Pēdējā pārbaude: 26/04/2019

Drošība darbā

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

ES noteikumos paredzētas minimālās prasības par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, ietverot arī galvenos principus šādās jomās:

Jums, piemēram, jāveic pasākumi, lai nepieļautu bīstamu situāciju veidošanos, un jāgādā par pirmo palīdzību, kā arī vismaz vienam apmācītam darbiniekam jāuztic pienākums rūpēties par noteikumu ievērošanu.

Sīkākas ziņas par to, kas jums jādara konkrētā ES dalībvalstī, noskaidrosit valstu noteikumos par veselību un drošību darbā.

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: