Laatste controle: 01/04/2022

Gemeenteraadsverkiezingen

Als u EU-burger bent en in een ander EU-land woont, hebt u het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente waar u woont.

Registratie als kiezer

Als u uw stem wilt uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen in het land waar u woont, moet u dat kenbaar maken en zich registreren als kiezer in dat land. U moet dan bepaalde gegevens meedelen, zoals nationaliteit en adres.

Lees waar en hoe u zich in uw gastland als kiezer kunt registreren:

Kies een land

In de volgende landen wordt u automatisch geregistreerd als kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen: Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk (behalve Burgenland), Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden. Als u zich daar in de gemeente heeft ingeschreven, mag u er automatisch ook stemmen voor de gemeenteraad.

In landen waar stemplicht geldt, wordt u alleen op eigen verzoek als kiezer geregistreerd.

Voorwaarden om te mogen stemmen

Als EU-burger mag u stemmen onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van het land waar u woont. Als onderdanen pas aan de verkiezingen mogen meedoen nadat ze een bepaalde tijd in het land of de gemeente hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen heeft doorgebracht.

Er kunnen speciale regels gelden in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit immigranten bestaat. In dat geval kan het gastland eisen dat u een langere periode in het land heeft doorgebracht voordat u er kunt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is Luxemburg het enige land dat dergelijke speciale regels hanteert.

Stemplicht

Als er in uw gastland stemplicht geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen, bent u na uw registratie als kiezer in dat land ook verplicht om te gaan stemmen, net als de onderdanen van dat land.

Er geldt stemplicht in de volgende EU-landen: België, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.

Zich verkiesbaar stellen

Als u zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in uw gastland kandidaat wilt stellen, dan kan u gevraagd worden te verklaren dat u in uw thuisland het passief kiesrecht niet verloren heeft. Soms wordt u gevraagd dit te bewijzen met een in eigen land afgegeven verklaring.

In de volgende landen kunt u verkozen worden tot gemeenteraadslid, maar kunnen alleen onderdanen van het land burgemeester worden:

In sommige andere landen moeten de plaatsvervangend burgemeester en de wethouders (schepenen) ook onderdanen van het land zijn.

Voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen

Als EU-burger kunt u zich verkiesbaar stellen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het land waar u woont. Als onderdanen zich pas verkiesbaar mogen stellen nadat ze een bepaalde tijd in het land of de gemeente hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen heeft doorgebracht.

Er kunnen speciale regels gelden in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit immigranten bestaat. In dat geval kan het gastland eisen dat u een langere periode in het land heeft doorgebracht voordat u zich verkiesbaar kunt stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is Luxemburg het enige land dat dergelijke speciale regels hanteert.

Meer over stemmen en zich verkiesbaar stellen in uw gastland:

Kies een land

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: