Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Uzņēmuma automašīna

Uzņēmuma automašīnai jābūt reģistrētai valstī, kurā uzņēmums atrodas.

Šis princips ir spēkā neatkarīgi no tā, vai uzņēmums pieder jums vai tajā strādājat, ja auto ir nopirkts uz uzņēmuma vārda.  

Braukšana ar uzņēmuma auto ārzemēs

Mazāk nekā 6 mēnešus

Ja darba dēļ jums regulāri jāpārvietojas starp dažādām ES valstīm, ņemiet vērā, ka jūs var apturēt policija, lai pārbaudītu dokumentus.

Policija var prasīt, lai uzrādāt darba līguma kopiju vai sniedzat pierādījumus par darbu, ko veicat konkrētajā ES valstī, īpaši tad, ja ceļā esat nakts laikā vai nedēļas nogalē.

Piemērs

Andrea strādā par pārdevēju Itālijas uzņēmumā. Viņa darba pienākumos ir veicināt uzņēmuma produkcijas noietu Ungārijā, Bulgārijā un Rumānijā. Darba darīšanās Andrea šajās valstīs regulāri lieto Itālijas uzņēmuma automašīnu. Viņu vairākkārt ir apturējusi Rumānijas policija, lai pārbaudītu, vai ar Itālijā reģistrēto automašīnu viņš Rumānijā brauc likumīgi.

Tāpēc Andream automašīnā vienmēr ir līdzi darba līgums un uzņēmuma pilnvara, kas automašīnu ļauj lietot darba vajadzībām arī ārpus Itālijas robežām.

Ilgāk nekā 6 mēnešus

Dažās valstīs jūs varat pieprasīt atbrīvojumu no noteikuma, ka automašīnai jābūt reģistrētai attiecīgajā valstī, lai ar to brauktu šīs valsts teritorijā ilgāk nekā 6 mēnešus. Noskaidrojiet iepriekš kompetentajā valsts iestādē, vai tas ir iespējams.

Piemērs

Marko strādā Somijas uzņēmumā. Uzņēmums nolemj viņu uz gadu norīkot darbā Portugālē, kur viņam vajadzēs izmantot Somijas uzņēmuma automobili. Lai ar auto, kuram ir Somijas numura zīme, Portugālē varētu braukt ilgāk par 6 mēnešiem, Marko ir Portugāles varas iestādēm jālūdz īpaša atļauja – "Guia de Circulação".

Saņēmis atļauju no Portugāles iestādēm, viņš varēs ar Somijā reģistrēto automašīnu braukt pa Portugāli visu norīkojuma laiku.

Pārrobežu darba ņēmējs ES robežās

Ja esat pārrobežu darba ņēmējs – strādājat vienā valstī, bet dzīvojat pierobežas valstī un mājās atgriežaties vismaz reizi nedēļā –, varat braukt ar uzņēmuma automašīnu dzīvesvietas valstī, nereģistrējot to šajā valstī, ja brauciens notiek:

Piemērs

Jākobs pirms gada pārcēlās uz Nīderlandi, taču turpina vadīt savu zobārstniecības praksi Beļģijā. Kad viņu apturēja Nīderlandes ceļu policija, lai pārbaudītu dokumentus, tā atklāja, ka Jākobs dzīvo Nīderlandē. Policisti viņam uzlika sodu un lika reģistrēt auto Nīderlandē.

Jākobs pārsūdzēja policijas lēmumu un paskaidroja, ka viņa automašīna ir iegādāta tieši darba vajadzībām (to viņš pierādīja ar rēķiniem) un ka Beļģijā tā ir reģistrēta uz viņa uzņēmuma vārda, bet Nīderlandē viņš šo auto izmanto galvenokārt darba vajadzībām.

Kad Nīderlandes iestādes bija iepazinušās ar dokumentiem, sods tika atcelts.

Pārrobežu darba ņēmējs ārpus ES

Ja uzņēmums ir reģistrēts ārpussavienības valstī, tā automašīnas izmantošana privātiem braucieniem netiek akceptēta.

Ārpus ES reģistrētu uzņēmuma automašīnu drīkst izmantot tikai braucieniem no mājām uz darbu un ar darbu saistītu uzdevumu veikšanai Eiropas Savienībā.

ES teritorijā veicamajiem uzdevumiem jābūt norādītiem jūsu darba līgumā.

Visos pārējos gadījumos uzņēmumam par automašīnu var būt jāmaksā ievedmuita.

Piemērs

Diāna dzīvo Francijā, bet strādā Šveicē šīs valsts uzņēmumā. Kādu svētdienu viņu apturēja Francijas policija, kad viņa bija pie darba automašīnas stūres. Policija paziņoja, ka Šveicē reģistrēto uzņēmuma automobili viņa Francijā drīkst izmantot tikai tam, lai dotos uz darbu vai atgrieztos mājās, vai veiktu profesionālos pienākumus Francijā.

Tā kā Šveice neietilpst Eiropas Savienībā, Diānai jāpierāda, ka viņa darba auto Francijā izmanto darba vajadzībām. Ja viņa to nevarēs izdarīt, var gadīties, ka uzņēmumam par automašīnu būs jāmaksā ievedmuita.

Uzņēmuma auto izmantošana privātām vajadzībām

Ja vēlaties izmantot uzņēmuma automašīnu gan privātām, gan darba vajadzībām, tam jābūt skaidri norādītam jūsu darba līgumā.

Uzmanību

Ņemiet vērā, ka uzņēmuma automašīnu galvenokārt vajadzētu izmantot darba vai profesionālām vajadzībām un tikai retumis privātos nolūkos.

Piemērs

Magda dzīvo Čehijā un strādā Slovākijā. Viņa brauc ar Slovākijā reģistrēto uzņēmuma automašīnu, ar kuru pārvietojas galvenokārt Slovākijas robežās, kā arī no mājām uz darbavietu.

Viņa ar darba devēju vienojās par to, ka dažkārt automašīnu varēs izmantot arī privātām vajadzībām Čehijā. Tas ir iespējams, ja šī atruna ir skaidri minēta darba līgumā. Tad viņai neradīsies problēmas, ja viņu apturēs Čehijas ceļu policija. 

Automašīnas aizdošana citiem

Uz laiku lietojot uzņēmuma automašīnu citā ES valstī, jums to nevajadzētu aizdot citiem cilvēkiem, piemēram, vīram, sievai vai bērniem.

Dažās valstīs var būt spēkā šī principa izņēmumi, ja darba līgumā ir noteikts, ka automašīnu drīkst izmantot arī citas personas. Pārbaudiet attiecīgās valsts automašīnu reģistrācijas iestādē, vai tā ir.

Informācija par konkrētām valstīm

Pārbaudiet, ar kādiem nosacījumiem drīkstat braukt ar uzņēmuma automašīnu dažādās ES valstīs.

Izvēlieties valsti

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: