Pēdējā pārbaude: 02/04/2022

Studijas ārzemēs un stipendijas saņemšanas iespējas

Studijas ārzemēs ar Erasmus

Ja esat students, jums ir iespēja pastudēt ārzemēs vai praktizēties uzņēmumā citā valstī, pateicoties programmai "Erasmus ".

Ja gribat daļu studiju laika pavadīt ārzemēs, vispirms jāsazinās ar savu augstskolu.

Ja dodaties studēt uz ārzemēm programmā "Erasmus ":

Uzmanību

Ārvalstu studiju perioda atzīšana

Jūsu izcelsmes valsts augstskolai ir jāatzīst studiju periods ārvalstī kā tāds, ko ņem vērā jūsu diploma iegūšanā, ja vien esat pabeidzis attiecīgo studiju programmu, kura tika apstiprināta pirms došanās ceļā.

Studiju programmas ar kopēju diplomu

Pateicoties programmai "Erasmus Mundus", jūs varat pieteikties pēcdiploma izglītības programmā, ko kopīgi piedāvā dažādās ES valstīs un atsevišķos gadījumos ārpus Eiropas esošas universitātes. Tā var studēt vai veikt zinātnisko izpēti vismaz divās valstīs un rezultātā iegūt apvienotu grādu, kas piešķirts divās vai vairākās jomās. "Erasmus Mundus" stipendijas ir pieejamas studentiem kā no Eiropas, tā arī no pārējām pasaules daļām.

Tas jūs interesē? Noskaidrojiet, kuras maģistrantūras programmas piedalās programmā "Erasmus Mundus". Dažādo programmu tīmekļa vietnēs var uzzināt uzņemšanas nosacījumus un pieteikšanās datumus.

Partnerības aiz ES robežām

"Erasmus Mundus" stipendijas atbalsta arī partnerības ar augstskolām citās pasaules valstīs un reģionos.

Eiropas studenti var saņemt stipendiju studijām ārpusssavienības valstīs, un ārpussavienības valstu studenti var studēt ES augstskolās. Noskaidrojiet, kuras partnerības piedāvā stipendijas jūsu valsts pilsoņiem. Apciemojiet partnerības tīmekļa vietni, lai iegūtu sīkāku informāciju par piedāvātajiem kursiem, uzņemšanas nosacījumiem un pieteikšanās termiņiem.

Apmeklējiet savas augstskolas starptautisko attiecību nodaļu

Varbūt jūsu augstskola piedalās citās starptautiskās apmaiņas programmās. Vairāk par "Erasmus " un citām studentu apmaiņas iespējām varat uzzināt savas augstskolas starptautisko attiecību nodaļā.

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: