Senest tjekket: 04/05/2020

Udstationering

Coronavirus: begrænsning af udstationerede arbejdstageres grænsepassage

Din arbejdsgiver kan sende dig ud på en midlertidig opgave i et andet EU-land. I denne periode har du status som udstationeret arbejdstager, og indtil din udstationering slutter, har du nogle af de samme arbejdsvilkår og -rettigheder som arbejdstagerne i dit værtsland.

En udstationering kan vare, så længe det er nødvendigt for at fuldføre en specifik opgave. Når din udstationering er afsluttet, skal du vende tilbage til det EU-land, du var udstationeret fra.

Arbejdsvilkår

Du vil blive omfattet af ansættelsesvilkårene i dit værtsland, hvis de er mere fordelagtige end dit hjemlands. Disse ansættelsesvilkår vedrører:

Måske skal din arbejdsgiver også betale dine udgifter til rejse, kost og logi i det EU-land, hvor du er udstationeret, hvis det står i dit hjemlands lovgivning. Godtgørelsen af disse udgifter skal udbetales som et supplement til mindstelønnen.

Andre rettigheder

Når du er udstationeret i et andet EU-land, gælder følgende:

Hvis du er udstationeret i et andet EU-land i en længere periode, vil du måske gerne have din familie til at komme og bo sammen med dig der. Det kan de gøre på grund af deres rettigheder som EU-borgere, men ikke som familiemedlemmer, du skal forsørge.

Indkomstskat

Hvis du arbejder i dit værtsland i mindre end seks måneder, skal du normalt ikke betale indkomstskat dér. Der er dog ingen generel EU-lovgivning, der fastsætter, hvilket land der kan opkræve skat af din indkomst under en udstationering. Det kan være bestemt i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem EU-landene.

Socialsikring i udlandet

Hvis du som udstationeret stadig skal være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland, skal du eller din arbejdsgiver bede om en PD A1-formular hos socialsikringsmyndighederne i dit hjemlandpdfen og udfylde den. Din PD A1-formular kun er gyldig i 24 måneder, så hvis din udstationering i et andet EU-land varer længere, kan du enten:

Du kan få forlænget din ret til social sikring, hvis myndighederne i de involverede lande indgår en gensidig aftale, og det er i din interesse. Læs mere om retten til social sikring under udstationering i et andet EU-land.

Før din udstationering

Din arbejdsgiver vil muligvis blive bedt om inden udstationeringen at sende følgende oplysninger til dit værtsland:

Du kan læse mere i EU's korte vejledning om udstationering af medarbejdere (nye regler fra juli 2020).

Se også EU's praktiske vejledning om udstationering.

Nationale websites om udstationering

Besøg værtslandets website for at finde ud af arbejdsvilkårene for udstationerede medarbejdere og kontaktoplysninger for de lokale myndigheder.

Vælg land:


Du kan få mere at vide på forbindelseskontoret for udstationerede eller i kvikskranken for udstationerede i det land, du skal til.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: