Senest tjekket: 23/04/2019

Firmabiler

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Firmabiler skal være indregistreret i det land, hvor virksomheden ligger.

Det gælder, uanset om du ejer virksomheden eller arbejder for den, hvis bilen er købt i virksomhedens navn.  

Kørsel med firmabil i udlandet

Under 6 måneder

Hvis dit arbejde betyder, at du jævnligt rejser mellem forskellige EU-lande, skal du være forberedt på, at du kan blive stoppet ved en politikontrol.

Politiet kan bede dig om en kopi af din ansættelseskontrakt eller bevis for det arbejde, du udfører i landet, især hvis du kører om natten eller i weekenden.

Eksempel

Andrea arbejder som sælger for et italiensk firma. Hans job er bl.a. at reklamere for firmaets produkter i Ungarn, Bulgarien og Rumænien. Han kører regelmæssigt til disse lande i sin italienske firmabil for at arbejde. Det rumænske politi stopper ham ofte for at tjekke, om han kører lovligt i Rumænien i en bil, der er indregistreret i Italien.

Derfor medbringer han altid sin arbejdskontrakt og sin attest fra firmaet, der giver ham tilladelse til at køre bilen til erhvervsbrug uden for Italien.

Over 6 måneder

I visse lande kan du ansøge om fritagelse fra reglen om indregistrering, så du kan bruge en firmabil i landet i over 6 måneder. Du bør på forhånd henvende dig til den kompetente myndighed i landet og høre, om det er muligt.

Eksempel

Marco arbejder for et finsk firma. Firmaet beslutter at udstationere ham et år i Portugal. Han skal bruge sin finske bil, mens han er i Portugal. For at køre bilen på finske plader i Portugal i over 6 måneder skal han ansøge de portugisiske myndigheder om en særlig tilladelse, der kaldes "Guia de Circulação".

Når han har sin tilladelse fra de portugisiske myndigheder, kan han køre i Portugal i sin bil, der er indregistreret i Finland, i den periode, han er udstationeret.

Som grænsearbejder i EU

Hvis du er grænsearbejder, dvs. at du arbejder i ét land, men bor i et andet, og vender hjem mindst én gang om ugen, kan du køre i din firmabil i det land, du bor i, uden at du skal indregistrere den der, hvis du kører i den:

Eksempel

For et år siden flyttede Jacob til Holland, men han har stadig sin tandlægeklinik i Belgien. Ved en rutinekontrol på vejen fandt det hollandske politi ud af, at han boede i Holland. De gav ham en bøde og fortalte, at han skulle lade sin bil indregistrere i Holland.

Jacob klagede over politiets afgørelse og forklarede, at bilen netop var købt til hans arbejde (det kunne han bevise ved at fremlægge fakturaer) og var indregistreret i Belgien i hans firmas navn. Desuden bruger han mest sin bil til arbejdsformål i Holland.

Da de hollandske myndigheder havde tjekket dokumenterne, blev bøden trukket tilbage.

Som grænsearbejder uden for EU

Hvis virksomheden ligger i et land uden for EU, er der ingen fleksibilitet med brug af firmabil til privat kørsel.

Du kan kun bruge en firmabil, der er indregistreret uden for EU, til at køre mellem hjem og arbejde og udføre arbejdsrelaterede aktiviteter i EU.

Alle aktiviteter, du skal udføre i EU, skal stå i din arbejdskontrakt.

I alle andre tilfælde skal virksomheden måske betale importafgift af bilen.

Eksempel

Diana bor i Frankrig, men arbejder i Schweiz for et schweizisk firma. På en søndag kørte hun i bilen og blev stoppet af det franske politi. Politiet fortalte hende, at hun kun måtte bruge sin bil, der er indregistreret i Schweiz, i Frankrig for at køre til eller fra arbejde eller udføre arbejdsrelaterede aktiviteter i Frankrig.

Schweiz er ikke medlem af EU, og derfor skal Diana bevise, at hun bruger sin firmabil til arbejdsformål i Frankrig. Ellers skal virksomheden måske betale importafgift af bilen.

Privat brug af firmabil

Hvis du vil bruge din firmabil til både private og arbejdsmæssige formål, skal det tydeligt fremgå af din arbejdskontrakt.

Vær opmærksom på, at en firmabil overvejende skal bruges til arbejdsmæssige eller faglige formål og kun lejlighedsvis til private formål.

Eksempel

Magda bor i Tjekkiet og arbejder i Slovakiet. Hendes bil er indregistreret i Slovakiet, og hun kører mest med den i Slovakiet og mellem hjem og arbejde.

Hun har aftalt med sit firma, at hun af og til også må bruge bilen til private formål i Tjekkiet. Det må hun godt, så længe denne ordning fremgår tydeligt af hendes arbejdskontrakt. På den måde skulle hun kunne undgå problemer med det tjekkiske politi. 

Udlån af firmabil

Når du bruger din firmabil midlertidigt i et andet EU-land, må du ikke låne eller leje den ud til andre, f.eks. din ægtefælle eller dine børn.

I visse lande kan der være undtagelser fra denne regel, så længe andres brug af bilen er nævnt i arbejdskontrakten. Henvend dig på forhånd til den nationale myndighed, der er ansvarlig for indregistrering.

Landespecifikke oplysninger

Tjek betingelserne for at bruge din firmabil i andre EU-lande.

Vælg land
 • Italienitenit
 • Kroatienhr
 • Letlandlv
 • Liechtensteinli
 • Litauenltenlt
 • Luxembourgludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Nederlandenenl
 • Norgenoen
 • Polenplenpl
 • Portugalptenpt
 • Rumænienro
 • Slovakietskensk
 • Sloveniensi
 • Spanienesenes
 • Sverigeseensv
 • Tjekkietczcsen
 • Tysklanddedeen
 • Ungarnhu
 • Østrigatdeen

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: