Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/02/2023

Ceļošanas dokumenti ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi

Koronavīruss: Droša ceļošanas atsākšana

Ceļošana ES kopā ar ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi

Saskaņā ar ES noteikumiem jums ir tiesības ceļot kopā ar saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem (laulāto, bērniem, apgādājamiem vecākiem vai apgādājamiem vecvecākiem), kuri nav ES pilsoņi, uz citu ES valsti, kas nav jūsu pilsonības valsts. Ja esat pārcēlies uz citu ES valsti, arī jūsu ģimene var jums tur pievienoties. Ja uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti reģistrētas partnerattiecības uzskata par līdzvērtīgām laulībai, šie noteikumi attiecas arī uz jūsu reģistrēto partneri no ārpussavienības valsts.

Citiem paplašinātās ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, – brāļiem/māsām, brālēniem/ māsīcām, vecāku māsām/brāļiem, kā arī jūsu reģistrētajam partnerim (valstīs, kurās reģistrētas partnerattiecības netiek uzskatītas par līdzvērtīgām laulībai) – ar zināmiem nosacījumiem var būt tiesības uz atvieglotu ieceļošanu, ceļojot kopā ar jums vai pievienojoties jums citā ES valstī. ES dalībvalstīm nav pienākuma automātiski piešķirt šīs tiesības, bet tām vismaz ir jāizskata iesniegtais pieprasījums.

Jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, vienmēr jānēsā līdzi derīga pase. Atkarībā no viņu izcelsmes valsts, var būt tā, ka uz robežas viņiem prasa uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Atsevišķu valstu (sk. II pielikumu) pilsoņi Eiropas Savienībā bez vīzas var uzturēties līdz pat trim mēnešiem. To valstu saraksts, kuru valstspiederīgajiem nepieciešamas vīzas ieceļošanai Īrijā, ir mazliet citāds nekā ieceļošanai pārējās ES valstīs.

Laicīgi sazinieties ar tās valsts konsulātu vai vēstniecību, uz kuru gribat doties, un noskaidrojiet, kādi dokumenti uz robežas būs jāuzrāda jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis.

Uzziniet vairāk par uzturēšanās tiesībām, kas ir jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi un kuri vēlas kopā ar jums pārcelties uz dzīvi citā ES valstī.

Vai jūsu ģimenes locekļiem vajadzīga vīza?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir ārpussavienības valsts pilsonis, šis rīks palīdzēs noskaidrot, vai viņam ir vajadzīga vīza ieceļošanai valstī, uz kuru viņš dodas.

Vai jums ir ES valsts izsniegts uzturēšanās dokuments?

Jums nav uzturēšanās atļaujas, ko jums kā ES pilsoņa ģimenes loceklim izdevusi kāda ES valsts, vai uzturēšanās dokumenta, ko izsniegusi kāda ES valsts

Kurā valstī ir izsniegta jūsu uzturēšanās atļauja?

Kurā valstī ir izsniegts jūsu uzturēšanās dokuments?

Uz kuru valsti jūs dodaties?

Uz kuru valsti jūs dodaties?

Uz kuru valsti jūs dodaties?

Uz kuru valsti jūs dodaties?

Jūsu uzturēšanās atļauju ir izsniegusi Šengenas zonas valsts, un jūs dodaties uz citu valsti Šengenas zonā

Jūsu uzturēšanās atļauju izsniegusi kāda no Šengenas zonas valstīm, un jūs dodaties uz valsti, kas nav Šengenas zonā

Uzmanību

Ja jums kā ES pilsoņa ģimenes loceklim ir piešķirta uzturēšanās atļauja, bet uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, neceļojat kopā ar savu laulāto/partneri, kas ir ES pilsonis, vai nepievienojaties viņam minētajā valstī, jums ieceļošanai šajā valstī jāpieprasa vīza.

Piemērs

ES pilsoņu ģimenes locekļu uzturēšanās atļaujas turētājiem nav vajadzības saņemt vīzu, ja viņi ceļo kopā ar ES pilsoni

Jina ir ķīniete, kas precējusies ar Somijā dzīvojošu Vācijas pilsoni. Viņa ir saņēmusi ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju Somijā. Jina kopā ar vīru grib doties rudens atvaļinājumā uz Rumāniju. Tā kā Jina ceļo kopā ar savu laulāto, viņai ir derīga pase un ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, viņai nav vajadzīga ieceļošanas vīza, lai varētu iebraukt Rumānijā.

Jūsu uzturēšanās atļauju izsniegusi kāda no valstīm, kas neietilpst Šengenas zonā, un jūs dodaties uz valsti Šengenas zonā

Uzmanību

Ja jums ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, bet uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, neceļojat kopā ar savu laulāto/partneri, kas ir ES pilsonis, vai nepievienojaties viņam minētajā valstī, jums ieceļošanai šajā valstī jāpieprasa vīza.

Izņēmums attiecībā uz Šveici

Ja ceļojat uz Šveici ar ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju, ko izsniegusi valsts, kas neietilpst Šengenas zonā, jums būs vajadzīga vīza – tas attiecas uz gadījumiem, kad ceļojat atsevišķi, kopā ar savu laulāto/partneri, kas ir ES pilsonis, vai pievienojaties viņam Šveicē.

Jūsu uzturēšanās atļauju izsniegusi valsts, kas neietilpst Šengenas zonā, un jūs dodaties uz citu valsti, kas nav Šengenas zonā

Uzmanību

Ja jums kā ES pilsoņa ģimenes loceklim ir piešķirta uzturēšanās atļauja, bet uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, neceļojat kopā ar savu laulāto/partneri, kas ir ES pilsonis, vai nepievienojaties viņam minētajā valstī, jums ieceļošanai šajā valstī jāpieprasa vīza.

Jūsu uzturēšanās dokumentu standarta formātā saskaņā ar ES noteikumiem izsniegusi kāda no Šengenas zonas valstīm, un jūs dodaties uz Šengenas zonas valsti, VAI jūsu uzturēšanās dokumenti izsniegti nestandarta formātā, kas ir paziņots Eiropas Savienībai un publicēts autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē

Jūsu uzturēšanās dokumentu standarta formātā saskaņā ar ES noteikumiem izsniegusi kāda no Šengenas zonas valstīm, un jūs dodaties uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, VAI jūsu uzturēšanās dokumenti izsniegti nestandarta formātā, kas ir paziņots Eiropas Savienībai un publicēts autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē

Piemērs

Pat tad, ja jums ir valsts uzturēšanās atļauja, dodoties uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, ir vajadzīga ieceļošanas vīza

Nigērijas pilsone Džoisa dzīvo Nīderlandē kopā ar savu vīru Lūku, kurš ir Nīderlandes pilsonis. Tā kā viņa ir Nīderlandes pilsoņa ģimenes locekle, Džoisai ir Nīderlandes izsniegta atļauja uzturēties šajā valstī. Viņa vēlas Lūkam pievienoties viņa nākamajā komandējumā uz Dublinu. Īrija neietilpst Šengenas zonā, tāpēc, lai Džoisa varētu doties uz Īriju kopā ar Lūku, viņai būs vajadzīga ieceļošanas vīza.

Jūsu uzturēšanās dokumentu izsniegusi valsts, kas neietilpst Šengenas zonā, un jūs dodaties uz Šengenas zonas valsti

Jūsu uzturēšanās dokumentu izsniegusi valsts, kas neietilpst Šengenas zonā, un jūs dodaties uz citu valsti, kas nav Šengenas zonā

Īstermiņa vīzas pieteikšana ieceļošanai uz laiku līdz 90 dienām

Ja kādam jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis, ir vajadzīga ieceļošanas vīza, viņam jau iepriekš tā jāpiesaka tās valsts konsulātā vai vēstniecībā, uz kuru viņš grib doties. Ja šis ģimenes loceklis ceļos kopā ar jums vai plāno jums pievienoties citā ES valstī, iestādēm ir pienākums viņa pieteikumu izskatīt ātri un bez maksas.

Uzmanību

Jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis, vīzas pieteikuma veidlapā skaidri jānorāda, ka viņš pieprasa ieceļošanas vīzu kā mobila ES pilsoņa ģimenes loceklis. Ja tas netiks norādīts, var tikt izsniegta cita veida vīza, par kuru ir jāmaksā.

Vīzas pieteikums – apliecinošie dokumenti

Jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis, savam vīzas pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

Šis saraksts ir izsmeļošs: no jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, nevar prasīt sniegt citus dokumentus, lai pamatotu savu pieteikumu.

(Vīzas, kas izsniegtas kādā Šengenas zonas valstī, ir derīgas arī visās pārējās šīs zonas dalībvalstīs.)

Uzmanību

Ja dzīvojat ārpus ES un jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, vēlas jūs pavadīt ceļojumā uz ES valsti, kuras pilsonis esat, var gadīties, ka netiks piemēroti ES pārrobežu noteikumi un par vīzu tomēr būs jāmaksā.

Ierašanās pie robežas bez ieceļošanas vīzas

Ļoti ieteicams, lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, jau iepriekš būtu labi informēti par visām prasībām un lai viņiem būtu visi vajadzīgie dokumenti jau pirms došanās ceļā.

Tomēr tad, ja kāds no jūsu tuviniekiem ierodas pie robežas ar pasi, bet bez ieceļošanas vīzas, robežsardzes darbiniekiem jādod viņam iespēja citiem līdzekļiem pierādīt, ka viņš ir mobila ES pilsoņa ģimenes loceklis. To var darīt, iesniedzot pierādījumus attiecībā uz savu identitāti un ģimenes saitēm ar ES pilsoni (piemēram, uzrādot laulības apliecību vai dzimšanas apliecību) un pierādījumus, ka viņš pievienojas ES pilsonim vai viņu pavada (piemēram, uzrādot pierādījumu, ka ES pilsonis jau dzīvo valstī, kurā tiek lūgta ieceļošana). Ja ģimenes loceklis spēj to pierādīt, tad ieceļošanas vīza viņam jāsaņem turpat uz vietas.

Ja kādam no jūsu ģimenes locekļiem ir grūtības saņemt vīzu, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiemAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos kāda ES valsts var neļaut jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ieceļot “politisku, drošības vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ”.

Šādā situācijā iestādēm ir pienākums pierādīt, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi tiešām ir “reāls un pietiekami nopietns drauds”.

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

Lasīt vairāk par ES ieceļošanas procedūrām en es fr

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: