Senest tjekket: 19/05/2022

Hvis du ikke finder arbejde

Skal du rejse hjem tidligere end angivet i din U2-blanket?

Vender du hjem til det land, der betaler din understøttelse, inden udgangen af den periode, der er angivet i din U2-blanket, vil du fortsat modtage den arbejdsløshedsunderstøttelse, du er berettiget til. Varigheden og det samlede beløb, du er berettiget til i arbejdsløshedsunderstøttelse, forbliver det samme.

Sagseksempel

Du er berettiget til 8 måneders arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du blev arbejdsløs. Du modtog 2 måneders understøttelse dér og derefter 2 måneders understøttelse i udlandet. Du er stadig berettiget til 4 måneders understøttelse, når du vender tilbage.

Hvis det ikke lykkedes dig at finde et job i det første land, du rejste til, kan du forsøge dig i et andet land. Hvis du fortsat vil modtage din arbejdsløshedsunderstøttelse i udlandet, skal du:

Advarsel

Forhør dig hos dit jobcenter om, hvor vidt du skal vende hjem og ansøge om denne nye tilladelse, eller om du kan gøre det fra udlandet.

Du kan samlet set højst opholde dig i udlandet (dvs. i alle lande) i 3 måneder (med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder, hvis den myndighed, der udbetaler understøttelsen, indvilger).

Ophold i udlandet i længere tid end angivet i din U2-blanket

Hvis du opholder dig i det andet land i over 3 måneder uden af finde et job og uden at få en forlængelse, mister du retten til al arbejdsløshedsunderstøttelse efter den periode, der er angivet i din U2-blanket, og du er nødt til at generhverve dig den. Det vil sige, at du muligvis skal arbejde et stykke tid, før du igen er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvis du ikke mener, du kan vende tilbage inden for de 3 måneder, skal du kontakte arbejdsmarkedsmyndighederne i det land, hvor du blev arbejdsløs, inden udløbet af de 3 måneder og anmode om en forlængelse.

Advarsel

Anmod om forlængelse så tidligt som muligt. Du skal anmode om forlængelse inden udgangen af den første 3-månedersperiode.

Sagseksempel

Sørg for at anmode om forlængelse i tide

Ramón fra Spanien rejste til Ungarn med en U2-blanket (tidligere E 303), så han fortsat kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i 3 måneder, mens han var i udlandet. Han blev imidlertid længere på grund af en vigtig jobsamtale. Da Ramón vendte tilbage til Spanien, havde han mistet retten til arbejdsløshedsunderstøttelse.

For at undgå denne situation skal du altid anmode om en forlængelse hos din nationale arbejdsformidling inden udgangen af 3-månedersperioden. De kan muligvis gå med til at udbetale din understøttelse i yderligere 3 måneder, mens du søger arbejde i udlandet. Hvis du ikke modtager svar, eller hvis du ikke er sikker på, om du vil få en udsættelse, er det bedst at vende tilbage inden udgangen af de 3 måneder.

Hvis du vender hjem eller anmoder om forlængelse efter udløbet af de første 3 måneder, risikerer du at miste retten til understøttelse ligesom Ramón.

Du kan ikke blive tvunget til at forlade dit nye land, selvom du ikke modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, så længe du kan bevise, at du stadig søger job og har en god chance for at få et.

Advarsel

Gem kopier af dine ansøgninger, invitationer til jobsamtaler og andre svar på dine ansøgninger.

Arbejdsløshedsunderstøttelse efter at have arbejdet i udlandet

Hvis du mister dit job, skal du normalt ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, du arbejdede i sidst.

Hvis du i løbet af din seneste arbejdsperiode eller periode som selvstændig var grænsearbejder ( boede i et andet EU-land end det, du arbejdede i, og vendte hjem mindst én gang om ugen), skal du ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, du bor i, på grundlag af din arbejdsperiode i udlandet. Du skal anmode om en U1-blanket (tidligere E 301) i det land, hvor du arbejdede sidst.

Hvis du i løbet af din seneste beskæftigelsesperiode eller periode som selvstændig boede i et andet EU-land end det, du arbejde i, men rejste hjem mindre end én gang om ugen, kan du ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse enten i dit bopælsland eller i det land, du arbejdede i sidst. Hvis du vender tilbage til dit bopælsland, skal du anmode om en U1-blanket (tidligere E 301) i det land, hvor du arbejdede sidst.

Selv uden denne blanket kan de myndigheder, der behandler din anmodning, stadig få oplysninger direkte fra andre lande. Men en udfyldt U1-blanket kan muligvis få dem til at behandle din sag hurtigere.

Hvis du vil vide mere om din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du kontakte den nationale arbejdsformidling i det land, du ønsker af ansøge om understøttelse i.

Nyttige blanketter

Du finder blanketten på den nationale arbejdsformidling i det seneste land (lande), du har arbejdet i. Blanketten skal sendes til den nationale arbejdsformidling i det land, du søger om understøttelse i.

Du får denne blanket på den nationale arbejdsformidling i det land, du blev arbejdsløs i. Du skal indsende den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger arbejde for at registrere dig som jobsøgende dér.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: