Senest tjekket: 09/04/2019

Anerkendelse af kvalifikationer

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Skal du ansætte personale med kvalifikationer fra et andet EU-land til at udøve et lovreguleret erhverv i dit land? Så kan det være nødvendigt, at du sikrer dig, at deres erfaringer og erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes i dit land.

Et erhverv er lovreguleret, hvis man skal have en bestemt grad, bestå bestemte eksamener eller registreres hos en faglig organisation, inden man kan udøve det.

Da anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er obligatorisk for visse erhverv, skal dine ansatte tjekke databasen over lovregulerede erhverven og se, om deres erhverv er lovreguleret i andre EU-lande og af hvilke myndigheder. Hvis dine ansatte ikke kan finde deres erhverv i databasen, kan de bede om hjælp hos det nationale støttecenter for erhvervsmæssige kvalifikationeren i det land, de ønsker at arbejde i.

Eksempel

Laszlo ejer en restaurant i Ungarn og har brug for at ansætte en ny kok. Efter at have vurderet ansøgerne, beslutter han sig for at ansætte Blaž, en kok fra Kroatien. Laszlo ser i onlinedatabasen, at kokkefaget er lovreguleret i både Kroatien og Ungarn. Blaž er nødt til at kontakte den kompetente myndighed i Ungarn for at få en anerkendelse af sin erhvervsmæssige kvalifikation, så han kan arbejde i Laszlos restaurant. Blaž kan få hjælp til denne proces ved at kontakte støttecentret i Ungarn.

Både ansatte og selvstændige skal overholde reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet. Proceduren for ansøgning og anerkendelse varierer, alt efter om erhvervsudøveren ønsker at levere sine tjenesteydelser permanent eller midlertidigt.

Find ud af mere i reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der findes særlige EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for visse professioneren såsom jurister, flyveledere og piloter. Læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger, farmaceuter, arkitekter og dyrlæger får automatisk anerkendelseen af deres kvalifikationer.

Det europæiske erhvervspas

Med det europæiske erhvervspas (EPC) kan ansatte i fem erhverv få deres kvalifikationer anerkendt gennem en onlineprocedure. Ordningen gælder for:

Hvis din mulige nye ansatte har et europæisk erhvervspas, kan du tjekke dets gyldighed i databasen for det europæiske erhvervspasen.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: