Wonen en reizen
Laatste controle: 28/04/2020

Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten

Getroffen door de brexit?

Bent u van mening dat uw intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met verschillende autoriteiten.

U kunt ook kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechtingen , wat vaak goedkoper en sneller is dan een rechtszaak.

Inbreuken op octrooien

Als iemand uw door een octrooi beschermde producten of uitvindingen zonder toestemming gebruikt , kunt u actief uw rechten verdedigen. Bij inbreuken op nationale octrooien kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale rechter.

Imitatie van merkproducten – Vervalste producten

Als iemand producten met uw handelsmerk verkoopt zonder uw toestemming, bent u het slachtoffer van vervalsing.

Blokkeren van verdachte producten

Vermoedt u dat bepaalde producten een inbreuk vormen op uw intellectuele-eigendomsrechten, dan kunt u de bevoegde nationale douanedienst vragen deze goederen in beslag te nemen. Volg daarvoor de instructies op het Taxud-portaaldefren. Meer informatie over het gebruik van de applicatie vindt u in de handleiding over vervalsingen.

Om uw producten tegen vervalsing te beschermen, kunt u deze registreren bij de Enforcement Database (EDB) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), waardoor u rechtstreeks kunt communiceren met de bevoegde autoriteiten.

Vertegenwoordigt u een EU-bedrijf en wilt u een vervalsing in een land buiten de EU (In dit geval buiten de 27 EU-lidstaten) melden, dan kunt u gebruik maken van het snelle inlichtingensysteem ter bestrijding van namaak (Acris).

Identieke of soortgelijke EU-handelsmerken

Heeft iemand een soortgelijk of identiek handelsmerk geregistreerd als het uwe , dan kunt u het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) vragen deze registratie te schrappen. Als de registratie nog niet is voltooid, kunt u bezwaar maken tegen de aanvraag.

Meer informatie over uw rechten en de te volgen procedures vindt u op de pagina over de handhaving van handelsmerken op de EUIPO-website .

Schendingen van bedrijfsgeheimen

Bij schendingen van bedrijfsgeheimen kunt u een procedure inleiden bij de rechtbank. Het resultaat daarvan kan een rechterlijk verbod zijn om het bedrijfsgeheim nog te gebruiken of openbaar te maken en/of financiële compensatie.

Geschillen over domeinnamen

Merkt u dat iemand kwaadwillig een domeinnaam heeft geregistreerd waarvan u de IP-rechten bezit, zoals

En probeert deze persoon die domeinnaam vervolgens te verkopen, dan bent u slachtoffer van domeinkaping. In geschillen over domeinnamen, kunt u naar de rechter stappen of gebruik maken van buitengerechtelijke beslechting, zoals de alternatieve ICANN-proceduredeesfritpten . ​

Voorbeeld

Sofi is een Zweedse ondernemer die Aziatische levensmiddelen verkoopt in Zweden en Finland. Om haar product online te verkopen, heeft ze een website geregistreerd onder de naam orientexpress-asianfood.com. Enkele maanden later neemt een bedrijf contact met Sofi op om haar de domeinnaam orientexpress-asianfood.eu te verkopen. Als zij dat weigert, wordt haar verteld dat de domeinnaam zal worden doorverkocht aan een ander bedrijf, wat haar klanten kan kosten. Sofi ervaart dit als een soort chantage en besluit het bedrijf te rapporteren aan de Zweedse autoriteiten.

Meer informatie vindt u in de factsheet over domeinnamen en domeinkapingpdfen van de Europese helpdesk voor intellectuele-eigendomsrechten (EHD)en .

Schendingen van beschermde geografische aanduidingen

Is uw product, waarvan de geografische aanduiding beschermd is, nagemaakt of zijn er andere schendingen van beschermde geografische aanduidingen, dan moet u contact opnemen met de bevoegde nationale overheidpdfen .

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IPR-helpdesk

Gratis advies en opleiding over beheer van intellectuele eigendom voor door de EU gecofinancierde projecten of transnationale zakelijke overeenkomsten.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: