Senest tjekket: 19/01/2023

Udstationering

Din arbejdsgiver kan sende dig ud på en midlertidig opgave i et andet EU-land. I denne periode har du status som udstationeret arbejdstager, og du har de samme grundlæggende arbejdsvilkår og -rettigheder som arbejdstagerne i dit værtsland.

En udstationering kan vare, så længe det er nødvendigt for at fuldføre en specifik opgave. Når din udstationering er afsluttet, skal du vende tilbage til din arbejdsplads i det EU-land, du var udstationeret fra.

Arbejdsvilkår

Du vil blive omfattet af ansættelsesvilkårene i dit værtsland, hvis de er mere fordelagtige end dit hjemlands. Disse ansættelsesvilkår vedrører:

Andre rettigheder

Når du er udstationeret i et andet EU-land, gælder følgende:

Længerevarende udstationering

Hvis du er udstationeret i mere end 12 måneder (eller 18 måneder, hvis din arbejdsgiver indsender en begrundet meddelelse til de nationale myndigheder i dit værtsland), gælder alle arbejds- og ansættelsesvilkår i dit værtsland for dig, med undtagelse af dem, der vedrører opsigelse af kontrakter og supplerende arbejdsmarkedspensioner.

Hvis du er udstationeret i et andet EU-land i en længere periode, vil du måske gerne have din familie til at komme og bo sammen med dig der. Det kan de gøre på grund af deres rettigheder som EU-borgere, men ikke som familiemedlemmer, du skal forsørge.

Indkomstskat

Hvis du arbejder i dit værtsland i mindre end seks måneder, skal du normalt ikke betale indkomstskat dér. Der er dog ingen generel EU-lovgivning, der fastsætter, hvilket land der kan opkræve skat af din indkomst under en udstationering. Det kan være bestemt i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem EU-landene.

Socialsikring i udlandet

Hvis du som udstationeret stadig skal være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland, skal din arbejdsgiver bede om en PD A1-formular en hos socialsikringsmyndighederne i dit hjemland og informere værtslandets myndigheder om det. Hvis din udstationering varer længere end to år, kan du enten:

Læs mere om retten til social sikring under udstationering i et andet EU-land.

Før din udstationering

Din arbejdsgiver vil muligvis blive bedt om at sende følgende oplysninger til dit værtsland:

Du kan læse mere i EU's korte vejledning i udstationering af arbejdstagere en

Se også EU's praktiske vejledning om udstationering en

Nationale websites om udstationering

Besøg værtslandets website for at finde ud af arbejdsvilkårene for udstationerede medarbejdere og kontaktoplysninger for de lokale myndigheder.

Nationale websites om udstationering

Nationale forbindelsesofficerer

Hvert land har en kompetent myndighed, der kan besvare spørgsmål om udstationering af arbejdstagere. Du finder kontaktoplysningerne for disse nationale forbindelseskontorer findes under Spørg de nationale myndigheder nedenfor.

Se også

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Vælg land
Østrig
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Belgien Belgien – Flandern Belgien – Vallonien
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Bulgarien
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Websiteen
Kroatien
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Websitehr
Cypern
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Websiteen
Tjekkiet
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Danmark
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Estland
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Websiteen
Finland
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Frankrig
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Tyskland
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Grækenland
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grækenland
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grækenland
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Ungarn
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Websiteen
Island
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Websiteen
Irland
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Websiteen
Italien
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Websiteen
Letland
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Websiteen
Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Websitede
Litauen
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Websiteen
Luxembourg
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Websitefr
Malta
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Websiteen
Nederlandene
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Norge
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Polen
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Websitepl
Portugal
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Rumænien
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Website
Slovakiet
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Websiteen
Slovenien
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Websiteen
Spanien
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Sverige
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Websiteen

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: