Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 24/08/2020

Jūsu ģimenes locekļu, kam nav ES pilsonības, reģistrēšana citā ES valstī

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

No jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, pirmajos trijos mēnešos, ko viņi pavada jūs uzņemošajā valstī, nedrīkst prasīt, lai viņi pieprasītu uzturēšanās atļauju, kas apstiprina viņu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs var būt prasība par to, ka viņiem ir jāpaziņo par savu klātbūtni tūlīt pēc ierašanās.

Pēc trijiem mēnešiem, kas aizvadīti jūs uzņemošajā valstī, jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, ir jāreģistrējas kompetentajās iestādēs (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī). 

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, viņiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

Uzmanību

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst

Lēmums par to, vai izdot uzturēšanās atļauju, iestādēm jāpieņem 6 mēnešu laikā. Ja tā nenotiek, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem. Katrā ziņā jūsu ģimenes locekļus nevar izraidīt, ja viņu vīzas termiņš ir beidzies laikā, kad tiek izskatīts viņu pieteikums.

Ja viņu pieteikumu noraida, iestādēm ir pienākums attiecīgo lēmumu darīt viņiem zināmu rakstiski, norādot lēmuma iemeslus un sekas, kā arī to, kā jūsu radinieki vai partneris var to pārsūdzēt un kādā termiņā tas izdarāms.

Ja viņu pieteikums tiek pieņemts, uzturēšanās atļauja tiks izsniegta par velti. Ja tiek pieprasīta maksa, tā nedrīkst būt lielāka par summu, kas attiecīgās valsts pilsoņiem jāmaksā par līdzīgu dokumentu saņemšanu.

Attiecīgajā dokumentā ir jābūt skaidri norādītam, ka tā ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļauja parasti ir derīga 5 gadus (vai mazāk, ja jūs attiecīgajā valstī paliekat īsāku laiku). Var būt prasība par to, ka ir jāinformē iestādes ikreiz, kad tiek mainīta adrese.

Jūsu ģimenes locekļi var izmantot savu uzturēšanās atļauju, lai ceļotu uz citu ES valsti, bet, ja viņi vēlas pārcelties uz dzīvi citā ES valstī, viņiem jaunajā uzņemošajā valstī ir jāpiesakās citai uzturēšanās atļaujai. Ja viņi ir jūsu apgādībā, jums ir jāpārceļas kopā ar viņiem.

Piemērs

Džeims ir amerikānis, kurš dzīvo kopā ar māti un savu patēvu Džuzepi, kurš ir itālis. Džeims vēlas pārcelties uz dzīvi Spānijā un tur meklēt darbu. Viņa vecāki nevar pārcelties kopā ar viņu, bet atbalsta Džeimsu finansiāli.

Džeimsam piesakoties uzturēšanās atļaujai Spānijā, Spānijas imigrācijas iestādes viņam paziņoja, ka, kaut arī viņam kā ES pilsoņa ģimenes loceklim ir atļauja uzturēties Itālijā, tas nedod viņam automātiskas tiesības uzturēties Spānijā. Viņa tiesības uzturēties ES ir atkarīgas no Džuzepes ES pilsonības. Džuzepem būtu kopā ar Džeimsu jāpārceļas uz dzīvi Spānijā un jāpierāda, ka viņam pietiek līdzekļu abiem.

Uzziniet, kur un kā uzņemošajā valstī reģistrēt savus ģimenes locekļus, kam nav ES pilsonības.

Jautājumi par konkrētu valsti?

Ir daudzas valstis, kurās jūsu ģimenes locekļiem būs vienmēr jānēsā līdzi uzturēšanās atļauja un pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi aizturēt, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Skatiet arī, kā reģistrēt ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: