Utolsó frissítés: 23/06/2022

Az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szabályok

Ha az Ön vállalkozása legalább két különböző típusú utazási szolgáltatást értékesít, például személyszállítást és szállást, gépjárművek bérlését vagy egyedi feltételek mellett más idegenforgalmi szolgáltatásokat, az utazási csomagokra vonatkozó uniós szabályok értelmében eleget kell tennie bizonyos kötelezettségeknek. Ezek a szabályok az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkoznak.

Utazási csomagok (szervezett utazás)

Utazási csomagnak tekinthetők a legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás kombinációi, melyek ugyanazon utazás vagy üdülés részét képezik, és amelyekről a vevő egyetlen szolgáltatóval egyetlen szerződést köt. Szintén utazási csomagnak minősülnek azok az értékesítési ügyletek, amelyek során az egyes utazási szolgáltatókkal külön-külön szerződések jönnek létre, amennyiben teljesül az alábbi feltételek közül valamelyik:

Ha egy utazási szolgáltatást, pl. szállást, egy másik idegenforgalmi szolgáltatással (pl. idegenvezetős túrával vagy koncertjeggyel) kombinálnak, ez csak abban az esetben tekinthető utazási csomagnak, ha a kiegészítő szolgáltatás értéke az utazás összértékének legalább 25%-át teszi ki, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás az utazás alapvető elemét képezi.

Milyen információkat kell közölni a vevővel?

Utazási szolgáltatóként Önnek biztosítania kell, hogy ügyfele az utazási csomagról szóló szerződés megkötése előtt megkapjon minden lényeges információt az utazásról, így például a következőket:

Önnek vevői rendelkezésére kell bocsátania egy szabványos tájékoztató oldalhoz vezető linket. Ezen a tájékoztató oldalon, melyen az irányelvKülső honlaphoz vezető link mellékleteiben foglalt információkat kell feltüntetni, Önnek az ügyfelei értésére kell adnia, hogy utazási csomagot kínál nekik, és ismertetnie kell velük az ezzel kapcsolatos legfőbb jogaikat.

A szerződéses feltételek módosítása (pl. áremelés)

Észszerű határidőn belül történő előzetes értesítés esetén az utazó átruházhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést egy másik személyre, bár ennek költségvonzata van.

Figyelmeztetés

A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel Ön törölhet utazási csomagokat, és készpénz-visszatérítés helyett felajánlhat utalványt a vevőinek. Ebben az esetben viszont mindenképp fel kell ajánlania ügyfeleinek a választási lehetőséget a készpénzes visszatérítés és az utalvány között.

Az utazóknak nyújtott védelem (alternatív megoldások, kártérítés, visszatérítés)

Utazásszervezőként Ön felelős az utazási csomagban foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Ha az utazási szolgáltatások nem biztosíthatók a szerződésben foglaltak szerint, Ön köteles többletköltség felszámítása nélkül megfelelő alternatív szolgáltatásokat felajánlani az utazónak. Az Ön vállalkozásának esetleg kártérítést kell fizetnie, ha az utazási szolgáltatások színvonala nem éri el a szerződésben foglalt szintet.

Figyelmeztetés

Egyes EU-országokban – attól függően, hol kínálják az utazási csomagot – előfordulhat, hogy az utazásszervezők mellett az utazásközvetítők is felelősek lehetnek.

Utazási szolgáltatásegyüttesek

Utazási szolgáltatásegyüttesnek tekinthetők azok az utazási szolgáltatások, amelyeket a vevő különböző kereskedőktől vásárol különböző szerződések alapján, de amelyek egymáshoz kapcsolódnak. Utazási szolgáltatásegyüttesről akkor beszélünk, ha egy kereskedő elősegíti az egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások lefoglalását, és azokat a vevő egyetlen utazás vagy üdülés céljaira vásárolja meg.

Az utazási szolgáltatásegyüttes fogalommeghatározása csak abban az esetben alkalmazható, ha a kérdéses utazási szolgáltatások nem alkotnak utazási csomagot (lásd fent) és a szolgáltató:

Ha egy utazási szolgáltatást, pl. szállást, egy másik idegenforgalmi szolgáltatással (pl. idegenvezetős túrával vagy koncertjeggyel) kombinálnak, ez csak abban az esetben tekinthető utazási szolgáltatásegyüttesnek, ha a kiegészítő szolgáltatás értéke az utazás összértékének legalább 25%-át teszi ki, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás az utazás alapvető elemét képezi.

Önnek gondoskodnia kell webhelyén egy linkről, mely elvezeti ügyfelét a tájékoztató formanyomtatványhoz (A tájékoztató formanyomtatvány az utazási csomagokról szóló uniós irányelv mellékleteiben található (lásd a linket a lapján alján).) . A vevő ez utóbbiból megtudhatja, hogy utazási szolgáltatásegyüttest kínálnak neki és megismerheti legfőbb jogait.

Online foglalásegyüttes

Ha egy vásárló különböző értékesítési webhelyeken foglal le egymással összefüggő utazási szolgáltatásokat (pl. repülőjegyet és szállást), ezt online foglalásegyüttesnek nevezzük – feltéve, hogy az egyik utazási szolgáltató átadja a másik utazási szolgáltatónak a vevő nevét, e-mail-címét és fizetési adatait, és a második szerződés megkötésére az első szerződés létrejöttét követő 24 órán belül sor kerül.

Ha a szolgáltatók nem továbbítják egymásnak a vevő adatait, a foglalások utazási szolgáltatásegyüttesnek minősülnek.

Felelősség a foglalási hibákért és a megtérítési igényhez való jog

Ezek a szabályok az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkoznak.

Utazási szolgáltatóként Ön vonható felelősségre, ha a foglalás során a következő hibák valamelyike lép fel:

Ön nem felelős azokért a foglalási hibákért, amelyek az Ön vevőinek róhatók fel, vagy amelyeket elháríthatatlan, illetve rendkívüli körülmények okoztak.

Önnek jogában áll bármely olyan harmadik féllel szemben megtérítési igénnyel fellépni, aki hozzájárult annak az eseménynek a bekövetkeztéhez, amely a kártérítést, az árengedményt vagy az egyéb kötelezettséget kiváltotta.

A fizetésképtelenséggel szembeni védelem

Ezek a szabályok az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkoznak.

Utazási szolgáltatóként Önnek gondoskodnia kell fizetésképtelenséggel szembeni védelemről abban az EU-országban, ahol a vállalkozás székhelye van. Ez biztosítja, hogy ha cége csődbe megy, a kezes (utazási garanciaalap, biztosítótársaság vagy bármely más szervezet, amely ilyen feladatokat lát el a vállalkozás székhelye szerinti országban) vissza tudja fizetni az Ön ügyfelei által befizetett összegeket és szükség esetén finanszírozza az utazók hazaszállítását.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: