Senest tjekket: 23/06/2022

Jernbanepersonale

Daglig hviletid

Du skal sørge for, at dine ansatte har en daglig hvileperiode i hjemmet på minimum 12 sammenhængende timer inden for enhver periode på 24 timer. Én gang i hver periode på 7 dage må du reducere den daglige hvileperiode i hjemmet til minimum 9 timer. Hvis du gør det, skal du lægge forskellen mellem den reducerede hvileperiode og de 12 timer til den næste daglige hvileperiode i hjemmet.

Dine ansattes hvileperiode uden for hjemmet skal udgøre mindst 8 sammenhængende timer pr. 24 timer og skal efterfølges af en daglig hvileperiode i hjemmet.

Køretid og pauser for lokomotivførere

Dine lokomotivføreres arbejdstid må ikke overstige 9 timer i dagtimerne og 8 timer om natten mellem 2 daglige hvileperioder. I løbet af en periode på 2 uger må dine lokomotivføreres køretid ikke overstige 80 timer.

Du skal sørge for, at dine lokomotivførere holder følgende pauser alt efter deres arbejdstid:

Hvis der er to førere, skal du følge de nationale regler om pauser.

Pauser for andet togpersonale

Andet personale, som arbejder over 6 timer, skal holde en pause på mindst 30 minutter.

Ugentlig hviletid

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine ansatte har en sammenhængende ugentlig hvileperiode på mindst 24 timer samt en 12 timers daglig hvileperiode i løbet af hver periode på 7 dage. Dine ansatte skal hvert år have 104 hvileperioder på 24 timer, inklusive 24-timersperioderne i de 52 ugentlige hvileperioder, herunder

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: