Senest tjekket: 15/03/2022

Opholdsret for pensionister

Som EU-borger har du ret til at bo i et hvilket som helst EU-land, hvis du har:

Indkomsten kan stamme fra en pension eller en hvilken som helst anden indtægtskilde.

Anmeldelse og registrering af dit ophold

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du som EU-borger ikke pligt til at ansøge om et opholdsdokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet, men i nogle lande skal du anmelde dit ophold, når du ankommer.

Efter 3 måneder i dit værtsland kan du være forpligtet til at registrere dit ophold hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation) og få udstedt et registreringsbevis.

Du skal bruge et gyldigt ID-kort eller pas og:

Kan du blive bedt om at forlade eller blive udvist?

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis du ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Du har krav på en skriftlig meddelelse om en sådan udvisning eller anmodning om udrejse. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligti et andet EU-land i 5 år i træk og har opfyldt betingelserne for ophold, får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: