Pēdējā pārbaude : 03/09/2018

Patērētāju strīdu neformāla izšķiršana

Sazinieties ar tirgotāju

Vispirms vērsieties tirgotāja klientu apkalpošanas nodaļā (tās kontaktinformācija parasti ir norādīta tirgotāja tīmekļa vietnē). Sakiet, ka tirgotājs pārkāpis ES vai valsts tiesību aktus, un pieprasiet atrisināt problēmu. Varat tirgotājam atgādināt viņa pienākumus (to kopsavilkums izklāstīts šajā vietnē). Vienmēr ir ļoti ieteicams prasībai pievienot pierādījumus (rēķina vai līguma kopiju u.tml.). Ja šī pieeja rezultātu nedod, apsveriet iespējas lūgt palīdzību citur.

Piemērs no dzīves

Juta no Vācijas bija neapmierināta ar interneta pieslēguma ātrumu, jo tas bija mazāks nekā līgumā norādītais.

Viņa sazinājās ar interneta piegādātāju, lai sūdzētos, un ar to pietika, lai piegādātājs ātrumu palielinātu. Jutai nebija jādara nekas vairāk.

Ja jūs ar tirgotāju nespējat līgumstrīdu atrisināt savā starpā, tirgotājam ir pienākums jūs informēt par citām strīda risināšanas iespējam, piemēram:

Sazinieties ar patērētāju aizsardzības organizāciju vai regulējošo iestādi

Jūsu valsts patērētāju aizsardzības organizācijasen parasti spēj piedāvāt šādu palīdzību:

Ja jums radusies problēma ar kādu pakalpojuma sniedzēju, varat arī sazināties ar kompetentajām valsts regulējošajām iestādēm. Katrai nozarei ir pašai sava valsts regulētājiestāde, taču tās konkrētās pilnvaras dažādās valstīs var atšķirties. Daudzām regulētājiestādēm ir īpašas procedūras, kas paredzētas to pārraudzītās nozares pakalpojumu sniedzējiem un ļauj strīdus atrisināt taisnīgi un ātri.

Uzziniet vairāk:

Eiropas Patērētāju informēšanas centri

Ja jums radušās problēmas ar precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti citā ES valstī, Norvēģijā vai Islandē, sazinieties ar kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriem . To uzdevumi:

Eiropas Patērētāju informēšanas centri jums par velti palīdzēt, ja:

Piemērs no dzīves

Triona no Īrijas nopirka klēpjdatoru Apvienotajā Karalistē reģistrētā internetveikalā. Diemžēl pēc datora piegādes atklājās, ka tas nedarbojas kā nākas. Tirgotājs viņai ieteica datoru sūtīt atpakaļ ražotājam remonta veikšanai. Triona tā arī izdarīja, taču drīz vien problēma atkārtojās.

Tad viņa atkal sazinājās ar tirgotāju un prasīja atmaksāt naudu, taču Trionai pateica, ka tāda iespēja tiktu izskatīta tikai pēc 3 remonta reizēm. Nu viņa sazinājās ar Patērētāju informēšanas centru Īrijā un lūdza palīdzību. Centrs sazinājās ar partnerorganizāciju Apvienotajā Karalistē, kas savukārt sazinājās ar tirgotāju. Apvienotās Karalistes Patērētāju informēšanas centra iejaukšanās deva rezultātu: tirgotājs pieņēma atpakaļ bojāto klēpjdatoru un Trionai atdeva atpakaļ visu viņas samaksāto naudu (ap 445 eiro).

Arī tad, ja sazināties ar tirgotāju vai kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriem (kā aprakstīts iepriekš), jums joprojām ir tiesības vēlākā posmā vērsties tiesā.

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Prasiet padomu vai palīdzību savas valsts patērētāju aizsardzības organizācijāen

Prasiet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas patērētāju centrāen

Ikkondividi din il-paġna: