Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Darba stundas

Ja jums ir darbinieki, jums jāzina galvenie noteikumi par darba stundām un jāievēro ES direktīvās noteiktie obligātie standarti. Jums jāievēro noteikumi par minimālo diennakts un nedēļas atpūtas laiku, pārtraukumiem, darbu naktīs, kā arī par ikgadējo atvaļinājumu un maksimālo darba laiku nedēļā.

Jūsu valsts var piemērot arī darba ņēmējiem izdevīgākus noteikumus. Par likumiem, kas reglamentē darba stundas jūsu valstī, vairāk varat izlasīt zemāk:

Izvēlieties valsti

Darba un atpūtas laiks

Jums kā darba devējam jānodrošina, lai jūsu darbinieku vidējais darba laiks nedēļā (ieskaitot virsstundas) nepārsniegtu 48 stundas atsauces periodā, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem. Jūsu darbiniekiem jābūt iespējai diennaktī atpūsties vismaz 11 stundas pēc kārtas, un jums jānodrošina darbiniekiem vismaz 24 stundu nepārtrauktas atpūtas periods reizi 7 dienās atsauces periodā, kura ilgums ir 2 nedēļas.

Pārtraukumi

Ja jūsu darbinieki strādā vairāk nekā 6 stundas dienā, jums jānodrošina viņiem pārtraukums, kura ilgums noteikts darba koplīgumos vai valsts tiesību aktos.

Ikgadējais atvaļinājums

Papildus diennakts un nedēļas atpūtas laikiem katram darbiniekam ir tiesības uz vismaz 4 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma gadā. Atvaļinājumu nevar kompensēt ar naudu, izņemot gadījumu, ja darba līgums beidzies, pirms darbinieks paguvis izmantot sev pienākošos ikgadējo atvaļinājumu.

Darbs naktīs

Ja vismaz 3 stundas no dienas darba laika vai zināma daļa no gada darba laika ir nakts laikā (valsts tiesību aktos noteikto 7 stundu periodā, ieskaitot laiku no pusnakts līdz plkst. 5.00 no rīta), to uzskata par nakts darbu.

Nakts darba veicējiem jāstrādā ne ilgāk par vidēji 8 stundām 24 stundu intervālā. Ja darbs ir bīstams vai saistīts ar paaugstinātu fizisku vai garīgu slodzi, jums jānodrošina, ka tas nepārsniedz 8 stundas 24 stundu periodā.

Nakts darba veicējiem ir tiesības uz bezmaksas veselības pārbaudi, iekams viņi sāk veikt nakts darbu, kā arī uz regulārām bezmaksas veselības pārbaudēm turpmāk (ievērojot medicīnisko konfidencialitāti). Ja jūsu nakts maiņas darbiniekiem rodas veselības problēmas, kuru iemesls ir nakts darbs, viņi jāpārceļ uz dienas maiņu, ja vien tas ir iespējams.

Dažādi darba laika noteikumi

Ir iespējamas atkāpes no konkrētiem darba laika noteikumiem, ja to pieļauj attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

Ja jūsu darbinieku darba stundas netiek mērītas vai nav iepriekšnoteiktas (piemēram, darbiniekiem vadošos amatos), jums, iespējams, nav jāpiemēro darba laika noteikumi.

Ja darbs prasa klātbūtnes, pakalpojumu vai ražošanas nepārtrauktību, darbinieku atpūtas laikus var atlikt. Tas ir atļauts:

Ja to atļauj valsts likumi, jūs drīkstat ar darbinieku vienoties, ka viņš strādā vairāk par 48 stundām. Jūsu darbinieki drīkst atteikties un jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Jums kā darba devējam darbinieka lēmums jārespektē un par šādu rīcību viņam nedrīkst likt nekādā veidā ciest. Jums ir jāuztur atjaunināta uzskaite par visiem darbiniekiem, kuri veic šādu darbu. Šis izņēmums attiecas tikai uz 48 stundu darba laiku, bet ne uz citiem noteikumiem par darba laiku.

Ja jūsu darbinieki nodrošina pasažieru vai preču transporta pakalpojumus pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, gaisu vai ūdensceļiem, ir jāievēro īpaši noteikumi par darba laiku.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: