Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/09/2017

Udstationerede arbejdstagere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Din arbejdsgiver kan udsende dig til et andet EU-land for at udføre midlertidigt arbejde. I denne periode har du status som "udstationeret arbejdstager", og du har særlige arbejdsvilkår og -rettigheder.

Arbejdsvilkår

Når du er udstationeret i et andet EU-land, er det værtslandets arbejdsvilkår, der gælder. De vedrører:

 • mindsteløn: din løn må ikke ligge under den lokale mindsteløn eller den løn, der er fastsat ved overenskomst i den sektor, du arbejder i, hvis det er tilfældet i værtslandet.
 • maksimal arbejdstid og minimal hviletid
 • arbejdsmiljø
 • bestemmelser om ansættelse gennem vikarbureauer
 • ansættelsesvilkår for gravide og unge
 • ligestilling mellem mænd og kvinder og andre regler, der forebygger forskelsbehandling

Måske skal din arbejdsgiver også betale dine udgifter til rejse, kost og logi i det EU-land, du er udstationeret i, hvis det står i dit hjemlands lovgivning. Disse tillæg skal betales oven i din normale løn.

Nationale websites om udstationering

Besøg værtslandets website for at finde ud af arbejdsvilkårene for udstationerede medarbejdere og kontaktoplysninger for de lokale myndigheder.

Vælg land:

Andre rettigheder

Når du er udstationeret i et andet EU-land:

 • behøver du ingen arbejdstilladelse, medmindre du er udstationeret fra Kroatien til Østrig, hvor der er begrænsninger for arbejde i visse sektorer
 • behøver du ikke at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, men ved visse erhverv kan det være nødvendigt at afgive en skriftlig erklæring: læs mere om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
 • Når du går på pension, skal du ikke have kontakt med pensionsmyndigheder fra forskellige lande – værtslandets institutioner får ikke noget med dig at gøre.

Indkomstskat

Hvis du er udstationeret i under seks måneder, skal du normalt ikke betale indkomstskat i værtslandet.

Der er dog ingen generel EU-lovgivning, der fastsætter, hvilket land der kan opkræve skat af din indkomst under en udstationering. Det kan være bestemt i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem EU-landene: læs mere om indkomstskat.

Socialsikring i udlandet

Som udstationeret medarbejder er du fortsat omfattet af det sociale sikringssystem i dit hjemland i op til 2 år. Find ud af, hvilke formaliteter du skal opfylde.

Hvis du arbejder i udlandet i over 2 år, skal du skifte til det sociale sikringssystem i det land, du arbejder i. I bestemte tilfælde kan du udvide din socialsikringsdækning ud over 2 år.

Forhåndserklæring

Din arbejdsgiver skal muligvis også udfylde en forhåndserklæring til myndighederne i dit værtsland med oplysninger om din arbejdsplads på stedet, hvor længe udstationeringen varer, hvordan du kan kontaktes m.v.

Sørg for, at arbejdsgiveren ordner disse formaliteter, så du undgår at få bøde i det andet land.

Du kan få mere at vide på forbindelseskontoret for udstationerede eller i kvikskranken i det land, du skal til.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning