Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 22/11/2022

Εργαλεία στήριξης από την ΕΕ για τις ΜΜΕ

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία στήριξης της ΕΕ για τις ΜΜΕ που μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε χρηματοδότηση, πληροφόρηση, καθοδήγηση, κατάρτιση και συνεργασίες, ή βοήθεια και συμβουλές. 

Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο στήριξης των ΜΜΕ για την επιχείρησή σας

Access2Finance

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης που βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν δάνεια ή επιχειρηματικά κεφάλαια που υποστηρίζονται από την ΕΕ στη χώρα σας.

Access2Markets

Το δωρεάν, πολύγλωσσο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς εγγραφή, που προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, όπως πληροφορίες για τους φόρους, τους δασμούς, τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και πολύ περισσότερα, σε προσβάσιμη και εύχρηστη μορφή.

Cassini Initiative en

Στηρίζει την επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διάστημα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Enterprise Europe Network en

Το EEN βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αναπτύσσονται διεθνώς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετατρέποντας τις καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές επιτυχίες, και διασυνδέοντας επίσης τις ΜΜΕ με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

InvestEU Portal de en fr

Φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων σε μια ενιαία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα.

TED (Tenders Electronic Daily)

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, αφιερωμένο στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ευρώπη και πέραν αυτής.

TED eTendering

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που παρέχει πρόσβαση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και άλλους φορείς της ΕΕ. Rules of Origin Self-Assessment Προσφέρει καθοδήγηση, σε απλά βήματα, για τον προσδιορισμό των κανόνων καταγωγής για τα προϊόντα μιας ΜΜΕ.

Access2Finance

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης που βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν δάνεια ή επιχειρηματικά κεφάλαια που υποστηρίζονται από την ΕΕ στη χώρα σας.

Access2Markets

Το δωρεάν, πολύγλωσσο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς εγγραφή, που προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, όπως πληροφορίες για τους φόρους, τους δασμούς, τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και πολύ περισσότερα, σε προσβάσιμη και εύχρηστη μορφή.

eCertis en

Διαδικτυακή βάση δεδομένων στην οποία απαριθμούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις προμήθειας.

Enterprise Europe Network en

Το EEN βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αναπτύσσονται διεθνώς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετατρέποντας τις καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές επιτυχίες, και διασυνδέοντας επίσης τις ΜΜΕ με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 6 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Erasmus for Young Entrepreneurs Global en

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες από την Ευρώπη τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 3 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από χώρες εκτός της Ευρώπης.

eTranslation

Μια υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα όταν μεταφράζετε έγγραφα και κείμενα από μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε άλλη, για σκοπούς αδρής κατανόησης.

European IP Helpdesk en

Υποστηρίζει τους δικαιούχους ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ και τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές επιχειρήσεις, για την προστασία, τη διαχείριση, τη διάδοση και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

International IP SME Helpdesks en

Στηρίζει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα, την Ινδία, τη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, για την προστασία, τη διαχείριση, τη διάδοση και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

ROSA

Το εργαλείο Rules of Origin Self-Assessment (Αυτοαξιολόγηση κανόνων καταγωγής) στο Access2Markets προσφέρει καθοδήγηση, σε απλά βήματα, για τον προσδιορισμό των κανόνων καταγωγής που ισχύουν για τα προϊόντα σας.

SOLVIT

Μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει ρεαλιστικές λύσεις στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προστασία των δικαιωμάτων τους όταν ασκούν διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

TED (Tenders Electronic Daily)

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, αφιερωμένο στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ευρώπη και πέραν αυτής.

TED eTendering

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που παρέχει πρόσβαση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και άλλους φορείς της ΕΕ. Rules of Origin Self-Assessment Προσφέρει καθοδήγηση, σε απλά βήματα, για τον προσδιορισμό των κανόνων καταγωγής για τα προϊόντα μιας ΜΜΕ.

Access2Markets

Το δωρεάν, πολύγλωσσο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς εγγραφή, που προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, όπως πληροφορίες για τους φόρους, τους δασμούς, τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και πολύ περισσότερα, σε προσβάσιμη και εύχρηστη μορφή.

Cassini Initiative en

Στηρίζει την επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διάστημα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Enterprise Europe Network en

Το EEN βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αναπτύσσονται διεθνώς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετατρέποντας τις καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές επιτυχίες, και διασυνδέοντας επίσης τις ΜΜΕ με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 6 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Erasmus for Young Entrepreneurs Global en

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες από την Ευρώπη τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 3 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από χώρες εκτός της Ευρώπης.

European Cluster Collaboration Platform en

Στηρίζει τους βιομηχανικούς συνεργατικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που συμμετέχουν σ’ αυτούς, ώστε να εργαστούν συλλογικά και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία μέσω της συνεργασίας και της βελτίωσης των επιδόσεών τους.

Enterprise Europe Network en

Το EEN βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αναπτύσσονται διεθνώς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετατρέποντας τις καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές επιτυχίες, και διασυνδέοντας επίσης τις ΜΜΕ με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

eTranslation

Μια υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα όταν μεταφράζετε έγγραφα και κείμενα από μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε άλλη, για σκοπούς αδρής κατανόησης.

European IP Helpdesk en

Υποστηρίζει τους δικαιούχους ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ και τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές επιχειρήσεις, για την προστασία, τη διαχείριση, τη διάδοση και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

InvestEU Portal de en fr

Φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων σε μια ενιαία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα.

SOLVIT

Μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει ρεαλιστικές λύσεις στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προστασία των δικαιωμάτων τους όταν ασκούν διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Your Europe – Συμβουλές

Παρέχει δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα στην ΕΕ, σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Αποσαφηνίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο που ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση και σας εξηγεί πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Πλήρης κατάλογος εργαλείων στήριξης των ΜΜΕ

Access2Finance

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης που βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν δάνεια ή επιχειρηματικά κεφάλαια που υποστηρίζονται από την ΕΕ στη χώρα σας.

Access2Markets

Το δωρεάν, πολύγλωσσο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς εγγραφή, που προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, όπως πληροφορίες για τους φόρους, τους δασμούς, τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και πολύ περισσότερα, σε προσβάσιμη και εύχρηστη μορφή.

Cassini Initiative en

Στηρίζει την επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διάστημα σε ολόκληρη την ΕΕ.

eCertis en

Διαδικτυακή βάση δεδομένων στην οποία απαριθμούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις προμήθειας.

eTranslation

Μια υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα όταν μεταφράζετε έγγραφα και κείμενα από μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε άλλη, για σκοπούς αδρής κατανόησης.

Enterprise Europe Network en

Το EEN βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αναπτύσσονται διεθνώς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετατρέποντας τις καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές επιτυχίες, και διασυνδέοντας επίσης τις ΜΜΕ με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 6 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Erasmus for Young Entrepreneurs Global en

Ένα πρόγραμμα διασυνοριακών επιχειρηματικών ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες από την Ευρώπη τη δυνατότητα να συνεργαστούν για διαστήματα έως και 3 μηνών με έμπειρους επιχειρηματίες από χώρες εκτός της Ευρώπης.

European Cluster Collaboration Platform en

Στηρίζει τους βιομηχανικούς συνεργατικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που συμμετέχουν σ’ αυτούς, ώστε να εργαστούν συλλογικά και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία μέσω της συνεργασίας και της βελτίωσης των επιδόσεών τους.

European IP Helpdesk en

Υποστηρίζει τους δικαιούχους ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ και τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές επιχειρήσεις, για την προστασία, τη διαχείριση, τη διάδοση και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

International IP SME Helpdesks en

Στηρίζει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα, την Ινδία, τη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, για την προστασία, τη διαχείριση, τη διάδοση και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

InvestEU Portal de en fr

Φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων σε μια ενιαία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα.

ROSA

Το εργαλείο Rules of Origin Self-Assessment (Αυτοαξιολόγηση κανόνων καταγωγής) στο Access2Markets προσφέρει καθοδήγηση, σε απλά βήματα, για τον προσδιορισμό των κανόνων καταγωγής που ισχύουν για τα προϊόντα σας.

SOLVIT

Μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει ρεαλιστικές λύσεις στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προστασία των δικαιωμάτων τους όταν ασκούν διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

TED (Tenders Electronic Daily)

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, αφιερωμένο στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ευρώπη και πέραν αυτής.

TED eTendering

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που παρέχει πρόσβαση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και άλλους φορείς της ΕΕ. Rules of Origin Self-Assessment Προσφέρει καθοδήγηση, σε απλά βήματα, για τον προσδιορισμό των κανόνων καταγωγής για τα προϊόντα μιας ΜΜΕ.

Your Europe– Συμβουλές

Παρέχει δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα στην ΕΕ, σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Αποσαφηνίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο που ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση και σας εξηγεί πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: