Utolsó frissítés: 11/04/2022

Nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei

A vagyonjogi rendszerekre vonatkozó uniós szabályok megkönnyítik a házasságban, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élő nemzetközi párok számára vagyonuk mindennapi kezelését, valamint megosztását különválás vagy a házas- illetve élettársak egyikének halála esetén.

A nemzetközi pár fogalma olyan házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő, uniós vagy nem uniós állampolgárok közötti kapcsolatot takar, melyben:

Szabályok és eljárások

A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozó uniós szabályok a következő 18 uniós országban alkalmazandók: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia.

Ezek a szabályok meghatározzák, hogy:

Figyelmeztetés

Dánia, Észtország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia nem alkalmazza a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozó uniós szabályokat. Ezekben az országokban a nemzeti jog alkalmazandó.

A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozó uniós szabályok alkalmazási területébe nem tartoznak bele a következők:

Konkrét eset

A vagyonjogi rendszerekre vonatkozó uniós szabályok jogbiztonságot teremtenek

Alain francia állampolgár, felesége, Marie belga állampolgár. Belgiumban házasodtak össze, és ott is élnek. Mivel nem kötöttek hivatalos jogválasztási megállapodást, vagyonjogi rendszerükre a belga jog az irányadó. Első közös ingatlanukat Belgiumban vásárolják, néhány évvel később azonban Franciaországban is vesznek egy nyaralót.

A házaspár válása esetén a vagyonmegosztást ugyanaz a tagállami bíróság intézi (mind a franciaországi, mind a belgiumi ingatlanukat illetően), amely a házasság felbontásának ügyében illetékes.

Melyik országnak van joghatósága?

Halál, válás/különválás, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése

A házastárs, élettárs halála esetén a pár vagyonjogi rendszerével kapcsolatos ügyeket ugyanaz a tagállami bíróság intézi, amely az elhunyt házastárs/élettárs hagyatéki ügyében illetékes.

Hasonlóképp a pár vagyonjogi rendszerével kapcsolatos ügyeket ugyanaz a tagállami bíróság intézi, amely a házasság felbontása/különválás vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése ügyében illetékes.

Más esetek

Más esetekben a pár vagyonjogi rendszerével kapcsolatos ügyekben annak az EU-országnak a bírósága illetékes:

Joghatósági megállapodás

Ha nem örökségről, válásról/különválásról vagy bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről van szó, a házastársak, illetve élettársak dönthetnek úgy, hogy (írásbeli) joghatósági megállapodást kötnek (melyet mindkét félnek alá kell írnia és kelteznie kell). A felek választhatják:

Ha az adott EU-ország úgy ítéli meg, hogy a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat nem ismertethető el a vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos eljárások céljából, a pár az ügyben bármely más olyan tagállamban bírósághoz fordulhat, amelyhez valamilyen kapcsolat fűzi.

Alkalmazandó jog és az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás

A házastársak, illetve élettársak dönthetnek úgy, hogy (írásbeli) hivatalos jogválasztási megállapodást kötnek (melyet mindkét félnek alá kell írnia és kelteznie kell) a vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jog megválasztása céljából. Az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást meg lehet kötni a házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte előtt, azzal egyidőben vagy a házasság / bejegyzett élettársi közösség folyamán. A házastársak/élettársak választhatják:

Figyelmeztetés

Az uniós szabályok értelmében annak az (uniós vagy nem uniós) országnak a joga vonatkozik a házastársak / bejegyzett élettársak minden vagyontárgyára, e vagyontárgyak helyétől függetlenül, amelynek joga a vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó.

Ha a házastársak/élettársak nem kötöttek hivatalos jogválasztási megállapodást, annak az országnak a joga lesz alkalmazandó:

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása

Az uniós tagállamokban hozott vagyonjogi bírósági határozatokat a többi EU-ország külön eljárás nélkül elismeri. E bírósági határozatok végrehajtása azonban nem automatikus, hanem végrehajthatóvá nyilvánítás szükséges hozzá. A végrehajtás helye szerinti EU-ország megtagadhatja a bírósági határozat elismerését, ha az:

A közokiratok (pl. a közjegyzői okiratok) elismerése és végrehajtása ugyanúgy történik, mint a bírósági határozatoké.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: