Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 01/06/2017

Nyttige formularer for sociale sikringsrettigheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

  • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
  • EU-publikationer om BrexitEnglish
  • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Formularer, der dokumenterer dine rettigheder til ydelser (social sikring), når du flytter i EU

Disse formularer er nyttige, når du vil udnytte dine rettigheder til ydelser som EU-borger, der bor og/eller arbejder i et andet EU-land end dit eget – eller har gjort det tidligere.

Du kan bruge formularerne her på siden, hvis du bor lovligt i et EU-land, uanset din nationalitet.

Formularerne kan ikke downloades fra dette website. Du skal anmode om dem hos den relevante socialsikringsinstitutionEnglish i dit hjemland.

Formular

Formål

Udstedende myndighed og anvendelse

A1

 (tidligere
  E 101,
  E 103)

Erklæring om den gældende lov. Nyttig, når du skal dokumentere, at du betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land – hvis du er udstationeret i udlandet eller arbejder i flere lande på en gang.

Formularen udstedes af den socialsikringsinstitutionpdfEnglish, du er registreret i i dit hjemland.

S1

 (tidligere
  E 106,
  E 109  og
  E 121 - udstedes stadig af visse institutioner)

Bevis for ret til sundhedspleje, hvis du ikke bor i det land, hvor du er forsikret. Nyttigt for udstationerede arbejdstagere, grænsependlere, pensionister og tjenestemænd og deres familie.

 

Kontakt din sygesikring, hvis du vil vide, hvilken institution, der udsteder S1-formularen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

S2

 (tidligere
  E 112)

Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU- eller EFTA-land. Du har krav på samme behandling som landets indbyggere – måske skal du betale en del af udgifterne på stedet.

Sygesikringen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du vil behandles.

S3

Bevis på ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede. Nyttigt for pensionerede grænsependlere, som ikke længere er forsikrede i det land, hvor de tidligere arbejdede.

Sygesikringen.

Indgiv det til sygesikringen i det land, hvor du tidligere arbejdede som grænsependler.

U1

 (tidligere
  E 301)

Erklæring om perioder, der skal tages i betragtning ved beregning af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Formularen udstedes af den offentlige arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitutionEnglish i det seneste land (eller lande), du har arbejdet i.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

U2

 (tidligere
  E 303)

Tilladelse til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, mens du søger job i et andet land.

Formularen udstedes af den offentlige arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitutionEnglish i det land, du blev arbejdsløs i.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

U3

Forhold, der kan berøre retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Formularen oplyser arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler dine ydelser, om ændringer i din situation, som kan føre til en ændring af udbetalingerne.

Den offentlige arbejdsformidling i det land, hvor du søger job på grundlag af en U2-blanket.

DA1

 (tidligere
  E 123)

Giver dig ret til sundhedspleje på særlige vilkår efter arbejdsulykker og under erhvervssygdomme i et andet EU-land.

Sygesikringen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du bor.

P1

Oversigt over pensionsafgørelser truffet af forskellige institutioner i de EU-lande, hvor du har fået alders-, efterlevelses- eller invalidepension.

Den pensionsmyndighed, som du har indgivet pensionsanmodning til.

Den vil give dig et svar, når den har modtaget oplysninger fra de forskellige myndigheder, som har behandlet din anmodning.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning