Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 12/05/2017

Vecāku atbildība

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Jūs kā vecāks esat atbildīgs par savu bērnu audzināšanu, izglītību un īpašumu. Jums ir arī tiesības savus bērnus likumīgi pārstāvēt.

Visās ES valstīs mātei automātiski ir vecāku atbildība par savu bērnu, tāpat kā precētajam tēvam. Parasti vecāki praktizē šo atbildību kopā.

Neprecēta tēva tiesības un pienākumi dažādās valstīs ir atšķirīgi.

Lai uzzinātu vairāk par vecāku atbildību, noklikšķiniet uz valsts, kura jūs interesē.

Izvēlieties valsti:

Aizgādības un saskarsmes tiesības

Katrai ES valstij ir savi noteikumi jautājumā par aizgādības un saskarsmes tiesībām. Tie ir valsts tiesību akti, kas nosaka:

 • kam būs bērna aizgādības tiesības;
 • vai tā būs atsevišķa vai kopīga aizgādība;
 • kurš lems par bērna izglītību;
 • kurš pārzinās bērna īpašumu un citus līdzīgus aspektus.

Tomēr visas ES valstis atzīst, ka bērnam ir tiesības uz personīgām attiecībām un tiešiem kontaktiem ar abiem saviem vecākiem arī tad, ja viņi dzīvo dažādās valstīs.

Laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas gadījumā ir svarīgi noteikt, vai bērns dzīvos kopā ar vienu no vecākiem vai pēc kārtas pie abiem. Varat mēģināt panākt vienošanos ar savu bijušo partneri.

Aizgādības un saskarsmes tiesību jautājuma nodošana tiesai

Ja nevarat vienoties par aizgādības vai saskarsmes tiesībām, jums, iespējams, būs jāvēršas tiesā.

Ja ir iesaistītas vairākas valstis, piemēram, ja vecāki nedzīvo vienā un tajā pašā valstī, par vecāku atbildību spriež tiesas tajā ES valstī, kurā parasti dzīvo bērns.

Ja jūs kopā ar savu dzīvesbiedru nepārprotami tam piekrītat, tiesa, kuras kompetencē ir jūsu laulības šķiršana, var izskatīt arī jautājumus, kas saistīti ar vecāku atbildību.

Tā noteiks, ievērojot bērna labākās intereses, aizgādības tiesības, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību un bērna dzīvesvietu.

Atzīšana un izpilde

Lēmumus par vecāku atbildību, kurus pasludinājusi kādas ES valsts tiesa, atzīstvisās ES valstīs, un tiem nav vajadzīga īpaša papildu procedūra.

To izpildi sekmē standarta procedūra.

Uzziniet, kā vienā ES valstī pieņemtus lēmumus par vecāku atbildību atzīst un izpilda citā valstī.

Centrālās iestādes, kuru pārziņā ir vecāku atbildības jautājumi, var jums palīdzēt. Meklējiet centrālās iestādes, kas ir kompetentas laulības un vecāku atbildības jautājumā.

Izņēmums: Dānija

ES noteikumi par vecāku atbildību (piemēram, jurisdikcija, atzīšana vai izpilde) neattiecas uz Dāniju.

ES tiesību akti
 • Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku aizgādību čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.