Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 15/04/2019

Ceļošanas dokumenti ģimenes locekļiem bez ES pilsonības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Vai jūsu ģimenes locekļiem vajadzīga vīza?

Ja esat ES pilsonis un jums ir ģimenes locekļi, kuri nav ES pilsoņi, viņi drīkst jūs pavadīt vai jums pievienoties citā ES valstī.

Jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, vienmēr jānēsā līdzi derīga pase un atkarībā no tā, no kuras valsts viņi ir, iespējams, ka jūsu ģimenes locekļiem uz robežas pieprasīs uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, laicīgi sazinieties ar tās valsts konsulātu vai vēstniecību, uz kuru gribat doties, un noskaidrojiet, kādus dokumentus jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis, pieprasīs uzrādīt uz robežas.

Kādos gadījumos netiek prasīta vīza

Jūsu dzīvesbiedram(-ei), (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kuri nav ES pilsoņi, nav vajadzīga tās valsts vīza, uz kuru viņi dodas, ja:

vai

Šengenas zonā ietilpst šādas valstis:

Šengenas zonā neietilpst šādas valstis:

Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Bulgārija, Horvātija, Kipra, Īrija, Rumānija, Apvienotā Karaliste.

Uzturēšanās atļaujas, ko izsniegušas Šengenas zonā neietilpstošas valstis, nedod tiesības jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, bez vīzas ieceļot Šengenas zonas valstī.

Piemērs

Pat tad, ja jums ir nacionāla uzturēšanās atļauja, ir vajadzīga iebraukšanas vīza, lai varētu doties uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā

Nigērijas pilsone Džoisa dzīvo Nīderlandē kopā ar savu vīru nīderlandieti Luku. Tā kā viņa ir Nīderlandes pilsoņa ģimenes locekle, Džoisai ir izsniegta atļauja uzturēties Nīderlandē. Viņa vēlas Lukam pievienoties viņa nākamajā komandējumā uz Dublinu. Tā kā Īrija neietilpst Šengenas zonā, Džoisai ir jāsaņem iebraukšanas vīza, lai viņa varētu doties uz Īriju kopā ar Luku.

Piemērs

ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas turētājiem nav vajadzības saņemt vīzu, ja viņi ceļo kopā ar ES pilsoni

Jiņa ir ķīniete, kas precējusies ar Somijā dzīvojošu Vācijas pilsoni. Viņa ir saņēmusi ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju Somijā. Jiņa kopā ar vīru grib doties rudens atvaļinājumā uz Rumāniju. Tā kā Jiņai ir derīga pase un ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, viņai nav vajadzīga iebraukšanas vīza, lai kopā ar vīru varētu braukt uz Rumāniju.

Ja jums ir ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja un ja dodaties citu ES/EEZ valsti bez jūsu laulātā, kas ir ES pilsonis, jums vispirms jāpieprasa vīza, lai varētu doties uz šo valsti.

Varat lūgt, lai kādas ES valsts iestādes jūsu reģistrēto partneri un plašāko ģimeni (brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, tantes, onkuļi u.c.) oficiāli atzīst par ES pilsoņa ģimenes locekli. ES valstīm nav pienākuma atzīt viņus par jūsu ģimenes locekļiem, bet tām vismaz ir jāizskata jūsu lūgums.

Vīzas pieprasīšana

Ja jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, ir vajadzīga iebraukšanas vīza, viņiem jau iepriekš tā ir jāpieprasa tās valsts konsulātā vai vēstniecībā, uz kuru viņi grib doties. Ja viņi ceļos kopā ar jums vai nolūkā jums pievienoties citā ES valstī, iestādēm ir pienākums viņu iesniegumu izskatīt ātri un par velti:

Dažādās valstīs ir atšķirīgas prasības par to, kādi dokumenti jūsu ģimenes locekļiem ir jāiekļauj vīzas pieprasījumā. Pirms došanās ceļā galamērķa valsts konsulātā vai vēstniecībā noskaidrojiet, kādi ir vajadzīgie dokumenti.

Vīzas, kas izsniegtas valstī, kura ietilpst Šengenas zonā, ir derīgas arī visās pārējās šīs zonas valstīs.

Ja dzīvojat ārpussavienības valstī un jūsu ģimenes locekļi bez ES pilsonības jūs pavada vai iebrauc ES valstī, kuras pilsonis esat, ES pārrobežu noteikumu piemērojums nav obligāts un, iespējams, ka šīm personām ir jāsedz vīzas izmaksas.

Piemērs

Lai dabūtu vīzu, pietiek ar laulības apliecību

Tomass ir īrs un dzīvo Baltkrievijā kopā ar savu sievu Deliju, kura ir Baltkrievijas pilsone. Kad viņi gribēja apciemot Tomasa māti, kura dzīvo Spānijā, viņi pieprasīja iebraukšanas vīzu Delijai.

Kopā ar vīzas pieprasījumu viņa iesniedza savu laulības apliecību, tomēr Spānijas iestādes prasīja, lai tām uzrāda arī dokumentus, kas apliecina, ka viņa Spānijā dzīvos viesnīcā, kā arī lika, lai uzrāda veselības apdrošināšanu, pretējā gadījumā atsakoties izsniegt vīzu.

Tad Delija norādīja, kā šādi papildu dokumenti ES noteikumos nav prasīti, un Spānijas iestādes atvainojās par savu kļūdu un uzreiz viņai izsniedza iebraukšanas vīzu.

Ierašanās pie robežas bez iebraukšanas vīzas

Vienmēr ir ļoti ieteicams, lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, jau iepriekš būtu labi informēti par visām prasībām un lai viņiem būtu visi vajadzīgie dokumenti jau pirms došanās ceļā.

Tomēr tad, ja viņi ieradušies pie robežas bez iebraukšanas vīzas, robežsardzes darbiniekiem būtu jādod viņiem iespēja citos veidos pierādīt, ka viņi ir jūsu ģimenes locekļi. Ja viņi spēj to pierādīt, tad iebraukšanas vīza būtu jāizsniedz turpat uz vietas.

Ja jūsu ģimenes locekļiem ir grūtības saņemt vīzu, jūs varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem .

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļaut jums vai jūsu ģimenes locekļiem iebraukt "politisku, ar drošību vai veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ".

Tādā gadījumā iestādēm ir pienākums pierādīt, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi tiešām ir "reāls un pietiekami nopietns drauds".

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

Lasiet vēl par ES ieceļošanas procedūrāmen

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: