Utolsó frissítés: 14/06/2022

Nem uniós családtagok számára szükséges úti okmányok

Koronavírus: Az utazás biztonságos újraindítása

Ha nem uniós családtagjaival az EU-ban utazik

Az uniós szabályok értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy nem uniós ország állampolgárságával rendelkező legközelebbi hozzátartozóival (házastárs, gyermekek, eltartott szülők vagy eltartott nagyszülők) együtt elutazzon más uniós országokba. Ha pedig elköltözik egy másik EU-országba, nem uniós családtagjai is Önnel tarthatnak. Ezek a szabályok az Ön nem uniós állampolgárságú bejegyzett élettársára is vonatkoznak, amennyiben az ország, ahova utaznak, a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek ismeri el.

Nem uniós állampolgárságú távolabbi hozzátartozói – testvérei, unokatestvérei, nagynénje, nagybátyja, illetve (ha az ország, ahova utazik, nem ismeri el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek) bejegyzett élettársa – adott esetben jogosultak lehetnek arra, hogy könnyített feltételekkel utazzanak be a célországba, ha Önnel együtt utaznak, vagy ha Önhöz csatlakoznak egy másik uniós országban. Az uniós országoknak nem kell automatikusan biztosítaniuk ezt a jogot a bejegyzett élettársaknak és a távolabbi családtagoknak, de mindenképpen mérlegelniük kell az ilyen irányú kérelmeket.

A nem uniós családtagoknak minden esetben érvényes útlevéllel és – származási országtól függően – esetenként vízummal kell rendelkezniük a beutazáshoz.

Egyes országok állampolgárai (lásd a II. mellékletet) három hónapra vagy annál rövidebb időtartamra vízum nélkül utazhatnak be az Európai Unióba. Vannak olyan országok, amelyek állampolgárainak vízumra van szükségük ahhoz, hogy beutazhassanak Írországba, miközben az EU más országaiba vízum nélkül utazhatnak.

Azt tanácsoljuk, hogy jóval az utazás előtt vegye fel a kapcsolatot a célország konzulátusával vagy nagykövetségével, és érdeklődje meg, milyen dokumentumokat kell majd nem uniós családtagjainak bemutatniuk a határon.

Tájékozódjon bővebben a nem uniós családtagok tartózkodási jogairól abban az esetben, ha Önnel együtt költöznek el egy másik EU-országba.

Szükségük van-e a nem uniós családtagjaimnak vízumra?

Az Ön nem uniós családtagja az alábbi interaktív eszköz segítségével ellenőrizheti, hogy szüksége van-e beutazóvízumra a kívánt országba:

Rendelkezik-e Ön tartózkodási engedéllyel valamelyik uniós országban?

Ön nem rendelkezik uniós ország által uniós polgár családtagjának kiállított tartózkodási kártyával vagy egyéb tartózkodási okmánnyal

Melyik uniós ország állította ki az Ön tartózkodási kártyáját?

Melyik uniós ország állította ki az Ön tartózkodási okmányát?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Melyik uniós országba utazik?

Az Ön tartózkodási kártyáját egy schengeni ország bocsátotta ki, és Ön a schengeni térség valamelyik országába utazik.

Az Ön tartózkodási kártyáját egy schengeni ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik.

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós polgárok nem uniós családtagjainak szóló tartózkodási kártyával rendelkezik, és egy, a schengeni térségen kívüli uniós országba szándékozik utazni uniós állampolgárságú házastársa/élettársa nélkül, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Konkrét eset

Az uniós polgárok tartózkodási kártyával rendelkező családtagjainak nem kell vízumot kiváltaniuk, ha uniós ország állampolgárával együtt utaznak

Ying kínai, férje pedig német állampolgár. A házaspár Finnországban él. A finn hatóságok uniós polgárok családtagjainak szóló tartózkodási kártyát adtak ki Ying részére. Ying és férje az ősz folyamán Romániában szeretne néhány napot tölteni. Mivel Ying rendelkezik érvényes útlevéllel és az említett tartózkodási kártyával, nem kell beutazóvízumot kiváltania ahhoz, hogy férjével Romániába utazzon.

Az Ön tartózkodási kártyáját egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy schengeni országba utazik.

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós polgárok nem uniós családtagjainak szóló tartózkodási kártyával rendelkezik, és egy schengeni országba szándékozik utazni uniós állampolgárságú házastársa/élettársa nélkül, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Kivétel ezalól Svájc.

Önnek vízumra lesz szüksége, ha egy, a schengeni térségen kívüli uniós ország által nem uniós családtag részére kiállított tartózkodási kártyával utazik Svájcba – függetlenül attól, hogy egyedül vagy uniós állampolgárságú házastársával/élettársával együtt utazik.

Az Ön tartózkodási kártyáját egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik.

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós polgárok nem uniós családtagjainak szóló tartózkodási kártyával rendelkezik, és egy, a schengeni térségen kívüli uniós országba szándékozik utazni uniós állampolgárságú házastársa/élettársa nélkül, vízumra lesz szüksége ahhoz, hogy beutazhasson a kérdéses országba.

Az Ön tartózkodási okmányát egy schengeni ország bocsátotta ki az uniós szabályoknak megfelelő szabványos formátumban, és Ön egy schengeni országba utazik. Vagy pedig az Ön tartózkodási okmányát olyan nem szabványos formátumban állították ki, amelyet bejelentettek a Bizottságnak, és amely közzé lett téve az eredeti úti és személyazonosító okmányok nyilvános online adatbázisában.

Az Ön tartózkodási okmányát egy schengeni ország bocsátotta ki az uniós szabályoknak megfelelő szabványos formátumban, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik. Vagy pedig az Ön tartózkodási okmányát olyan nem szabványos formátumban állították ki, amelyet bejelentettek a Bizottságnak, és amely közzé lett téve az eredeti úti és személyazonosító okmányok nyilvános online adatbázisában.

Konkrét eset

Ha a schengeni térségen kívüli országok valamelyikébe látogat, nemzeti tartózkodási engedély birtokában is beutazóvízumot kell kiváltania

Joyce nigériai állampolgár, aki Hollandiában él holland férjével, Luukkal. Holland állampolgár családtagjaként Joyce hollandiai tartózkodási engedélyt kapott a holland hatóságoktól. Luuk Dublinba készül üzleti ügyben, és az útra Joyce is el szeretné kísérni. Mivel Írország nem része a schengeni térségnek, Joyce-nak beutazóvízumot kell kiváltania ahhoz, hogy Luukkal együtt elutazhasson Írországba.

Az Ön tartózkodási okmányát egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy schengeni országba utazik.

Az Ön tartózkodási okmányát egy, a schengeni térségen kívüli ország bocsátotta ki, és Ön egy, a schengeni térségen kívüli országba utazik.

Rövid távú, legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosító vízum kérelmezése

Ha az Ön nem uniós családtagjainak beutazóvízumra van szükségük, akkor vízumkérelmüket előzetesen be kell nyújtaniuk a célország konzulátusán, illetve nagykövetségén. Ha Önnel együtt fognak egy másik uniós országba utazni, vagy ha ott kívánnak Önhöz csatlakozni, a vízumkérelmüket a hatóságoknak gyorsan és ingyen fel kell dolgozniuk.

Figyelmeztetés

Az Ön nem uniós családtagjának a vízumkérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy a szabad mozgás uniós jogát gyakorló, azaz a saját tagállamától eltérő tagállamban élő uniós polgár családtagjaként kérelmezi a beutazóvízumot. Ha a hatóságok nincsenek tisztában a kérelmező helyzetével, esetleg másik típusú, díjköteles vízumot állítanak ki a számára.

Vízumkérelem – igazoló okmányok

Az Ön nem uniós családtagjainak a vízumkérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk:

Ez a felsorolás teljes: az Ön nem uniós családtagjai nem kötelezhetők arra, hogy más dokumentumokat is benyújtsanak kérelmük alátámasztására.

(A belső határok nélküli schengeni térség országainak valamelyike által kibocsátott vízum az összes többi schengeni országban érvényes.)

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós polgár, de az Európai Unión kívül él, és nem uniós családtagjai Önnel együtt vagy külön be szeretnének utazni abba az EU-országba, amelynek Ön az állampolgára, akkor az uniós szabályok nem feltétlenül irányadók, és elképzelhető, hogy nem uniós családtagjainak vízumdíjat kell fizetniük.

Megérkezés a határhoz beutazóvízum nélkül

Minden esetben tanácsos jó előre tájékozódni arról, hogy a nem uniós családtagoknak milyen dokumentumokra van szükségük az utazáshoz, és már indulás előtt beszerezni azokat.

Ha azonban a határra érve nem tudnak beutazóvízumot felmutatni, a határrendészeti szerveknek lehetőséget kell adniuk a számukra, hogy más módon bizonyítsák: egy másik EU-országba költöző uniós polgár családtagjai. Ezt oly módon tehetik meg, hogy igazolják személyazonosságukat és azt, hogy uniós polgár családtagjai (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával), valamint bizonyítékkal szolgálnak arról, hogy az uniós családtagjukhoz költöznek, illetve vele tartanak (igazolják például, hogy uniós illetőségű hozzátartozójuk már az országban él). Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.

Ha családtagjai nehézségekbe ütköznek a vízumigénylés során, Ön segítségért fordulhat a Bizottság segélyszolgálataihoz .

Beléptetés megtagadása

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy valamelyik EU-tagország „a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelme" érdekében megtagadja egy másik uniós tagország állampolgárának, illetve az illető családtagjainak a beléptetését.

Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt" hordoz magában.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kézhez kapja a beléptetés megtagadásáról szóló írásbeli határozatot. A dokumentumban fel kell tüntetni valamennyi indokot, és ismertetni kell, hogyan és mennyi időn belül lehet a döntéssel szemben fellebbezéssel élni.

További információk az uniós beléptetési eljárásokról en es fr

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: