Senest tjekket: 10/10/2022

Europæiske standarder

Standarder og andre standardiseringspublikationer er frivilligeretningslinjer med tekniske specifikationer for produkter, serviceydelser og processer (alt lige fra sikkerhedshjelme, over opladere til elektronik og til kvalitetsniveauer for offentlig transport). Standarder udvikles af private standardiseringsorganisationer, for det meste på initiativ af interessenter, der ser et behov for at anvende en standard.

Standarder er i sig selv frivillige, men brugen af dem viser, at et firmas produkter og serviceydelser er på et bestemt niveau mht. kvalitet, sikkerhed og pålidelighed.

Advarsel

Der henvises undertiden i lovgivningen til en standard som en foretrukken fremgangsmåde eller endda som et krav for at overholde bestemte love (det kan f.eks. være lovgivning om sikkerhed eller krav til interoperabilitet).

Hovedfordelene ved at bruge standarder

Det, at dine produkter overholder kvalitets- og sikkerhedsnormer, er med til at opbygge forbrugernes tillid til din virksomhed. F.eks. giver værktøj og udstyr, der er udformet og testet i henhold til standarder, bedre beskyttelse for fagfolk som brandmænd og hospitalsmedarbejdere.

Når serviceydelser (f.eks. dykkerkurser), opfylder bestemte standarder for serviceydelser en , får forbrugeren både høj kvalitet og en høj grad af sikkerhed.

Standarder medvirker til at beskytte miljøet og forbrugernes helbred. Nogle standarder indeholder f.eks. målemetoder til overvågning og kontrol af luftforurening. Og fødevarehygiejnestandarder kan bruges til at klassificere og teste materialer, der kommer i kontakt med fødevarer.

Standarder giver dig bedre adgang til markeder, fordi de gør dine produkter eller serviceydelser kompatible og sammenlignelige. 

Endelig kan standarder bidrage til at forbedre interoperabiliteten mellem forskellige produkter og serviceydelser. F.eks. kan man få hjælp af standarder til at fastlægge størrelsen på jernbanespor, så togsikkerheden bliver størst mulig.

Europæiske standarder

Europæiske standarder vedtages af en af de 3 europæiske standardiseringsorganisationer:

I de enkelte lande varetages standardiseringen af nationale standardiseringsorganer, som vedtager og udgiver de nationale standarder. Det er også de nationale standardiseringsorganisationer, der i de enkelte lande indfører alle europæiske standarder uden ændringer og ophæver eventuelle nationale standarder, der strider mod de europæiske.

Vælg et land for at finde det relevante nationale standardiseringsorgan:

Vælg land

Europæiske standarder er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre medlemmer af eller partnere med de europæiske standardiseringsorganisationer.

Små og mellemstore virksomheder medvirker i udarbejdelsen af standarder via sammenslutningen Small Business Standards en .

Harmoniserede standarder

Harmoniserede standarder en er en særlig kategori af europæiske standarder, som er udviklet af en europæisk standardiseringsorganisation efter anmodning (et såkaldt mandat) fra EU-Kommissionen.  Omkring en femtedel af alle europæiske standarder udarbejdes efter en sådan standardiseringsanmodning fra Kommissionen.

Du kan bruge harmoniserede standarder til at bevise, at dine produkter eller serviceydelser efterlever de tekniske krav, der er opstillet i EU-lovgivningen.

Advarsel

Overholdelsen af tekniske krav i EU-lovgivningen er obligatorisk, mens anvendelsen af harmoniserede standarder normalt er frivillig. 

De harmoniserede standarder fastlægger tekniske specifikationer, som anses for at være passende eller tilstrækkelige for at kunne opfylde de tekniske krav i EU-lovgivningen.

Da brugen af harmoniserede standarder i de fleste tilfælde er valgfri, kan du som producent eller serviceudbyder vælge en anden teknisk løsning for at leve op til de lovmæssige krav.

Sådan finder du standarder

For at finde en europæisk standard kan du bruge en af søgemaskinerne på de europæiske standardiseringsorganisationers portal:

Hver af de nationale standardiseringsorganer har sin egen søgemaskine. Hvis du vil vide mere om de standarder, der gælder i et bestemt land, skal du vælge landet på listen ovenfor og følge instrukserne.

Se også:

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: