Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 16/11/2022

Plānveida ārstēšanās organizēšana ārzemēs

Dažos gadījumos jums ir tiesības organizēt ārstēšanu, piemēram, konsultāciju pie speciālista, operāciju vai kādas konkrētas slimības ārstēšanu, citā ES valstī un saņemt attiecīgo izdevumu kompensāciju no savas veselības apdrošināšanas iestādes.

Ir divi veidi, kā iespējams saņemt plānveida ārstēšanu citā ES valstī.

1. iespēja ir izmantot veidlapu S2

Ja jums ir veidlapa S2, jūsu veselības apdrošināšanas iestāde pa tiešo sedz veselības aprūpes izmaksas citā ES valstī.
Ja esat izvēlējies šo variantu, jums ir pieejama tikai valsts nodrošinātā veselības aprūpe un jums vienmēr ir jālūdz savas valsts veselības apdrošināšanas iestādes iepriekšēja atļauja (proti, veidlapa S2), pirms dodaties ārstēties ārzemēs. Jūsu veselības apdrošinātājam ir pienākums dot iepriekšēju atļauju, ja ārstēšana, uz kuru piesakāties, ir iekļauta jūsu veselības apdrošināšanas segumā, bet nevar jums tikt sniegta jūsu dzīvesvietas valstī medicīniski pamatotā termiņā. 

Ja esat saņēmis veidlapu S2, ārstēšanās izmaksas segs atbilstīgi tās valsts noteikumiem, kurā tiekat ārstēts. Par izmaksu segšanu rūpēsies kompetentās iestādes jūsu mītnesvalstī un tajā valstī, kur ārstējaties. Principā jums par ārstēšanu jāmaksā nebūs. 

Uzmanību

Ja cilvēkiem, kas ir apdrošināti valstī, kurā ārstējaties, ir jāmaksā par šo konkrēto ārstēšanu, arī jums nāksies maksāt, un vēlāk saņemsiet kompensāciju atbilstīgi šīs valsts noteikumiem un kompensācijas likmēm.

2. iespēja ir kompensācijas pieprasīšana pēc ārstēšanās

Jūs varat arī pats samaksāt par plānveida ārstēšanos un vēlāk pēc atgriešanās mājās saņemt izmaksu daļēju vai pilnīgu kompensāciju. Šī sistēma attiecas gan uz valsts, gan privātiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem citās ES valstīs.


Jūs saņemsiet kompensāciju atbilstīgi likmēm, ko tādai pašai ārstēšanai piemēro valstī, kur esat apdrošināts. Ja esat apdrošināts valstī, kura neizmanto kompensāciju sistēmu, tad par veselības aprūpes apdrošināšanu atbildīgā jūsu valsts iestāde jums izmaksās kompensāciju saskaņā ar tarifu, kas atbilst šīs ārstniecības procedūras izmaksām jūsu valsts veselības aprūpes sistēmai.

Uzmanību

Atkarībā no jums vajadzīgās ārstēšanas veida un jūsu valsts noteikumiem jums, iespējams, ir nepieciešama jūsu veselības apdrošinātāja iepriekšēja atļauja. Šai alternatīvai izmantojamo veidlapu nosaka valsts līmenī. Daudzas ES valstis ir noteikušas prasību, ka ir jāsaņem iepriekšēja atļauja, ja pacientam ir nepieciešama aprūpe, kas ietver palikšanu pa nakti slimnīcā vai dārga medicīnas aprīkojuma izmantošanu. Nedrīkst prasīt, ka jāsaņem iepriekšēja atļauja, piemēram, medicīniskai konsultācijai.

Pavaicājiet savam veselības apdrošinātājam vai valsts kontaktpunktam, vai jums vajadzīga iepriekšēja atļauja. Te ir atrodami arī tādu ārstniecības procedūru saraksti, kurām jūsu valstī jāsaņem iepriekšēja atļauja. Iestādēm ir pienākums jums dot atļauju, ja citādi jums savā valstī nāktos gaidīt pārāk ilgi. Izskatot jūsu pieteikumu, veselības apdrošināšanas iestādei ir pienākums novērtēt, vai ir iespējams jums izsniegt veidlapu S2.

1. variants (ar veidlapu S2) parasti jums būs izdevīgāks tad, ja cilvēkiem, kas ir apdrošināti valstī, kur tiekat ārstēts, nav par šādu pašu ārstēšanu jāmaksā vai ja jūsu mītnesvalsts noteikumi par kompensāciju ir labvēlīgāki nekā tās valsts noteikumi, kurā tiekat ārstēts. Pēdējā gadījumā jums būs tiesības saņemt piemaksu no jūsu veselības apdrošinātāja. Tomēr tad, ja jums vajadzīga privāta veselības aprūpe, ir iespējams tikai 2. variants.

Izlasiet te pieejamo informāciju par jūsu plānveida ārstēšanas izdevumiem un to atlīdzināšanu.

Piemērs no dzīves

Pirms sākat organizēt ārstēšanu, sazinieties ar savas valsts kontaktpunktu un savu veselības apdrošinātāju.

Aurēlija dzīvo Francijā. Viņai nepieciešama operācija, tāpēc viņa ir sameklējusi specializētu klīniku Luksemburgā (tur dzīvo viņas vecāki). Viņa ir atradusi piemērotu speciālistu valsts slimnīcā, kas atrodas tuvu viņas vecāku mājai, taču īsti nezina, kā noorganizēt savu ārstēšanos.

Aurēlija nolēma piezvanīt valsts kontaktpunktam Francijā un savam veselības apdrošinātājam. Tie viņai sniedza visu informāciju par to, kā lūgt iepriekšēju atļauju, un Aurēlija aizpildīja vajadzīgo veidlapu. Ja viņai iedos atļauju, viņa varēs pati pa tiešo ar Luksemburgas slimnīcu vienoties par ārstēšanu.

Kā organizēt ārstēšanos ārzemēs, ja jums ir vajadzīga jūsu veselības apdrošinātāja iepriekšēja atļauja

1. Noskaidrojiet, kādus izdevumus aptver jūsu veselības apdrošināšana.

2. Sameklējiet vietu, kur ārstēties.

Jums būs jāatrod veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs (slimnīca vai cita medicīnas iestāde), kas citā ES dalībvalstī piedāvā jums vajadzīgo ārstēšanu. Lai to izdarītu, varat rīkoties šādi:

Ņemiet vērā, ka citu ES dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas, iespējams, darbojas citādāk nekā jūsu valstī. Ņemiet vērā arī to, ka tad, ja citā ES valstī izmantosiet plānveida ārstēšanās pakalpojumus bez veidlapas S2, pret jums, iespējams, izturēsies kā pret privātu pacientu un aprēķinās privātās cenas, taču kompensācijas likme vienmēr būs jūsu valsts veselības aprūpes sistēmas cenu līmenī. Līdz ar to jums nāksies starpību segt pašam.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: