Pēdējā pārbaude: 20/02/2019

Elektroniskie un skaidras naudas maksājumi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Elektroniskie darījumi

ES noteikumi par maksājumiem eiro ļauj jums un jūsu klientiem viegli veikt un saņemt elektroniskos maksājumus. Pārrobežu maksājumiem eiro valūtā ES robežās piemērojamie noteikumi neļauj bankām prasīt no jums vai jūsu klientiem lielāku komisiju, nekā būtu jāmaksā par līdzvērtīgu iekšzemes transakciju. Šie noteikumi jāievēro pat to ES valstu bankām, kuras nav eirozonā.

Papildmaksa par pirkumiem ar karti ir aizliegta

Jūs nedrīkstat no klientiem iekasēt papildmaksu par kredītkartes vai debetkartes izmantošanu. Tas attiecas uz visiem pirkumiem (gan veikalos, gan tiešsaistē) ES iekšienē. 

Piemērs

Biļešu tirdzniecības un izplatīšanas uzņēmums no klientiem, kuri biļetes iegādājas tiešsaistē, iekasē 6 EUR maksu par kredītkartes izmantošanu. Kāds klients nav apmierināts un sūdzas vietējā patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs apstiprina, ka papildmaksas piemērošana ir aizliegta. Tas sazinās ar biļešu tirdzniecības uzņēmumu un lūdz tam nekavējoties izņemt papildmaksu no tiešsaistes maksājumu rīka.

Nediskriminācija — maksājumi

Jums ir tiesības pieņemt jebkādas maksājumu metodes, taču, ja jūsu klienti vēlas veikt elektronisku maksājumu (piem., ar tiešo debetkarti vai maksājumu karti) valūtā, kuru jūs akceptējat, tad maksājums ir jāpieņem, neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā klienti atrodas vai kur atrodas viņu maksājumu pakalpojuma sniedzējs.

Piemērs

Beļģijā dzīvojošs klients iegādājas jaunas kurpes no Vācijas internetveikala, norēķiniem izmantojot Somijas VISA karti; Vācijas uzņēmumam maksājums ir jāpieņem, jo savā tīmekļa vietnē tas norādījis, ka var pieņem maksājumus ar EURO VISA karti.

Noteikumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu

Neatkarīgi no tā, vai esat uzņēmuma īpašnieks vai privātpersona, ja iesaistāties darījumos ar klientiem vai veicat atsevišķas transakcijas ar tiem, jums jāveic konkrēti pasākumi, ar ko novērš naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Šie pasākumi attiecas uz vienu transakciju vai vairākām šķietami saistītām transakcijām, ja jūs:

Šādas situācijās jums jāveic klientu uzticamības pārbaudes, tai skaitā jāidentificē un jāpārbauda gan klienta identitāte, gan arī faktiskā labuma guvēja (personas, kam faktiski pieder vai kam ir pakļauti jūsu klienti vai kura vārdā tiek īstenots darījums) identitāte. Ja jums rodas aizdomas par jebkādām nelikumīgām aktivitātēm, par to jāziņo savas ES valsts finanšu izlūkošanas vienībaien.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: