Pēdējā pārbaude: 06/01/2023

Patērētāju strīdu neformāla izšķiršana

Sazinieties ar tirgotāju

Vispirms vērsieties tirgotāja klientu apkalpošanas nodaļā (tās kontaktinformācija parasti ir norādīta tirgotāja tīmekļa vietnē). Sakiet, ka tirgotājs pārkāpis ES vai valsts tiesību aktus, un pieprasiet atrisināt problēmu. Varat tirgotājam atgādināt viņa pienākumus (to kopsavilkums izklāstīts šajā vietnē). Vienmēr ir ļoti ieteicams prasībai pievienot pierādījumus (rēķina vai līguma kopiju u.tml.). Ja šī pieeja rezultātu nedod, apsveriet iespējas lūgt palīdzību citur.

Piemērs no dzīves

Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki bieži vien spēj atrisināt jūsu problēmu

Juta no Vācijas bija neapmierināta ar interneta pieslēguma ātrumu, jo tas bija mazāks nekā līgumā norādītais.

Viņa sazinājās ar interneta piegādātāju, lai sūdzētos, un ar to pietika, lai piegādātājs ātrumu palielinātu. Jutai nebija jādara nekas vairāk.

Ja jūs ar tirgotāju nespējat līgumstrīdu atrisināt savā starpā, tirgotājam ir pienākums jūs informēt par citām strīda risināšanas iespējam, piemēram:

Izvēlieties valsti

Sazinieties ar patērētāju aizsardzības organizāciju vai regulējošo iestādi

Jūsu valsts patērētāju aizsardzības organizācijas parasti spēj piedāvāt šādu palīdzību:

Ja jums radusies problēma ar kādu pakalpojuma sniedzēju, varat arī sazināties ar kompetentajām valsts regulējošajām iestādēm. Katrai nozarei ir pašai sava valsts regulētājiestāde, taču tās konkrētās pilnvaras dažādās valstīs var atšķirties. Daudzām regulētājiestādēm ir īpašas procedūras, kas paredzētas to pārraudzītās nozares pakalpojumu sniedzējiem un ļauj strīdus atrisināt taisnīgi un ātri.

Uzziniet vairāk:

Eiropas Patērētāju informēšanas centri

Ja jums radušās problēmas ar precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti citā ES valstī, Norvēģijā vai Islandē, sazinieties ar kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriem (ECC-Net) Atidaryti kaip išorės nuorodą. Šie centri var:

Eiropas Patērētāju informēšanas centri var jums par velti palīdzēt, ja:

Piemērs no dzīves

Sofija no Portugāles nopirka klēpjdatoru Spānijas internetveikalā. Diemžēl pēc klēpjdatora piegādes atklājās, ka tas nedarbojas kā nākas. Tirgotājs viņai ieteica datoru sūtīt atpakaļ ražotājam remonta veikšanai. Sofija tā arī izdarīja, taču drīz vien problēma atkārtojās.

Tad viņa atkal sazinājās ar tirgotāju un prasīja atmaksāt naudu, taču Sofijai pateica, ka tāda iespēja tiktu izskatīta tikai pēc 3 remonta reizēm. Viņa nolēma lūgt palīdzību Portugāles Eiropas Patērētāju centrā. Centrs sazinājās ar partnerorganizāciju Spānijā, kas savukārt sazinājās ar tirgotāju. Spānijas Eiropas Patērētāju centra iejaukšanās deva rezultātu: tirgotājs pieņēma atpakaļ datoru un Sofijai atdeva atpakaļ visu viņas samaksāto naudu (ap 446 eiro).

Arī tad, ja sazināties ar tirgotāju vai kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriem (kā aprakstīts iepriekš), jums joprojām ir tiesības vēlākā posmā vērsties tiesā.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: