Senest tjekket: 26/02/2019

Udstationering

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Din arbejdsgiver kan sende dig ud på en midlertidig opgave i et andet EU-land. I denne periode har du status som udstationeret arbejdstager, og indtil din udstationering slutter, har du nogle af de samme arbejdsvilkår og -rettigheder som arbejdstagerne i dit værtsland.

En udstationering kan vare, så længe det er nødvendigt for at fuldføre en specifik opgave. Når din udstationering er afsluttet, skal du vende tilbage til det EU-land, du var udstationeret fra.

Arbejdsvilkår

Du vil blive omfattet af ansættelsesvilkårene i dit værtsland, hvis de er mere fordelagtige end dit hjemlands. Disse ansættelsesvilkår vedrører:

Måske skal din arbejdsgiver også betale dine udgifter til rejse, kost og logi i det EU-land, hvor du er udstationeret, hvis det står i dit hjemlands lovgivning. Godtgørelsen af disse udgifter skal udbetales som et supplement til mindstelønnen.

Andre rettigheder

Når du er udstationeret i et andet EU-land, gælder følgende:

Hvis du er udstationeret i et andet EU-land i en længere periode, vil du måske gerne have din familie til at komme og bo sammen med dig der. Det kan de gøre på grund af deres rettigheder som EU-borgere, men ikke som familiemedlemmer, du skal forsørge.

Indkomstskat

Hvis du arbejder i dit værtsland i mindre end seks måneder, skal du normalt ikke betale indkomstskat dér. Der er dog ingen generel EU-lovgivning, der fastsætter, hvilket land der kan opkræve skat af din indkomst under en udstationering. Det kan være bestemt i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem EU-landene.

Socialsikring i udlandet

Hvis du som udstationeret stadig skal være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland, skal du eller din arbejdsgiver bede om en PD A1-formular hos socialsikringsmyndighederne i dit hjemlandpdfen og udfylde den. Din PD A1-formular kun er gyldig i 24 måneder, så hvis din udstationering i et andet EU-land varer længere, kan du enten:

Du kan få forlænget din ret til social sikring, hvis myndighederne i de involverede lande indgår en gensidig aftale, og det er i din interesse. Læs mere om retten til social sikring under udstationering i et andet EU-land.

Før din udstationering

Din arbejdsgiver vil muligvis blive bedt om inden udstationeringen at sende følgende oplysninger til dit værtsland:

Nationale websites om udstationering

Besøg værtslandets website for at finde ud af arbejdsvilkårene for udstationerede medarbejdere og kontaktoplysninger for de lokale myndigheder.

Vælg land:

 • Belgienbeda
 • Bulgarienbgda
 • Cyperncyda
 • Danmarkdkda
 • Det Forenede Kongerigeukda
 • Estlandeeda
 • Finlandfida
 • Frankrigfrda
 • Grækenlandgrda
 • Irlandieda
 • Italienitda
 • Kroatiencrda
 • Letlandlvda
 • Litauenltda
 • Luxembourgluda
 • Maltamtda
 • Nederlandenenlda
 • Polenplda
 • Portugalptda
 • Rumænienroda
 • Slovakietskda
 • Sloveniensida
 • Spanienesda
 • Sverigeseda
 • Tjekkietczda
 • Tysklanddeda
 • Ungarnhuda
 • Østrigatda

Du kan få mere at vide på forbindelseskontoret for udstationerede eller i kvikskranken for udstationerede i det land, du skal til.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: