Pēdējā pārbaude: 23/11/2018

Reģistrēšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, līdzi ņemot automašīnu, jums, iespējams, tā būs jāreģistrē jaunajā valstī. Uz automašīnas reģistrāciju attiecas īpaši noteikumi atkarībā no jūsu uzturēšanās ilguma attiecīgajā valstī un no valsts, uz kuru jūs pārceļaties.

Uzziniet vairāk:

Skatīt arī:

Ikkondividi din il-paġna: