Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 31/01/2023

Vadītāja apliecības maiņa un atzīšana ES

Vadītāja apliecības maiņa ES

Jums var būt tikai viena ES vadītāja apliecība. Parasti jums nav jāmaina braukšanas tiesības pret vietējām, ja pārceļaties uz citu ES valsti. Tomēr, ja vēlaties, varat brīvprātīgi tās apmainīt pret analoģisku dokumentu jaunajā mītnesvalstī.

Jūsu vadītāja apliecības brīvprātīga nomaiņa citā ES valstī

Ja vēlaties brīvprātīgi apmainīt savu vadītāja apliecību, jums ir pastāvīgi jādzīvo šajā valstī un jāatbilst turienes nosacījumiem vadītāja apliecības iegūšanai (piemēram, esat sasniedzis noteikto minimālo vecumu vadītāja apliecības iegūšanai, jūsu veselības stāvoklis ļauj vadīt automašīnu utt.).

Iestādes pirms apliecības apmainīšanas sazināsies ar iestādēm jūsu iepriekšējā dzīvesvietas valstī, lai pārbaudītu, vai jūsu braukšanas tiesības nav atņemtas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku un vai tām nav noteikti ierobežojumi. Ja nomaināt vecā parauga apliecību, jums izsniegs jaunā parauga apliecību (no plastmasas, kredītkartes izmērā un ar foto; jaunais formāts ir pieejams kopš 2013. gada).

 

Jūsu vadītāja apliecības obligāta nomaiņa citā ES valstī

Jums ir sava apliecība jāapmaina obligāti šādos gadījumos:

Uzmanību

Kad esat nomainījis savu sākotnējo vadītāja apliecību pret vietējo apliecību, uz jums attiecas jaunās mītnesvalsts noteikumi par vadītāja apliecībām (piemēram, par to derīguma termiņiem un veselības pārbaudēm).

Piemērs

Monika dzīvo Kiprā, un viņai ir Itālijas izsniegta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kas ir sabojāta. Lai saņemtu jaunu apliecību, viņai Itālijas izdotā apliecība ir jāapmaina pret Kipras apliecību. Viņa saņems Kipras vadītāja apliecību, kuras derīguma termiņš būs 15 gadi, nevis 10 gadi kā Itālijā.

Uzziniet arī, ko darīt tad, ja vadītāja apliecība nozaudēta vai nozagta, kad ceļojat ārzemēs.

Vadītāja apliecības atzīšana ES

Vai jūsu vadītāja apliecību atzīst visā ES, ja jums ir:

vecā parauga apliecība, kas izsniegta ES?

Ja jums ir vecā parauga ES apliecība, joprojām to drīkstat izmantot visās ES valstīs. Kad to atjaunosiet, jums izsniegs ES parauga apliecību. Vecā apliecība jums jāapmaina ne vēlāk kā līdz 2033. gadam.

vadītāja apliecība bez norādīta derīguma termiņa?

ES vadītāja apliecības, kurām nav norādīts derīguma termiņš, atzīst visās ES valstīs. Tomēr valsts iestādēs noskaidrojiet, kas notiks tad, kad šādu apliecību apmainīsiet pret jaunā parauga apliecību.

pagaidu vadītāja apliecība?

Par pagaidu vadītāja apliecībām un starptautiskajām braukšanas tiesībām (vai citām jūsu izcelsmes valsts izdotām tiesībām) nav vienotu ES noteikumu, un citas ES valstis tās var neatzīt.

Ja jums ir pagaidu apliecība un pārceļaties uz citu ES valsti, jums ir jaunās mītnesvalsts kompetentajā iestādē jānoskaidro, kādi noteikumi ir spēkā šajā valstī.

ārpussavienības valsts izsniegta vadītāja apliecība?

Dažas valstis atzīst apliecības, kas izsniegtas atsevišķās ārpussavienības valstīs. Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas izsniegta apmaiņā pret ārpus ES izdotu vadītāja apliecību, un jūs vēlaties pārcelties uz citu ES valsti, rēķinieties ar to, ka jaunās tiesības tur var arī neatzīt.

Vietējās iestādēs noskaidrojiet, kādi noteikumi jaunajā mītnesvalstī ir spēkā attiecībā uz ārpussavienības valstīs izsniegtu apliecību atzīšanu.

Piemērs

Čīliete Anhelesa pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles izdotās transportlīdzekļa vadītāja apliecības, Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas varēja savu apliecību nomainīt pret Spānijas dokumentu.

Anhelesa ar jauno apliecību drīkst braukt ES. Tomēr tad, ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti, viņai nāktos noskaidrot turienes iestādēs, vai tās atzīs viņas Spānijā izdoto vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīs sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret jaunās valsts tiesībām.

Uzziniet vairāk par savas vadītāja apliecības veidu bg Atidaryti kaip išorės nuorodą, izskatu, drošības elementiem, tās apliecinātajām tiesībām un tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.

Informācija par konkrētām valstīm

Noskaidrojiet, kādi noteikumi par vadītāja apliecību maiņu un atzīšanu ir spēkā valstī, kurā dzīvojat:

Izvēlieties valsti

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: