Pēdējā pārbaude : 23/11/2018

Reģistrēšana

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, līdzi ņemot automašīnu, jums, iespējams, tā būs jāreģistrē jaunajā valstī. Uz automašīnas reģistrāciju attiecas īpaši noteikumi atkarībā no jūsu uzturēšanās ilguma attiecīgajā valstī un no valsts, uz kuru jūs pārceļaties.

Uzziniet vairāk:

Skatīt arī:

Ikkondividi din il-paġna: