Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 21/08/2017

Patērētāju strīdu neformāla izšķiršana

Sazinieties ar tirgotāju

Vispirms vērsieties tirgotāja klientu apkalpošanas nodaļā (tās kontaktinformācija parasti ir norādīta tirgotāja tīmekļa vietnē). Sakiet, ka tirgotājs pārkāpis ES vai valsts tiesību aktus, un pieprasiet atrisināt problēmu. Varat tirgotājam atgādināt viņa pienākumus (to kopsavilkums izklāstīts šajā vietnē). Vienmēr ir ļoti ieteicams prasībai pievienot pierādījumus (rēķina vai līguma kopiju u.tml.). Ja šī pieeja rezultātu nedod, apsveriet iespējas lūgt palīdzību citur.

Piemērs no dzīves

Juta no Vācijas bija neapmierināta ar interneta pieslēguma ātrumu, jo tas bija mazāks nekā līgumā norādītais.

Viņa sazinājās ar interneta piegādātāju, lai sūdzētos, un ar to pietika, lai piegādātājs ātrumu palielinātu. Jutai nebija jādara nekas vairāk.

Ja jūs ar tirgotāju nespējat līgumstrīdu atrisināt savā starpā, tirgotājam ir pienākums jūs informēt par citām strīda risināšanas iespējam, piemēram:

Sazinieties ar patērētāju aizsardzības organizāciju vai regulējošo iestādi

Jūsu valsts patērētāju aizsardzības organizācijasEnglish parasti spēj piedāvāt šādu palīdzību:

 • sniegt plašāku informāciju par jūsu tiesībām;
 • rīkoties, lai jums palīdzētu īstenot jūsu tiesības.

Ja jums radusies problēma ar kādu pakalpojuma sniedzēju, varat arī sazināties ar kompetentajām valsts regulējošajām iestādēm. Katrai nozarei ir pašai sava valsts regulētājiestāde, taču tās konkrētās pilnvaras dažādās valstīs var atšķirties. Daudzām regulētājiestādēm ir īpašas procedūras, kas paredzētas to pārraudzītās nozares pakalpojumu sniedzējiem un ļauj strīdus atrisināt taisnīgi un ātri.

Uzziniet vairāk:

 • valsts regulētājiestādes elektronisko komunikāciju nozarēEnglish;
 • valsts regulētājiestādes un/vai tiesībsargi enerģētikas nozarēEnglish;
 • valsts regulētājiestādes finanšu nozarēEnglish.

Eiropas Patērētāju informēšanas centri

Ja jums radušās problēmas ar precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti citā ES valstī, Norvēģijā vai Islandē, sazinieties ar kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriemEnglish . To uzdevumi:

 • izskaidrot jūsu tiesības, kas paredzētas ES tiesību aktos un valstu likumdošanā attiecībā uz patērētājiem;
 • jums ieteikt veidus, kā risināt jūsu kā patērētāja sūdzību;
 • jums palīdzēt vienošanās ceļā panākt risinājumu ar ārzemju tirgotājiem, no kuriem esat iegādājies preces vai pakalpojumus (nav būtiski, vai pirkums veikts internetā vai personīgi klātesot);
 • jūs nosūtīt uz kompetento iestādi, ja konkrētais Patērētāju informēšanas centrs nevar palīdzēt pats.

Eiropas Patērētāju informēšanas centri jums par velti palīdzēt, ja:

 • jums ir problēmas ar citā ES valstī reģistrētu tirgotāju;
 • jūs jau esat rakstiski iesniedzis sūdzību šim tirgotājam;
 • jūs sūdzaties kā privātpersona, nevis kāda uzņēmuma vārdā.

Piemērs no dzīves

Triona no Īrijas nopirka klēpjdatoru Apvienotajā Karalistē reģistrētā internetveikalā. Diemžēl pēc datora piegādes atklājās, ka tas nedarbojas kā nākas. Tirgotājs viņai ieteica datoru sūtīt atpakaļ ražotājam remonta veikšanai. Triona tā arī izdarīja, taču drīz vien problēma atkārtojās.

Tad viņa atkal sazinājās ar tirgotāju un prasīja atmaksāt naudu, taču Trionai pateica, ka tāda iespēja tiktu izskatīta tikai pēc 3 remonta reizēm. Nu viņa sazinājās ar Patērētāju informēšanas centru Īrijā un lūdza palīdzību. Centrs sazinājās ar partnerorganizāciju Apvienotajā Karalistē, kas savukārt sazinājās ar tirgotāju. Apvienotās Karalistes Patērētāju informēšanas centra iejaukšanās deva rezultātu: tirgotājs pieņēma atpakaļ bojāto klēpjdatoru un Trionai atdeva atpakaļ visu viņas samaksāto naudu (ap 445 eiro).

Arī tad, ja sazināties ar tirgotāju vai kādu no Eiropas Patērētāju informēšanas centriem (kā aprakstīts iepriekš), jums joprojām ir tiesības vēlākā posmā vērsties tiesā.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.