Laatste controle: 15/03/2022

Gepensioneerden en verblijfsrecht

Als EU-onderdaan mag u in een ander EU-land wonen als u:

Als gepensioneerde moet u dus een pensioen of een andere bron van inkomsten hebben.

Meldplicht en inschrijving

In de eerste drie maanden van uw verblijf in het gastland hoeft u zich als burger van een EU-land niet in te schrijven. In sommige landen moet u zich bij aankomst wel melden.

Na drie maanden in het gastland moet u zich meestal wel inschrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst). U krijgt dan een verklaring van inschrijving.

U heeft daarvoor een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig en:

Kan u het land worden uitgezet of gevraagd worden te vertrekken?

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: