Önt a célországba. Ezek a szabályok a nem uniós ország állampolgárságával rendelkező bejegyzett élettársra is vonatkoznak, ha a célország a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek ismeri el.

Az Ön nem uniós ország állampolgárságával rendelkező távolabbi hozzátartozói – testvérei, unokatestvérei, nagynénje, nagybátyja, illetve (ha a célország nem ismeri el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek) bejegyzett élettársa – bizonyos esetekben jogosultak lehetnek arra, hogy könnyített feltételekkel lépjenek be a célországba, amikor Önnel együtt vagy Önhöz utaznak egy másik uniós országba. Az uniós országoknak nem kell automatikusan biztosítaniuk ezt a jogot a bejegyzett élettársaknak és a távolabbi családtagoknak, de mindenképpen mérlegelniük kell az ilyen irányú kérelmeket.

A nem uniós családtagoknak minden esetben rendelkezniük kell érvényes útlevéllel, és – származási országtól függően – esetenként vízumot is ki kell váltaniuk a beutazáshoz.

Egyes országok állampolgárai (lásd a II. mellékletet) vízum nélkül utazhatnak be három hónapra vagy annál rövidebb időtartamra az Európai Unióba. Azoknak az országoknak a listája, amelyek állampolgárainak vízumot kell kiváltaniuk ahhoz, hogy beutazzanak Írországba, nem teljesen egyezik meg azoknak az országoknak a listájával, amelyek állampolgárainak vízumra van szükségük a többi uniós országba történő beutazáshoz.

Azt tanácsoljuk, hogy jóval az utazás előtt vegye fel a kapcsolatot a célország konzulátusával vagy nagykövetségével, és érdeklődje meg, hogy nem uniós családtagjainak milyen dokumentumokat kell majd bemutatniuk a határon.

Ha nem uniós családtagjai Önnel együtt másik EU-országba költöznek, célszerű részletesen utánanézniük, milyen jogok illetik meg őket az ott-tartózkodás tekintetében.

Szükségük van-e a nem uniós családtagoknak vízumra?

A nem uniós családtagok az alábbi interaktív eszköz segítségével ellenőrizhetik, hogy szükségük van-e vízumra a célországba történő beutazáshoz:

Rendelkezik-e Ön tartózkodási engedéllyel valamelyik uniós országban?

Ön nem rendelkezik uniós ország által uniós polgár családtagjának kiállított tartózkodási kártyával vagy egyéb tartózkodási okmánnyal

Melyik uniós ország állította ki az Ön tartózkodási kártyáját?

Melyik uniós ország állította ki az Ön tartózkodási okmányát?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Az Ön tartózkodási kártyáját egy schengeni ország bocsátotta ki, és Ön a schengeni térség valamelyik országába utazik

Az Ön tartózkodási kártyáját egy schengeni ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik

Figyelmeztetés

Ha Ön rendelkezik uniós polgár nem uniós családtagjának szóló tartózkodási kártyával, de nem az uniós házastársával/élettársával együtt, vagy nem a már ott-tartózkodó uniós házastársához/élettársához utazik a schengeni térségen kívüli uniós országba, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Konkrét eset

Az uniós polgárok tartózkodási kártyával rendelkező családtagjainak nem kell vízumot kiváltaniuk, ha uniós ország állampolgárával együtt utaznak

Ying kínai, férje pedig német állampolgár. A házaspár Finnországban él. Uniós polgár családtagjaként Ying tartózkodási kártyát kapott a finn hatóságoktól. Ying és férje az ősz folyamán Romániában szeretne néhány napot tölteni. Mivel Ying a férjével együtt utazik, továbbá rendelkezik érvényes útlevéllel és az említett tartózkodási kártyával, nem kell vízumot kiváltania ahhoz, hogy beutazhasson Romániába.

Az Ön tartózkodási kártyáját egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy schengeni országba utazik

Figyelmeztetés

Ha Ön rendelkezik uniós polgár nem uniós családtagjának szóló tartózkodási kártyával, de nem az uniós házastársával/élettársával együtt, vagy nem a már ott-tartózkodó uniós házastársához/élettársához utazik a schengeni térségben fekvő országba, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Svájc kivétel

Önnek vízumra lesz szüksége, ha olyan, nem uniós családtag részére kiállított tartózkodási kártyával utazik Svájcba, amelyet valamely schengeni térségen kívüli uniós ország bocsátott ki – függetlenül attól, hogy egyedül utazik-e, uniós házastársával/élettársával együtt akar-e belépni Svájcba, vagy uniós házastársához/élettársához kíván-e csatlakozni az országban.

Az Ön tartózkodási kártyáját egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik

Figyelmeztetés

Ha Ön rendelkezik uniós polgár nem uniós családtagjának szóló tartózkodási kártyával, de nem az uniós házastársával/élettársával együtt, vagy nem a már ott-tartózkodó uniós házastársához/élettársához utazik a schengeni térségen kívüli uniós országba, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Az Ön tartózkodási okmányát egy schengeni ország bocsátotta ki az uniós szabályoknak megfelelő szabványos formátumban, és Ön egy schengeni országba utazik, VAGY pedig az Ön tartózkodási okmányát olyan, nem szabványos formátumban állították ki, amelyet bejelentettek a Bizottságnak, és amely közzé lett téve az eredeti úti és személyazonosító okmányok nyilvános online adatbázisában

Az Ön tartózkodási okmányát egy schengeni ország bocsátotta ki az uniós szabályoknak megfelelő szabványos formátumban, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik, VAGY pedig az Ön tartózkodási okmányát olyan nem szabványos formátumban állították ki, amelyet bejelentettek a Bizottságnak, és amely közzé lett téve az eredeti úti és személyazonosító okmányok nyilvános online adatbázisában

Konkrét eset

Ha a schengeni térségen kívüli országok valamelyikébe látogat, nemzeti tartózkodási engedély birtokában is beutazóvízumot kell kiváltania

Joyce nigériai állampolgár, aki Hollandiában él holland férjével, Luukkal. Holland állampolgár családtagjaként Joyce hollandiai tartózkodási engedélyt kapott a holland hatóságoktól. Luuk Dublinba készül üzleti ügyben, és az útra Joyce is el szeretné kísérni. Mivel Írország nem része a schengeni térségnek, Joyce-nak vízumot kell kiváltania ahhoz, hogy Luukkal együtt beutazhasson Írországba.

Az Ön tartózkodási okmányát egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy schengeni országba utazik

Az Ön tartózkodási okmányát egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik

Rövid távú, legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosító vízum kérelmezése

Ha az Ön nem uniós családtagjainak beutazóvízumra van szükségük, akkor vízumkérelmüket előzetesen be kell nyújtaniuk a célország konzulátusán, illetve nagykövetségén. Ha Önnel együtt fognak egy másik uniós országba utazni, vagy ha ott kívánnak Önhöz csatlakozni, vízumkérelmüket a hatóságoknak gyorsan és ingyen fel kell dolgozniuk.

Figyelmeztetés

Az Ön nem uniós családtagjainak egyértelműen fel kell tüntetniük vízumkérelmükben, hogy olyan uniós polgár családtagjaként kérelmezik a beutazóvízumot, aki a szabad mozgás uniós jogát gyakorolja. Ha a hatóságok nincsenek tisztában a kérelmező helyzetével, esetleg másik típusú, díjköteles vízumot állítanak ki a számára.

Vízumkérelem – igazoló okmányok

Az Ön nem uniós családtagjainak az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk vízumkérelmükhöz:

A fenti felsorolás teljes: az Ön nem uniós családtagjai nem kötelezhetők arra, hogy további dokumentumokat is benyújtsanak kérelmük alátámasztására.

(A belső határok nélküli schengeni térség országainak valamelyike által kibocsátott vízum az összes többi schengeni országban érvényes.)

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós polgár, de az Európai Unión kívül él, és nem uniós családtagjai Önnel együtt vagy külön be szeretnének utazni abba az EU-országba, amelynek Ön az állampolgára, akkor az uniós szabályok nem feltétlenül irányadók, és elképzelhető, hogy nem uniós családtagjainak vízumdíjat kell fizetniük.

Megérkezés a határhoz beutazóvízum nélkül

Minden esetben tanácsos jó előre utánanézni, milyen dokumentumokra van szükségük a nem uniós családtagoknak az utazáshoz, és már indulás előtt beszerezni azokat.

Ha azonban a határra érve a nem uniós családtagok útlevéllel igen, beutazóvízummal viszont nem rendelkeznek, a határrendészeti szerveknek lehetőséget kell adniuk a számukra, hogy más módon bizonyítsák: olyan uniós polgár családtagjai, aki a szabad mozgás uniós jogát gyakorolja. Ezt oly módon tehetik meg, hogy igazolják személyazonosságukat és azt, hogy uniós polgár családtagjai (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával), valamint bizonyítékkal szolgálnak arról, hogy uniós családtagjukkal vagy uniós családtagjukhoz utaznak (pl. igazolják, hogy uniós hozzátartozójuk már a célországban él). Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.

Ha családtagjai nehézségekbe ütköznek a vízumigénylés során, Ön segítségért fordulhat a Bizottság segélyszolgálataihozKülső honlaphoz vezető link.

A beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme” érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt” hordoz magában.

Az érintettek jogosultak arra, hogy kézhez kapják a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

További információk az uniós beléptetési eljárásokról en es fr

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: