Utolsó frissítés:: 29/04/2019

Üzleti titok

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az uniós jogszabályok hatálya 2019. március 30-tól nem terjed ki az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a megerősített kilépési megállapodás más időpontról rendelkezik vagy ha az Európai Tanács és az Egyesült Királyság egyhangúlag úgy dönt, hogy meghosszabbítja a kétéves tárgyalási időszakot. Arról, hogy a kilépés milyen jogi következményekkel jár a vállalkozásokra nézve, itt olvashat bővebben:

Ha Ön értékes technológiai információknak vagy vállalkozása bármely más aspektusával kapcsolatos adatoknak van birtokában, üzleti titokká minősítheti azokat, ha teljesülnek a következő feltételek:

Milyen információk minősülhetnek üzleti titoknak?

Üzleti titok lehet az olyan információk és know-how széles köre, amelyet szabadalmak révén nem lehet megóvni, vagy nem lehet megfelelő oltalomban részesíteni, például:

Az információk üzleti titokként való védelme stratégiai szempontból lehet hosszú távú, például ha receptekről vagy kémiai vegyületekről van szó, vagy rövid távú, például ha marketingtanulmányok eredménye, márkanév, új termék ára és forgalomba hozatalának időpontja, vagy közbeszerzési eljárás keretében benyújtott árajánlat a tét.

Hogyan működik?

Ha Önnek üzleti titka van, ez még nem jelenti azt, hogy Ön kizárólagos jogokat élvez a kérdéses információk felett. Ha valaki más is kidolgozza ugyanazokat az információkat, szabadon felhasználhatja azokat.

Az üzleti titok azonban a tisztességtelen magatartással szemben nyújt oltalmat: például azzal szemben, ha valaki az Ön engedélye nélkül hozzáférkőzik olyan dokumentumokhoz, amelyek az Ön titkos információihoz kapcsolódnak, azokat személyes használatra lemásolja, vagy másoknak átadja. Ön akkor is oltalmat élvez, ha valaki megsérti az aláírt titoktartási megállapodást, és az információkat mások rendelkezésére bocsátja.

Ha az Ön üzleti titka tisztességtelen magatartás miatt illetéktelenek birtokába jut, Ön kártérítésre és más jogorvoslatra jogosult. Például bírósági határozattal megtiltható annak a személynek, aki jogtalanul az üzleti titoknak minősülő információ birtokába jutott, azt felhasználta vagy továbbadta, hogy a továbbiakban felhasználja, illetve továbbadja másoknak ezt az információt.

Bővebben a témáról az üzleti titokról szóló tájékoztatójábanpdfen lehet olvasni.Európai Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk

Kapcsolódó témák

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: