Senest tjekket: 20/06/2022

Udstationering

Din arbejdsgiver kan sende dig ud på en midlertidig opgave i et andet EU-land. I denne periode har du status som udstationeret arbejdstager, og du har de samme grundlæggende arbejdsvilkår og -rettigheder som arbejdstagerne i dit værtsland.

En udstationering kan vare, så længe det er nødvendigt for at fuldføre en specifik opgave. Når din udstationering er afsluttet, skal du vende tilbage til din arbejdsplads i det EU-land, du var udstationeret fra.

Arbejdsvilkår

Du vil blive omfattet af ansættelsesvilkårene i dit værtsland, hvis de er mere fordelagtige end dit hjemlands. Disse ansættelsesvilkår vedrører:

Andre rettigheder

Når du er udstationeret i et andet EU-land, gælder følgende:

Længerevarende udstationering

Hvis du er udstationeret i mere end 12 måneder (eller 18 måneder, hvis din arbejdsgiver indgiver en begrundet meddelelse til de nationale myndigheder i dit værtsland), finder alle relevante arbejds- og ansættelsesvilkår i dit værtsland anvendelse, med undtagelse af dem, der vedrører opsigelse af kontrakter og supplerende arbejdsmarkedspensioner.

Hvis du er udstationeret i et andet EU-land i en længere periode, vil du måske gerne have din familie til at komme og bo sammen med dig der. Det kan de gøre på grund af deres rettigheder som EU-borgere, men ikke som familiemedlemmer, du skal forsørge.

Indkomstskat

Hvis du arbejder i dit værtsland i mindre end seks måneder, skal du normalt ikke betale indkomstskat dér. Der er dog ingen generel EU-lovgivning, der fastsætter, hvilket land der kan opkræve skat af din indkomst under en udstationering. Det kan være bestemt i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem EU-landene.

Socialsikring i udlandet

Hvis du som udstationeret stadig skal være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland, skal din arbejdsgiver bede om en PD A1-formular en hos socialsikringsmyndighederne i dit hjemland og informere værtslandets myndigheder herom. Hvis din udstationering varer længere end to år, kan du enten:

Læs mere om retten til social sikring under udstationering i et andet EU-land.

Før din udstationering

Din arbejdsgiver vil muligvis blive bedt om at sende følgende oplysninger til dit værtsland:

Du kan finde flere oplysninger i EU's korte vejledning i udstationering af arbejdstagereLinket fører til en anden website

Se også EU's praktiske vejledning om udstationeringLinket fører til en anden website

Nationale websites om udstationering

Besøg værtslandets website for at finde ud af arbejdsvilkårene for udstationerede medarbejdere og kontaktoplysninger for de lokale myndigheder.

Nationale websites om udstationering

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: