Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude : 24/01/2019

Jūsu ģimenes locekļu, kam nav ES pilsonības, reģistrēšana citā ES valstī

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

No jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, pirmajos trijos mēnešos, ko viņi pavada jūs uzņemošajā valstī, nedrīkst prasīt, lai viņi pieprasītu uzturēšanās atļauju, kas apstiprina viņu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs var būt prasība par to, ka viņiem ir jāpaziņo par savu klātbūtni tūlīt pēc ierašanās.

Pēc trijiem mēnešiem, kas aizvadīti jūs uzņemošajā valstī, jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, ir jāreģistrējas kompetentajās iestādēs (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī). 

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, viņiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst

Lēmums par to, vai izdot uzturēšanās atļauju, iestādēm jāpieņem 6 mēnešu laikā. Ja tā nenotiek, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem. Katrā ziņā jūsu ģimenes locekļus nevar izraidīt, ja viņu vīzas termiņš ir beidzies laikā, kad tiek izskatīts viņu pieteikums.

Ja viņu pieteikumu noraida, iestādēm ir pienākums attiecīgo lēmumu darīt viņiem zināmu rakstiski, norādot lēmuma iemeslus un sekas, kā arī to, kā jūsu radinieki vai partneris var to pārsūdzēt un kādā termiņā tas izdarāms.

Ja viņu pieteikums tiek pieņemts, uzturēšanās atļauja tiks izsniegta par velti. Ja tiek pieprasīta maksa, tā nedrīkst būt lielāka par summu, kas attiecīgās valsts pilsoņiem jāmaksā par līdzīgu dokumentu saņemšanu.

Attiecīgajā dokumentā ir jābūt skaidri norādītam, ka tā ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļauja parasti ir derīga 5 gadus (vai mazāk, ja jūs attiecīgajā valstī paliekat īsāku laiku). Var būt prasība par to, ka ir jāinformē iestādes ikreiz, kad tiek mainīta adrese.

Jūsu ģimenes locekļi var izmantot savu uzturēšanās atļauju, lai ceļotu uz citu ES valsti, bet, ja viņi vēlas pārcelties uz dzīvi citā ES valstī, viņiem jaunajā uzņemošajā valstī ir jāpiesakās citai uzturēšanās atļaujai. Ja viņi ir jūsu apgādībā, jums ir jāpārceļas kopā ar viņiem.

Piemērs

Džeims ir amerikānis, kurš dzīvo kopā ar māti un savu patēvu Džuzepi, kurš ir itālis. Džeims vēlas pārcelties uz dzīvi Spānijā un tur meklēt darbu. Viņa vecāki nevar pārcelties kopā ar viņu, bet atbalsta Džeimsu finansiāli.

Džeimsam piesakoties uzturēšanās atļaujai Spānijā, Spānijas imigrācijas iestādes viņam paziņoja, ka, kaut arī viņam kā ES pilsoņa ģimenes loceklim ir atļauja uzturēties Itālijā, tas nedod viņam automātiskas tiesības uzturēties Spānijā. Viņa tiesības uzturēties ES ir atkarīgas no Džuzepes ES pilsonības. Džuzepem būtu kopā ar Džeimsu jāpārceļas uz dzīvi Spānijā un jāpierāda, ka viņam pietiek līdzekļu abiem.

Uzziniet, kur un kā uzņemošajā valstī reģistrēt savus ģimenes locekļus, kam nav ES pilsonības.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ir daudzas valstis, kurās jūsu ģimenes locekļiem būs vienmēr jānēsā līdzi uzturēšanās atļauja un pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi aizturēt, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Skatiet arī, kā reģistrēt ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: