Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Darba aizsardzība

Jums kā darba devējam ir jānodrošina jūsu darbinieku veselība un drošība visos aspektos, kas saistīti ar darbu. Jums ir jānovērtē riski, kuriem var būt pakļauti jūsu darbinieki un jāievieš preventīvi un aizsardzības pasākumi, jo īpaši jāgādā, ka katrs darbinieks ir saņem nepieciešamo informāciju un apmācību veselības un drošības jomā.

Dažreiz, iespējams, būs jāveic papildu pasākumi, piemēram, lai novērstu bīstamas situācijas un nodrošinātu apmācību par pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdzēsību un darbinieku evakuāciju. Turklāt jums jāieceļ arī vismaz viens apmācīts personāla darbinieks, kuram būs jāgādā, ka šie pasākumi tiek ievēroti.

Riska novērtējums

ES līmenī nav noteikumu, kas precīzi aprakstītu, kā veikt risku novērtēšanu. Tomēr dažās valstīs spēkā esošie noteikumi var ietvert detalizētākas prasības attiecībā uz šo novērtējumu saturu un formu.

Lai novērtētu riskus, ir jāīsteno noteiktas darbības:

Veicot risku novērtēšanu, jums tāpat jāpievērš uzmanība darba ņēmējiem, kuri varētu būt īpaši neaizsargāti, kā arī citām personām, kas varētu nonākt jūsu telpās, tādām kā līgumslēdzēji vai apmeklētāji.

Pēc apdraudējumu un attiecīgo iespējamo seku apzināšanas jums riski jāizvērtē un jāklasificē prioritāšu secībā. Jums arī jāpārbauda, vai pastāv kādas juridiskas saistības, kas var būt precizētas risku novērtēšanas specifikācijās vai ir saistītas ar specifiskāku darba ņēmēju apmācību attiecībā uz kādu konkrētu darbības sektoru vai risku.

Veselības un drošības speciālists

Ja jums nav kompetenču, kas vajadzīgas, lai novērtētu riskus vai organizētu preventīvus un aizsardzības pasākumus veselības un drošības jautājumā, jums būs jāvēršas pie veselības un drošības speciālista.

Atkarībā no darbības veida, kuru īstenojat, varat veikt risku novērtēšanu, izmantojot bezmaksas tiešsaistes rīku en .

Kā dokumentēt riskus?

Kad risku novērtēšana pabeigta, jums būs jādokumentē rezultāti.

Nav specifisku prasību ES līmenī, bet ir ieteicams rakstiskajā dokumentā iekļaut vismaz vienu no šādiem elementiem:

Lai uzzinātu vairāk par konkrētā ES valstī spēkā esošajiem noteikumiem, skatiet nacionālos noteikumus jautājumā par veselību un drošību darbā.

Izvēlieties valsti

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: