Pēdējā pārbaude : 06/07/2018

PVN — pievienotās vērtības nodoklis

PVN maksājiet tajā valstī, kur iepērkaties

Privātpersonai, kas iepērkas Eiropas Savienībā, jāmaksā PVN tikai vienreiz — valstī, kur tā veikusi savus pirkumus.

Varat vest mājās visus pirkumus, kas veikti citā ES valstī, neapstājoties uz robežas un nedeklarējot tos muitā. Vienīgais nosacījums: iegādātajām precēm jābūt paredzētām jūsu vai jūsu ģimenes personiskajām vajadzībām, nevis tālākpārdošanai.

PVN atlīdzināšana

Ja iebraucat no valsts, kas nav ES dalībvalsts, jums ir tiesības saņemt PVN kompensāciju par precēm, kuras iegādātas ES, ja 3 mēnešu laikā pēc šo preču iegādes izbraucot uzrādāt tās muitā kopā ar PVN kompensācijas dokumentiem. Šos dokumentus parasti sagatavo pārdevējs. Tomēr, tā kā sistēma ir brīvprātīga, ne visi tirgotāji tajā piedalās. Dažas valstis nosaka pirkumu minimālo vērtībufrdeen, par kuriem var saņemt kompensāciju.

Preču iegāde tiešsaistē citā ES valstī

Īpaši noteikumi var būt spēkā, ja iegādājaties preces citā ES valstī, lai tās atgādātu uz jūsu dzīvesvietas valsti. Ja attiecīgais uzņēmums pārdod preces, pārsniedzot konkrētu vērtību, un piegādā tās uz jūsu valsti, tas nevar iekasēt PVN, kurš ir spēkā valstī, kurā veicat savu pirkumu.

Tam ir jāpiemēro PVN, kurš ir spēkā valstī, uz kuru preces tiek piegādātas (galamērķa valsts PVN). Kopējie sliekšņi, kurus katra valsts noteikusi pārrobežu pārdevumiem, variē nopdfen 35 000 līdz 100 000 eiro. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai lielo mazumtirgotāju, kas tirgojas internetā un piegādā preces Eiropas Savienībā, būs jāpiemēro noteikums, ka ir jāmaksā galamērķa valsts PVN.

Piemērs

Dažkārt jums ir jāmaksā augstāks PVN

Lusija no Beļģijas pasūta grāmatu no liela tirgotāja, kurš Apvienotajā Karalistē tirgojas tiešsaistē. Viņa norāda savu adresi brīdī, kas maksā par pasūtījumu, un konstatē, ka cena ir strauji palielinājusies. Viņa pārbauda iemeslu, un konstatē, ka uzņēmums no viņas iekasējis Beļģijas 6 % PVN, nevis Apvienotās Karalistes 0 % PVN.

Beļģijā preču piegādes slieksnis, nemaksājot Beļģijas noteikto PVN, ir 35 000 eiro. Tas nozīmē, ka uzņēmumam, kas iepriekšējā finanšu gada laikā Beļģijai pārdevis preces vairāk nekā 35 000 eiro vērtībā, ir jāpiemēro galamērķa valsts PVN. Uzņēmums, kurā Lusija veikusi savu pasūtījumu, bieži piegādā preces Beļģijai, un tādēļ tam no viņas ir jāiekasē Beļģijas PVN, kaut arī grāmata nosūtīta no Apvienotās Karalistes.

Šis noteikums neattiecas uz lietotām precēm, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām.

Akcīzes nodoklis

Ja tiešsaistē iegādājaties tabakas izstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus citā valstī, cenā būs iekļauts pievienotās vērtības nodoklis neatkarīgi no kvantitātes un tā, vai preces iegādātas dāvanai.

Tirgotājs atbild par ES galamērķa valstī noteiktā akcīzes nodokļa samaksu.

Tāpēc ir jārēķinās, ka šī veida preču cenā būs ietverts arī akcīzes nodoklis. Ja cena ir ļoti zema, pajautājiet tirgotājam, vai akcīzes nodoklis ir samaksāts, pirms veicat pirkumu. Ja pārdevējs nav samaksājis akcīzes nodokli, muita var konfiscēt jūsu preces vai pieprasīt, lai samaksājat akcīzes nodokli. Jums vienmēr būtu jāpārliecinās, ka pārdevējs samaksās galamērķa valstī noteikto akcīzes nodokli.

Ja iegādājaties tiešsaistē preces no ārpussavienības valstīm, vienmēr ir jāmaksā PVN, muita un akcīzes nodoklis.

Izņēmums telesakaru, radioapraides, televīzijas apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem

PVN par telesakaru, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem ir jāmaksā valstī, kur dzīvojat(valsts, kurā esat reģistrēts vai dzīvojat pastāvīgi vai lielākoties), nevis tajā, kurā pērkat šos pakalpojumus. Šie noteikumi attiecas uz pakalpojumiem, kurus sniedz uzņēmumi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Piemērs

Uz digitālo saturu attiecas PVN, ko piemēro dzīvesvietas valstī

Senta dzīvo Zviedrijā un iegādājas e-grāmatas no Somijas e-grāmatu tirgotāja. Somijas piegādātājam no viņas ir jāiekasē Zviedrijā, nevis Somijā piemērotais PVN.

Izņēmumi attiecībā uz citiem pakalpojumiem, kas iegādāti tiešsaistē

Par pakalpojumiem, kas tiešsaistē iegādāti no tirgotāja, kas ir reģistrēts ES, jums jāmaksā PVN likme, kas noteikta valstī, kurā ir reģistrēts tirgotājs. Šis noteikums ir spēkā arī tad, ja jūs un tirgotājs dzīvojat dažādās valstīs.

Piemērs

PVN nomaksa valstī, kurā ir reģistrēts tirgotājs

Žoao vada konsultāciju uzņēmumu, kas reģistrēts Lisabonā. Viņš sniedz konsultāciju pakalpojumus fiziskai personai, kas dzīvo Kopenhāgenā. Tā kā Žoao uzņēmums ir reģistrēts Portugālē, viņam ir jāprasa, lai viņa Dānijas klients samaksā PVN atbilstoši Portugāles likmei.

Tomēr pastāv vairāki šī noteikuma izņēmumi. Daži no visizplatītākajiem izņēmumiem ir šādi.

Ir jāņem vērā, ka šis saraksts nav izsmeļošs.

Izņēmums automašīnām

Ja iegādājaties jaunu auto citā ES valstī, jums jāmaksā PVN valstī, kurā ievedat un reģistrējat savu auto (jūsu dzīvesvietas valstī). Šis PVN princips attiecas arī uz citiem transportlīdzekļiem, piemēram, lieliem motocikliem, kuģiem un lidmašīnām.

Uzziniet vairāk par PVN maksājumu, iegādājoties automašīnu citā ES valstī.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Prasiet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas patērētāju centrāen

Ikkondividi din il-paġna: