Utolsó frissítés: 01/04/2022

Helyhatósági választások

Ha Ön uniós polgár, aki nem hazájában, hanem egy másik EU-tagországban él, joga van ahhoz, hogy ott a helyhatósági választásokon szavazzon, illetve jelöltként induljon.

Felvétel a választói névjegyzékbe

Ha Ön szavazni kíván a helyhatósági választásokon a lakóhelye szerinti országban, ebbéli szándékát kifejezésre kell juttatnia, és felvételét kell kérnie a helyi választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe történő felvételhez meg kell adnia bizonyos adatokat, így például állampolgárságát és lakcímét.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja felvételét kérni a választói névjegyzékbe a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

Az alábbi országokban azonban automatikus a névjegyzékbe történő felvétel a helyhatósági választások esetében: Ausztria (kivéve Burgenlandot), Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Románia, Svédország, Szlovákia, és Szlovénia. Ha Ön ezen országok valamelyikében bejelentkezett lakosként a helyi hatóságoknál, akkor - a helyhatósági választások esetében - automatikusan felvételt nyer a névjegyzékbe.

Azokban az országokban, ahol kötelező részt venni a választásokon, a névjegyzékbe történő felvételt kérelmezni kell.

A szavazás feltételei

Uniós ország állampolgáraként Ön ugyanolyan feltételekkel vehet részt a lakóhelye szerinti országban a helyhatósági választásokon, mint az adott ország saját állampolgárai. Ha az adott ország saját állampolgárai csak abban az esetben szavazhatnak a választásokon, ha meghatározott ideje már a kérdéses ország, illetve önkormányzat területén élnek, akkor ugyanez a követelmény vonatkozik Önre is.

Ebbe az időszakba azonban beleszámít az az idő is, amelynek során Ön - hazáján kívül - más EU-tagállamokban élt.

Különleges szabályokat léptethetnek életbe azok az EU-tagállamok, ahol a választójoggal rendelkező polgárok több mint 20%-át olyan lakosok alkotják, akik másik ország állampolgárai. Ilyen esetben az adott ország meghatározott idejű ott-tartózkodást szabhat annak feltételéül, hogy a külföldi állampolgárságú választópolgárok részt vehessenek a helyhatósági választásokon. Jelenleg az Európai Unió egyetlen tagországa, Luxemburg tartozik ebbe a kategóriába.

Kötelező részvétel

Ha az Ön új lakhelyén kötelező a helyhatósági és az európai parlamenti választásokon való részvétel, és Önt a regisztráció eredményeként felvették az adott ország választói névjegyzékébe, akkor Ön - a lakhelye szerinti ország állampolgáraihoz hasonlóan - köteles leadni szavazatát a választásokon.

A választásokon való részvétel a következő országokban kötelező: Belgium, Ciprus, Görögország és Luxemburg.

Indulás jelöltként

Ha Ön indulni kíván lakóhelyén a helyhatósági választásokon, elképzelhető, hogy nyilatkozatot kell tennie arról, hogy személyével szemben nem áll fenn kizáró ok az állampolgársága szerinti országban. Ilyen esetben felkérhetik arra, hogy nyilatkozatának alátámasztására szerezzen be igazolást hazájának illetékes hatóságától.

Az alábbi országokban külföldi állampolgárokat is meg lehet választani önkormányzati képviselőnek, de polgármester csak olyan személy lehet, aki az adott ország állampolgára:

Vannak olyan uniós országok is, ahol az alpolgármesternek, valamint a polgármester mellett működő végrehajtó bizottság tagjainak posztját is csak az ország saját állampolgárai tölthetik be.

A jelöltként való indulás feltételei

Uniós ország állampolgáraként Ön ugyanolyan feltételekkel indulhat jelöltként a lakóhelye szerinti országban a helyhatósági választásokon, mint az adott ország saját állampolgárai. Ha az adott ország saját állampolgárai csak abban az esetben indulhatnak jelöltként a választásokon, ha meghatározott ideje már a kérdéses ország, illetve önkormányzat területén élnek, akkor ugyanez a követelmény vonatkozik Önre is.

Ebbe az időszakba azonban beleszámít az az idő is, amelynek során Ön - hazáján kívül - más EU-tagállamokban élt.

Különleges szabályokat léptethetnek életbe azok az EU-tagállamok, ahol a választójoggal rendelkező polgárok több mint 20%-át olyan lakosok alkotják, akik másik ország állampolgárai. Ilyen esetben az adott ország meghatározott idejű ott-tartózkodást szabhat annak feltételéül, hogy a külföldi állampolgárságú választópolgárok jelöltként indulhassanak a helyhatósági választásokon. Jelenleg az Európai Unió egyetlen tagországa, Luxemburg tartozik ebbe a kategóriába.

További információk arról, hogyan tud szavazni, illetve jelöltként indulni a választásokon a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: