Laatste controle : 14/11/2018

Gepensioneerden en verblijfsrecht

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
 • EU-publicaties over de Brexit
 • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Als EU-onderdaan mag u in een ander EU-land wonen als u:

Als gepensioneerde moet u dus een pensioen of een andere bron van inkomsten hebben.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Zorg dat u altijd uw nationale identiteitskaart of uw paspoort bij u heeft

Als u de nationaliteit van een EU-land heeft, mag u drie maanden in een ander EU-land blijven. De enige voorwaarde is dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of identiteitskaart uit uw eigen land.In dit verband de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In die landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft, maar dat feit alleen is nooit een reden om u het land uit te zetten.

Controleer of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land
 • Polenplenpl
 • Portugalptenpt
 • Roemeniëroenro
 • Sloveniësi
 • Slowakijesk
 • Spanjeesenes
 • Tsjechiëczcsen
 • Verenigd Koninkrijkgben
 • Zwedenseensv

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Meldplicht

In sommige EU-landen moet u zich binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Lees meer over de uw verblijf melden.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid of volksgezondheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan drie maanden

Als EU-onderdaan mag u in een ander EU-land wonen als u:

Als gepensioneerde moet u dus een pensioen of een andere bron van inkomsten hebben.

Inschrijving bij de gemeente

De eerste drie maanden van uw verblijf kan uw gastland u niet verplichten om u in te schrijven. Maar als u het wilt, dan mag u het doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om u te melden bij de gemeente. U moet bewijzen dat u aan de verblijfsvoorwaarden voldoet en u krijgt een verblijfsdocument.

Lees meer over inschrijven in het buitenland.

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.In dit verband de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijfsdocument

Lees hoe u een document voor duurzaam verblijf kunt krijgen. Zo'n document bewijst dat u onvoorwaardelijk in uw gastland mag verblijven.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: