Pēdējā pārbaude: 27/03/2019

Konkurences noteikumi ES

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

ES piemēro stingrus noteikumus, kas aizsargā brīvu konkurenci. Tāpēc noteikta veida prakse ir aizliegta.

Naudassods ES konkurences noteikumu pārkāpuma gadījumā var sasniegt 10 % no gada apgrozījuma pasaulē. Dažās ES valstīs uzņēmumu vadītājiem, kas pieļāvuši pārkāpumu, var piespriest smagus sodus, tostarp ieslodzījumu.

ES konkurences noteikumi ir spēkā visās ES valstīs, un par to neievērošanu varat vērsties savas valsts tiesā. Tie attiecas ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī uz visām organizācijām, kas veic saimniecisko darbību (profesionālajām apvienībām, nozares grupām u.tml.).

Konkurences ģenerāldirektorāta portālā var izlasīt par dažiem ES konkurences lietu piemēriem.

Nelikumīgi kontakti un vienošanās

Šīs vienošanās sauc par karteļiem. Tie ir aizliegti, tāpēc ka ierobežo konkurenci. Ir dažādi karteļi, un bieži vien attiecīgie uzņēmumi tos nav apstiprinājuši oficiāli. Visbiežāk tiek slēgtas šādas vienošanās:

Visas vienošanās un visu veidu informācijas apmaiņu starp kādu uzņēmumu un tā konkurentiem, kuras rezultātā mazinās konkrētā uzņēmuma stratēģiskā nenoteiktība tirgū (attiecībā uz ražošanas izmaksām, apgrozījumu, jaudu, tirdzniecības plāniem u.tml.), var uzskatīt par praksi, kas vērsta pret konkurenci.

Pat šāda veida stratēģiskās informācijas vienpusēju atklāšanu pa pastu, tālruni vai sanāksmē varētu uzskatīt par šī noteikuma pārkāpumu.

Lai izvairītos no riska:

Dažas vienošanās nav aizliegtas, bet tikai tad, ja to rezultāts ir pozitīvs patērētājiem un tautsaimniecībai kopumā. Viens piemērs ir vienošanās par pētniecību un izstrādi un par tehnoloģiju nodošanu. Šos gadījumus nosaka grupu atbrīvojumu regulasen.

Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

Ja kādam uzņēmumam pieder liela tirgus daļa, tam ir dominējošs stāvoklis un īpaši jāgādā:

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: