Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Darbinieku norīkošana darbā ārzemēs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Jums ir jāievēro noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā uz ārzemēm šādos gadījumos:

Abos gadījumos starp jums un norīkoto darbinieku jābūt darba attiecībām.

Noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu ir spēkā arī tad, ja darbinieks sameklēts ar pagaidu darbiniekus nodrošinošas aģentūras starpniecību un dodas jūsu uzdevumā strādāt no citas ES valsts (nevis no tās, kur jūsu uzņēmums reģistrēts vai kur tas darbojas). Tādā gadījumā starp darba ņēmēju un jūsu izmantoto darbā iekārtošanas vai pagaidu darba aģentūru jābūt darba attiecībām.

Darba apstākļi norīkojuma valstī

Jums uz visu norīkojuma laiku jāgarantē darbiniekiem tādi darba apstākļi un nosacījumi, kas atbilst spēkā esošiem norīkojuma valsts tiesību normu vai koplīgumu noteikumiem par:

Ja šie darba nosacījumi un apstākļi jūsu valstī ir darbiniekiem izdevīgāki nekā norīkojuma valstī, jūs, protams, varat šos nosacījumus saglabāt norīkojuma laikā.

Ja jūsu līgums paredz kādu ražojumu sākotnējo uzstādīšanu un/vai salikšanu, ko veiks jūsu kvalificētie darbinieki, nav obligāti jāievēro noteikumi par minimālo atalgojumu un apmaksāto atvaļinājumu, ja norīkojuma kopējais laiks ir īsāks par 8 dienām gadā.

ES valstis, apspriedušās ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, var pieņemt lēmumu, ka norīkojuma valsts prasības par minimālo algu un gada atvaļinājumu nav jāpiemēro, ja norīkojums ir īsāks par 1 mēnesi. Šis izņēmums neattiecas uz darba ņēmējiem, kas uz ārzemēm norīkoti ar tādu aģentūru starpniecību, kuras nodrošina pagaidu darbiniekus.

Sociālā nodrošinājuma noteikumi uz ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem

Jūsu darbinieki, kas uz laiku norīkoti darbā uz citu ES valsti, vai jūs kā pašnodarbinātais varat saglabāt tās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas segumu, kurā strādājāt līdz norīkojumam.

Jums kā darba devējam ir pienākums iepriekš informēt uzņemošās valsts iestādes un pieprasīt veidlapu, ko sauc par portatīvo dokumentu A1 (PD A1), kuru izsniegusi sociālās apdrošināšanas iestādepdfen, kurā esat reģistrēts savā valstī. PD A1 apliecina, ka norīkotais darba ņēmējs ir reģistrēts jūsu valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā un ka viņam nav jāveic iemaksas norīkojuma valstij.

Pieprasot PD A1, jums ir jānorāda norīkojuma uz citu ES valsti sākuma un beigu datums. Maksimālais periods, kuru varat veidlapā norādīt, ir 24 mēneši.

Ja norīkojums ir ilgāks par 24 mēnešiem, jūs kā darba devējs varat rīkoties šādi:

Ja esat pašnodarbinātais, noteikumi par sociālo nodrošinājumu norīkojuma laikā ārzemēs var būt atšķirīgi.

Izlasiet arī šo:

Valsts kontaktpunkti un tīmekļa vietnes

Katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens kontaktpunkts, kas jums var sniegt sīku informāciju par darbinieku norīkošanu uz ārzemēm. Šie kontaktpunkti arī savstarpēji sadarbojas un dalās informācijā, pārrauga darba nosacījumus un apstākļus norīkojuma laikā un seko situācijai, ja rodas aizdomas par noteikumu pārkāpumiem.

Sīkāku informāciju meklējiet norīkojuma valsts tīmekļa vietnē.

Izvēlieties valsti:

 • Vācijadelv
 • Grieķijagrel
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalvlv
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaludefren
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroro
 • Slovākijasksken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: