Zakendoen
Laatste controle: 08/02/2019

Uw echtgeno(o)te en kinderen van buiten de EU

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te gaan wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Ook als uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen niet de nationaliteit van een EU-land hebben, mogen ze met u mee onder bepaalde voorwaarden.

Let op: Of u nu verhuist of niet, als u uw echtgen(o)t(e), kinderen of kleinkinderen van buiten de EU wilt laten overkomen om bij u te wonen, gelden alleen de nationale regels.

Is uw echtgeno(o)t(e) van hetzelfde geslacht als uzelf en verhuist u naar een ander EU-land, dan moet dat land ook het recht op verblijf van uw partner erkennen, zelfs als huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht daar niet worden erkend.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen mogen ook in een ander EU-land bij u wonen. Als zij minder dan 3 maanden blijven, hebben zij alleen een geldig paspoort nodig en soms, afhankelijk van het land waar ze vandaan komen, een inreisvisum.

Meer over visumplicht en vrijstellingen

Voor uw vertrek moet u bij het consulaat van het land waar u naartoe gaat, informeren of uw familieleden van buiten de EU een inreisvisum moeten aanvragen en hoe lang dat duurt.

Meldplicht

In sommige EU-landen zijn uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU verplicht zich binnen een redelijke termijn na aankomst te melden bij de autoriteiten. Zij kunnen een boete krijgen als ze dat niet doen.

Ga daarom voor uw vertrek na of en binnen welke termijn zij zich bij de autoriteiten moeten melden.

Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen moeten altijd hun paspoort bij zich hebben.

In sommige EU-landen kunnen zij een boete krijgen of worden aangehouden als zij hun paspoort niet bij zich hebben, maar op zichzelf is dat geen grond om hen terug te sturen naar eigen land.

Gelijke behandeling

Zolang zij in het gastland wonen, moeten uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als zij als toerist in het land zijn, hoeven zij bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje.

Uitzondering: Als u gepensioneerd bent, komen u en uw gezinsleden in sommige EU-landen niet in aanmerking voor inkomenssteun als u nog geen 3 maanden in het land verblijft.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU het land uit te zetten, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom zij worden uitgezet, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

U werkt

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander EU-land werkt, mogen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU die te uwen laste zijn, bij u wonen. Zij hoeven niet aan andere voorwaarden te voldoen.

U bent gepensioneerd

Als u als gepensioneerde in een ander EU-land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU bij u wonen mits u voor uzelf en al die familieleden:

U studeert

Als u als student in een ander EU-land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU bij u wonen als u:

Verblijfsvergunning

Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU moeten binnen 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een verblijfsvergunning aanvragen.

Hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt voor inwonende gezinsleden van buiten de EU

Gelijke behandeling

Zolang zij in het gastland wonen, moeten uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e). kinderen en kleinkinderen mogen in het gastland bij u blijven wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom zij worden uitgezet, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Voorbeeld

Irina is Duitse maar woont in Ierland. Haar Russische moeder vraagt in Ierland een verblijfsvergunning aan. Daarvoor moet ze haar paspoort afgeven.

De Ierse autoriteiten vertellen Irina dat de verblijfsvergunning wel een jaar op zich kan laten wachten. Irina's moeder is bang dat zij met Kerstmis niet naar Rusland kan omdat ze haar paspoort waarschijnlijk niet op tijd terugkrijgt of dat ze na de Kerst Ierland niet opnieuw in mag.

De regels bepalen echter dat de Ierse autoriteiten de verblijfsvergunning binnen 6 maanden moeten afgeven en het paspoort niet mogen innemen.

Overlijden

Als u rechtmatig in een EU-land woont en komt te overlijden voordat u het permanent verblijfsrecht heeft gekregen, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU in het land blijven als zij er op dat moment al minstens één jaar wonen.

Om te kunnen blijven moeten uw familieleden van buiten de EU bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Echtscheiding

Als u bent gescheiden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg (meestal na 5 jaar), kunnen uw voormalige echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU in het land blijven als:

Om te kunnen blijven moeten uw familieleden van buiten de EU bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Permanent verblijfsrecht

Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen hebben recht op permanent verblijf na een onafgebroken rechtmatig verblijf in het gastland van tenminste 5 jaar.

Ze kunnen dan zo lang blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Ze mogen ook blijven als ze:

Ze kunnen het permanent verblijfsrecht weer verliezen als zij langer dan twee jaar na elkaar in een ander land wonen.

Overlijden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen permanent verblijfsrecht krijgen als:

Permanente verblijfsvergunning

Hoe u voor uw gezinsleden een permanente verblijfsvergunning aanvraagt waaruit hun onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen van buiten de EU mogen bij u in een ander EU-land wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom zij worden uitgezet, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: