Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 08/09/2022

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πληρωμή ΦΠΑ στη χώρα όπου κάνετε τις αγορές σας

Αν κάνετε αγορές στην ΕΕ για προσωπική σας χρήση, θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ μόνο μία φορά, στη χώρα όπου κάνατε τις αγορές σας.

Μπορείτε να φέρετε στη χώρα σας οτιδήποτε αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να πρέπει να σταματήσετε στα σύνορα ή να κάνετε δήλωση στο τελωνείο. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι αγορές σας να προορίζονται για προσωπική σας χρήση ή για την οικογένειά σας και όχι για επαναπώληση.

Επιστροφές ΦΠΑ

Αν προέρχεστε από χώρα εκτός ΕΕ και επισκέπτεστε χώρα της ΕΕ, δικαιούστε επιστροφή ΦΠΑ για τα αγαθά που αγοράσατε κατά την παραμονή σας στην ΕΕ, εφόσον παρουσιάσετε τα αγαθά αυτά στο τελωνείο κατά την αναχώρησή σας εντός 3 μηνών από την αγορά τους και μαζί με τα έγγραφα επιστροφής του ΦΠΑ. Τα έγγραφα αυτά συμπληρώνονται συνήθως από τον έμπορο, αλλά δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, δεν συμμετέχουν όλοι οι έμποροι. Ορισμένες χώρες ορίζουν ελάχιστη αξία αγορών de en fr για να έχετε δικαίωμα επιστροφής.

Ηλεκτρονικές αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ

Ισχύουν ειδικοί κανόνες όταν αγοράζετε από μια άλλη χώρα της ΕΕ αγαθά τα οποία θα παραδοθούν στη χώρα κατοικίας σας. Αν η εταιρεία από την οποία πραγματοποιείτε την αγορά πωλεί εμπορεύματα αξίας πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό στη χώρα σας, όπου γίνεται και η παράδοση των εμπορευμάτων, δεν μπορεί να χρεώσει ΦΠΑ στη χώρα όπου κάνατε την αγορά.

Αντίθετα, θα πρέπει να επιβάλλει ΦΠΑ στη χώρα όπου παραδίδονται τα εμπορεύματα - ΦΠΑ προορισμού. Το συνολικό ανώτατο όριο για διασυνοριακές πωλήσεις καθορίζεται από κάθε χώρα της ΕΕ en σε 35.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές στο διαδίκτυο, οι οποίοι παραδίδουν εμπορεύματα εντός της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κανόνα σχετικά με το ΦΠΑ προορισμού.

Παράδειγμα

Μερικές φορές ίσως να πληρώσετε υψηλότερο ΦΠΑ

Η Κατρίν, από τις Κάτω Χώρες, παράγγειλε ένα βιβλίο από μεγάλο διαδικτυακό έμπορο λιανικής πώλησης στην Ιρλανδία. Όταν πλήρωσε για την παραγγελία της και καταχώρισε τη διεύθυνσή της, διαπίστωσε ότι η τιμή είχε αυξηθεί. Ανακάλυψε ότι η εταιρεία τής είχε χρεώσει τον ολλανδικό ΦΠΑ ύψους 9% αντί του ιρλανδικού ΦΠΑ ύψους 0%.

Στις Κάτω Χώρες, το ανώτατο όριο για την παράδοση εμπορευμάτων χωρίς καταβολή του ολλανδικού ΦΠΑ είναι 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία που πούλησε εμπορεύματα αξίας πάνω από 100.000 στις Κάτω Χώρες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος πρέπει να εφαρμόζει τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα προορισμού. Η εταιρεία στην οποία η Κατρίν παράγγειλε το βιβλίο πραγματοποιεί συχνά πωλήσεις στις Κάτω Χώρες και κατά συνέπεια χρεώνει τον ολλανδικό συντελεστή ΦΠΑ, ακόμη κι αν η αγορά έχει γίνει στην Ιρλανδία.

Προειδοποίηση

Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα εμπορεύματα και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Αν αγοράζετε προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της ΕΕ, η τιμή τους περιλαμβάνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ανεξάρτητα από την ποσότητά τους. Το ίδιο ισχύει και αν τα εμπορεύματα προορίζονται για δώρο.

Ο έμπορος είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη χώρα προορισμού εντός της ΕΕ.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να αναμένετε ότι η τιμή τέτοιων εμπορευμάτων θα περιλαμβάνει το κόστος του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή, ζητήστε από τον πωλητή να σας διευκρινίσει αν έχει καταβληθεί ο φόρος προτού προχωρήσετε στην αγορά. Αν ο πωλητής δεν έχει καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα εμπορεύματα μπορεί να κατασχεθούν από τις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή τους ή μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε εσείς αυτόν τον φόρο. Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι ο πωλητής θα καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα προορισμού εντός της ΕΕ.

Προειδοποίηση

Εάν αγοράζετε εμπορεύματα μέσω διαδικτύου από χώρες εκτός ΕΕ, πρέπει να καταβάλλονται πάντοτε ο ΦΠΑ, οι δασμοί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Εξαίρεση για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο ΦΠΑ για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρεώνεται στη χώρα κατοικίας σας ( τη χώρα όπου είστε εγκατεστημένοι, έχετε τη μόνιμη διεύθυνσή σας ή κατοικείτε συνήθως), και όχι στη χώρα από την οποία αγοράσατε την υπηρεσία. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για τις υπηρεσίες που αγοράζονται τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο ΦΠΑ για ψηφιακό περιεχόμενο πληρώνεται στη χώρα κατοικίας

Η Σέντα ζει στη Σουηδία και αγοράζει συχνά ηλεκτρονικά βιβλία από Φινλανδό πωλητή βιβλίων στο διαδίκτυο. Ο Φινλανδός προμηθευτής πρέπει να της χρεώνει τον σουηδικό, και όχι τον φινλανδικό ΦΠΑ.

Εξαιρέσεις για άλλες υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω διαδικτύου

Όταν αγοράζετε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου από έμπορο εγκατεστημένο στην ΕΕ, καταβάλλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή της χώρας όπου έχει την έδρα του ο έμπορος. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης, εάν ζείτε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από τον έμπορο.

Παράδειγμα

Καταβολή ΦΠΑ στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος

Ο João διευθύνει μια εταιρεία παροχής συμβουλών η οποία εδρεύει στη Λισαβόνα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτη που ζει στην Κοπεγχάγη. Επειδή η εταιρεία του είναι εγγεγραμμένη στην Πορτογαλία, ο João υποχρεούται να χρεώσει τον πορτογαλικό ΦΠΑ στον Δανό πελάτη του.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, με συνηθέστερες, μεταξύ άλλων, τις εξής:

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός.

Εξαίρεση για τα αυτοκίνητα

Εάν αγοράσατε καινούργιο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία θα το εισαγάγετε και θα το ταξινομήσετε (δηλαδή στη χώρα κατοικίας σας). Αυτό το καθεστώς ΦΠΑ ισχύει και για άλλα μέσα μεταφοράς, όπως μεγάλα μοτοποδήλατα, σκάφη και αεροπλάνα.

Μάθετε περισσότερα για την καταβολή ΦΠΑ κατά την αγορά αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: