Utolsó frissítés: 09/12/2022

Az EU külső vagy belső határait átlépő utazók birtokában lévő készpénzre vonatkozó szabályok

Ha uniós országok között utazunk készpénzzel a birtokunkban...

Mivel uniós szinten nincs egységesen szabályozva, mennyi készpénzt vihetünk magunkkal, amikor az EU egyik országából egy másikba utazunk, indulás előtt feltétlenül érdemes tájékozódni a vonatkozó szabályokról az indulási és az érkezési ország, valamint a tranzitországok helyi vámhatóságainál en .

Ha az EU-ba utazunk be, vagy az EU-ból utazunk ki készpénzzel a birtokunkban...

Ha Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénzzel (vagy ezzel egyenértékű más valutával) a birtokában szándékozik az EU területére lépni vagy az EU területét elhagyni, illetve ennek során az alább felsorolt áruk közül egyet vagy többet magával szándékozik vinni (10 000 euró vagy azt meghaladó értékben), ki kell töltenie az uniós készpénzbejelentő nyilatkozatot en , és azt be kell nyújtania a vámhatóságnak abban az uniós országban, amelynek területén az EU külső határát átlépi. Az uniós szabályok következőképpen határozzák meg a készpénzt:

A készpénzbejelentő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség és a készpénz bejelentésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók

Ha Ön nem nyújt be készpénzbejelentő nyilatkozatot, illetve ha benyújtott nyilatkozata hamis információkat tüntet fel, vagy hiányos, Önt a vámhatóság megbüntetheti. Ne feledje, hogy a vámhatóságoknak jogukban áll ellenőrizni az utazókat, valamint az utasok poggyászát és járművét. A vámhatóságok akkor is intézkednek, ha arra utaló jeleket látnak, hogy a készpénz bűnözői tevékenységhez köthető – ebben az esetben az intézkedésre akkor is sor kerül, ha az összeg nem éri el a 10 000 eurós határértéket.

Figyelmeztetés

A vámhatóságok készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat benyújtását követelhetik meg abban az esetben, ha postai úton, teherszállítás keretében vagy futárszolgálattal feladva 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénz (a fenti listán készpénzként meghatározott tételeket is ideértve) lép be az EU területére vagy hagyja el azt. Ebben az esetben a készpénz feladójának vagy címzettjének vagy a képviselőjüknek (képviselőiknek) a vámhatóságok erre irányuló kérésétől számítva 30 napon belül adatszolgáltatási nyilatkozatot kell tennie (tenniük).

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: