Τελευταίος έλεγχος: 18/02/2020

Εταιρικά αυτοκίνητα

Σας επηρεάζει το Brexit;

Τα εταιρικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι ταξινομημένα στη χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία.

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν είστε ιδιοκτήτης ή εργαζόμενος της εταιρείας, υπό τον όρο ότι το αυτοκίνητο έχει αγοραστεί στο όνομα της εταιρείας. 

Οδήγηση του εταιρικού αυτοκινήτου σας στο εξωτερικό

Λιγότερο από 6 μήνες

Αν ταξιδεύετε τακτικά για επαγγελματικούς λόγους μεταξύ διάφορων χωρών της ΕΕ, έχετε υπόψη ότι μπορεί να σας σταματήσουν για αστυνομικό έλεγχο.

Η αστυνομία μπορεί να σας ζητήσει αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σας ή αποδεικτικά της εργασίας που πραγματοποιείτε στη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, ειδικά αν οδηγείτε τη νύχτα ή τα σαββατοκύριακα.

Παράδειγμα

Ο Αντρέα εργάζεται ως πωλητής για μια ιταλική εταιρεία. Μέρος της δουλειάς του είναι η προώθηση προϊόντων της εταιρείας στην Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πηγαίνει τακτικά με το ιταλικό εταιρικό του αυτοκίνητο στις χώρες αυτές για τη δουλειά του. Η ρουμανική αστυνομία τον σταματά συχνά για να ελέγξει κατά πόσο οδηγεί νόμιμα στη Ρουμανία ένα αυτοκίνητο ταξινομημένο στην Ιταλία.

Γι αυτό έχει πάντα μαζί του τη σύμβαση εργασίας του καθώς και την έγκριση της εταιρείας του να οδηγεί το αυτοκίνητο για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.

Πάνω από 6 μήνες

Σε ορισμένες χώρες μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τον κανόνα ταξινόμησης ώστε να μπορείτε να οδηγείτε εταιρικό αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη χώρα για πάνω από 6 μήνες. Ρωτήστε εκ των προτέρων την αρμόδια εθνική αρχή αν αυτό είναι δυνατό.

Παράδειγμα

Ο Μάρκο εργάζεται για μια φινλανδική εταιρεία, η οποία αποφάσισε να τον στείλει στην Πορτογαλία για ένα χρόνο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί το εταιρικό του αυτοκίνητο όσο θα βρίσκεται στην Πορτογαλία. Για να μπορεί να οδηγεί το αυτοκίνητο με φινλανδικές πινακίδες στην Πορτογαλία για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, πρέπει να λάβει από τις πορτογαλικές αρχές ειδική άδεια, γνωστή ως «Guia de Circulação».

Αφού λάβει αυτή την άδεια, θα μπορεί να οδηγεί στην Πορτογαλία το ταξινομημένο στην Φινλανδία αυτοκίνητό του για όσο διάστημα μείνει εκεί.

Ως διασυνοριακός εργαζόμενος εντός της ΕΕ

Αν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, που σημαίνει ότι εργάζεστε σε μία χώρα αλλά ζείτε σε άλλη χώρα που συνορεύει με την πρώτη, και επιστρέφετε σπίτι σας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, μπορείτε να οδηγείτε το εταιρικό σας αυτοκίνητο στη χώρα της κατοικίας σας δίχως να χρειάζεται να το ταξινομήσετε εκεί, εφόσον το οδηγείτε:

Παράδειγμα

Ο Γιάκομπ μετακόμισε στην Ολλανδία πριν από ένα έτος αλλά εξακολουθεί να εργάζεται στην οδοντιατρική κλινική του στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου ελέγχου στον δρόμο, η ολλανδική αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Γιάκομπ ζούσε στην Ολλανδία. Του επέβαλε πρόστιμο και του ζήτησε να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του στην Ολλανδία.

Ο Γιάκομπ προσέβαλε την απόφαση της αστυνομίας και εξήγησε ότι το αυτοκίνητό του είχε αγοραστεί ειδικά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα (την οποία και απέδειξε προσκομίζοντας τιμολόγια) και είχε ταξινομηθεί στο Βέλγιο στο όνομα της εταιρείας του. Απέδειξε επιπλέον ότι χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του στην Ολλανδία κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς.

Όταν οι ολλανδικές αρχές έλεγξαν τα έγγραφα, ανακάλεσαν το πρόστιμο.

Ως διασυνοριακός εργαζόμενος εκτός της ΕΕ

Αν η εταιρεία εδρεύει σε χώρα εκτός της ΕΕ, δεν υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου για ιδιωτικές μετακινήσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εταιρικό σας αυτοκίνητο που είναι ταξινομημένο εκτός ΕΕ μόνο για τη μετακίνησή σας μεταξύ τόπου εργασίας και κατοικίας καθώς και για να διεκπεραιώνετε δραστηριότητες σχετικές με την εργασία σας εντός της ΕΕ.

Κάθε δραστηριότητα που πρέπει να διεκπεραιώσετε εντός της ΕΕ πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας σας.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εταιρεία ίσως χρειαστεί να πληρώσει εισαγωγικούς δασμούς για το αυτοκίνητο.

Παράδειγμα

Η Ντιάνα ζει στη Γαλλία αλλά εργάζεται στην Ελβετία για λογαριασμό μιας ελβετικής εταιρείας. Μια Κυριακή, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, την σταμάτησε η γαλλική αστυνομία. Ο αστυνομικός της είπε ότι στη Γαλλία μπορούσε να χρησιμοποιεί το ταξινομημένο στην Ελβετία εταιρικό της αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της μεταξύ τόπου εργασίας και κατοικίας, ή για να διεκπεραιώνει δραστηριότητες σχετικές με την εργασία της εντός της Γαλλίας.

Δεδομένου ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της ΕΕ, η Ντιάνα οφείλει να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί το εταιρικό της αυτοκίνητο στη Γαλλία για επαγγελματικούς λόγους. Διαφορετικά, η εταιρεία της ίσως χρειαστεί να πληρώσει εισαγωγικούς δασμούς για το αυτοκίνητο.

Χρησιμοποίηση του εταιρικού αυτοκινήτου για ιδιωτικούς λόγους

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εταιρικό σας αυτοκίνητο τόσο για ιδιωτικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους, πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση εργασίας σας.

Έχετε υπόψη ωστόσο ότι ένα εταιρικό αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς λόγους και μόνο περιστασιακά για ιδιωτικούς λόγους.

Παράδειγμα

Η Μάγδα ζει στην Τσεχική Δημοκρατία αλλά εργάζεται στη Σλοβακία. Οδηγεί το ταξινομημένο στη Σλοβακία εταιρικό της αυτοκίνητο κυρίως εντός της Σλοβακίας για τις μετακινήσεις της μεταξύ τόπου εργασίας και κατοικίας.

Έχει συμφωνήσει με την εταιρεία της ότι μπορεί επίσης να το οδηγεί περιστασιακά για ιδιωτικούς λόγους εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας. Μπορεί όντως να το κάνει, εφόσον η ρύθμιση αυτή αναφέρεται ρητά στη σύμβαση εργασίας της. Έτσι, αποφεύγει τα προβλήματα με την τσεχική αστυνομία. 

Δανεισμός του εταιρικού σας αυτοκινήτου

Όταν χρησιμοποιείτε το εταιρικό σας αυτοκίνητο προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν πρέπει να το δανείζετε ή να το νοικιάζετε σε άλλο πρόσωπο, π.χ. τη σύζυγο ή το παιδί σας.

Σε ορισμένες χώρες ίσως ισχύουν εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν, εφόσον η χρήση του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο αναφέρεται ρητά στη σύμβαση εργασίας. Ενημερωθείτε εκ των προτέρων από την αρμόδια εθνική αρχή ταξινόμησης.

Πληροφορίες ανά χώρα

Δείτε τι ισχύει για την οδήγηση του εταιρικού σας αυτοκινήτου στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Επιλέξτε χώρα
 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbedeenfrnl
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrenfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdaen
 • Ελλάδαgrelen
 • Εσθονίαeeenet
 • Ηνωμένο Βασίλειοgben
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαisen
 • Ισπανίαesenes
 • Ιταλίαitenit
 • Κάτω Χώρες *nl
 • Κροατία *hr
 • Κύπροςcyelen
 • Λετονία *lv
 • Λιθουανίαltenlt
 • Λιχτενστάιν *li
 • Λουξεμβούργοludeenfr
 • Μάλταmtenmt
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρία *hu
 • Πολωνίαplenpl
 • Πορτογαλίαptenpt
 • Ρουμανία *ro
 • Σλοβακίαskensk
 • Σλοβενία *si
 • Σουηδίαseensv
 • Τσεχίαczcsen
 • Φινλανδίαfienfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: