Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Pēdējā pārbaude : 18/04/2017

Ceļošanas dokumenti ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Vai viņiem ir vajadzīga vīza?

Ja esat ES pilsonis un jums ir ģimenes locekļi, kuri nav ES pilsoņi, viņi drīkst jums pievienoties citā ES valstī.

Jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, vienmēr jānēsā līdzi derīga pase un atkarībā no tā, no kuras valsts viņi ir, iespējams, ka jūsu ģimenes locekļiem uz robežas pieprasīs uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, laicīgi sazinieties ar tās valsts konsulātu vai vēstniecību, uz kuru gribat doties, un noskaidrojiet, kādus dokumentus jūsu ģimenes loceklim, kas nav ES pilsonis, pieprasīs uzrādīt uz robežas.

Ja jums rodas grūtības, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Kādos gadījumos netiek prasīta vīza

Jūsu dzīvesbiedram(-ei), (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kuri nav ES pilsoņi, nav vajadzīga tās valsts vīza, uz kuru viņi dodas, ja:

 • viņiem ir uzturēšanās atļauja vai vīza, ko izsniegusi kāda Šengenas zonā ietilpstoša valsts (sarakstu sk. zemāk) un ja valsts, uz kuri viņi dodas, arī ietilpst šajā zonā.

Šengenas zona, kurā neveic robežkontroli

Austrija

Ungārija

Norvēģija

Beļģija

Islande

Polija

Čehija

Itālija

Portugāle

Dānija

Latvija

Slovākija

Igaunija

Lihtenšteina

Slovēnija

Somija

Lietuva

Spānija

Francija

Luksemburga

Zviedrija

Vācija

Malta

Šveice

Grieķija

Nīderlande

 

Uzturēšanās atļaujas, ko izsniegušas Šengenas zonā neietilpstošas valstis, nedod tiesības jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, bez vīzas ieceļot Šengenas zonas valstī.

Piemērs no dzīves

Pat tad, ja jums ir uzturēšanās atļauja, ir vajadzīga iebraukšanas vīza, lai varētu doties uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā

Nigērijas pilsone Džoisa dzīvo Nīderlandē kopā ar savu nīderlandiešu vīru Lūku. Tā kā viņa ir Nīderlandes pilsoņa ģimenes locekle, Džoisai ir izsniegta atļauja uzturēties Nīderlandē. Viņa vēlas Lūkam pievienoties viņa nākamajā komandējumā uz Londonu. Tā kā Apvienotā Karaliste neietilpst Šengenas zonā, Džoisai ir jāsaņem Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) ģimenes atļauja, proti, iebraukšanas vīza, lai viņa varētu doties uz Apvienoto Karalisti kopā ar Lūku.

 • Jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, vīza nav vajadzīga arī tad, ja viņiem ir ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, kuru saskaņā ar ES noteikumiem izsniegusi jebkura ES dalībvalsts (izņemot to valsti, kuras pilsonis esat jūs) un ja viņi ceļo kopā ar jums vai devušies ceļā, lai jums pievienotos citā ES dalībvalstī. Uzturēšanās atļaujā jābūt skaidri norādītam, ka tās turētājs ir ES pilsoņa ģimenes loceklis.

Piemērs no dzīves

ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas turētājiem nav vajadzības saņemt vīzu, ja viņi ceļo kopā ar ES pilsoni

Jiņa ir ķīniete, kas precējusies ar Somijā dzīvojošu Vācijas pilsoni. Viņa ir saņēmusi ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju Somijā. Jiņa kopā ar vīru grib doties rudens atvaļinājumā uz Rumāniju. Tā kā Jiņai ir derīga pase un ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, viņai nav vajadzīga iebraukšanas vīza, lai kopā ar vīru varētu braukt uz Rumāniju.

Piemērs no dzīves

Ceļojot vienatnē, dzīvesbiedram ir vajadzīga vīza

Dienvidāfrikas pilsonis Braiens dzīvo Francijā kopā ar sievu, kura ir Slovākijas pilsone. Braienam ir ES ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi Francija. Tā kā sieva ir aizņemta, Braiens grib viens pats apciemot savus draugus Kiprā. Tā kā viņš ceļā dosies viens, Braienam ir jālūdz vīza, lai varētu braukt uz Kipru.

Jūsu oficiāli reģistrētais partneris un plašāka ģimene (brāļi un māsas, brālēni un māsīcas, tantes, onkuļi u.tml.) var lūgt kādas ES dalībvalsts iestādes viņus oficiāli atzīt par ES pilsoņa ģimenes locekļiem. ES dalībvalstīm nav pienākuma atzīt viņus par jūsu ģimenes locekļiem, bet tām vismaz ir jāizskata jūsu lūgums.

Vīzas pieprasīšana

Ja jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, ir vajadzīga iebraukšanas vīza, viņiem jau iepriekš ir tā jāpieprasa tās valsts konsulātā vai vēstniecībā, uz kuru viņi grib doties. Ja viņi ceļos kopā ar jums vai nolūkā jums pievienoties citā ES dalībvalstī, iestādēm ir pienākums viņu iesniegumu izskatīt ātri un par velti:

 • valstīm, kuras ietilpst Šengenas zonā, vīzas ir jāizsniedz 15 dienu laikā, izņemot retus gadījumus, bet tad iestādēm ir jāpaskaidro savs lēmums;
 • visām pārējām valstīm (Apvienotajai Karalistei, Bulgārijai, Horvātijai, Kiprai, Īrijai, Rumānijai) vīzas jāizsniedz pēc iespējas ātrāk.

Dažādās valstīs ir atšķirīgas prasības par to, kādi dokumenti jūsu ģimenes locekļiem ir jāiekļauj vīzas pieprasījumā. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet to galamērķa valsts konsulātā vai vēstniecībā.

Vīzas, kas izsniegtas valstī, kura ietilpst Šengenas zonā, ir derīgas arī visās pārējās šīs zonas valstīs.

Ja nedzīvojat Eiropas Savienībā un jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, vēlas jūs pavadīt ceļojumā uz to ES valsti, kas ir jūsu pilsonības valsts, var gadīties, ka netiks piemēroti ES pārrobežu noteikumi , un par vīzu tomēr būs jāmaksā.

Piemērs no dzīves

Lai dabūtu vīzu, pietiek ar laulības apliecību

Tomass ir īrs un dzīvo Baltkrievijā kopā ar savu sievu Deliju, kura ir Baltkrievijas pilsone. Kad viņi gribēja apciemot Tomasa māti, kura dzīvo Spānijā, viņi pieprasīja iebraukšanas vīzu Delijai.

Kopā ar vīzas pieprasījumu viņa iesniedza savu laulības apliecību, tomēr Spānijas iestādes prasīja, lai tām uzrāda arī dokumentus, kas apliecina, ka viņa Spānijā dzīvos viesnīcā, kā arī lika, lai uzrāda veselības apdrošināšanu, pretējā gadījumā atsakoties izsniegt vīzu.

Tad Delija norādīja, kā šādi papildu dokumenti ES noteikumos nav prasīti, un Spānijas iestādes atvainojās par savu kļūdu un uzreiz viņai izsniedza iebraukšanas vīzu.

Ierašanās pie robežas bez iebraukšanas vīzas

Vienmēr ir ļoti ieteicams, lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, jau iepriekš būtu labi informēti par visām prasībām un lai viņiem būtu visi vajadzīgie dokumenti jau pirms došanās ceļā.

Tomēr tad, ja viņi ieradušies pie robežas bez iebraukšanas vīzas, robežsardzes darbiniekiem būtu jādod viņiem iespēja citos veidos pierādīt, ka viņi ir jūsu ģimenes locekļi. Ja viņi spēj to pierādīt, tad iebraukšanas vīza būtu jāizsniedz turpat uz vietas.

Ja jūsu ģimenes locekļiem ir grūtības saņemt vīzu, jūs varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļaut jums vai jūsu ģimenes locekļiem iebraukt "politisku, ar drošību vai ar veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ".

Ja tiek liegts iebraukt, tad iestādēm ir pienākums pierādīt, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi tiešām ir "reāls un pietiekami nopietns drauds".

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

Vairāk par ES ieceļošanas procedūrāmEnglish

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.