Wonen en reizen
Laatste controle: 17/03/2022

Belastingen voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen

Winstoverdracht naar het buitenland

Een moedermaatschappij in een EU-land met dochtermaatschappijen in een ander EU-land kan bepaalde belastingproblemen, zoals dubbele belastingheffing op winstoverdrachten tussen deze bedrijven, voorkomen.

Dit geldt als:

Vrijstelling van bronbelasting

Op de ondernemingswinst wordt vaak al vóór de volledige aangifte bronbelasting ingehouden (later eventueel gevolgd door een teruggave of naheffing). Moedermaatschappijen en dochterondernemingen kunnen voor de overgedragen winst vrijstelling van bronbelasting krijgen. Dit werkt in twee richtingen:

Dit is zowel op het land van de dochteronderneming als op dat van de moedermaatschappij van toepassing, voor zover beide in de EU gevestigd zijn.

Voorkoming van dubbele belastingheffing

Dubbele belastingheffing (waarbij meerdere landen dezelfde winst belasten) kan gebeuren als u de belastingregels niet correct toepast. Om dubbele belastingheffing op overgedragen winsten te voorkomen, moet u:

Hybride leningen – dubbele niet-belastingheffing

Dubbele niet-belastingheffing kan gebeuren als u de afbetalingen van grensoverschrijdende hybride leningen (Financiële instrumenten met eigenschappen van zowel schuld als vermogen, die door de belastingdienst in de betrokken landen uiteenlopend worden behandeld):

Om dit te voorkomen:

Voor welke ondernemingen gelden deze regels?

In sommige gevallen mogen de EU-landen zelf bepalen op welke ondernemingen zij deze regels toepassen. Meer informatie vindt u in onderstaande richtlijnen:

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: