Pēdējā pārbaude: 03/11/2022

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, varat vērsties kādā no iestādēm, kas ir kompetentas šajā jautājumā.

Kā alternatīvu tiesai varat izmantot strīdu alternatīvu izšķiršanu bg (SAI); izmantojot šo mehānismu, strīdus var izšķirt lētāk un ātrāk nekā tiesā.

Patentu pārkāpumi

Ja kāds ražojumu vai izgudrojumu, kas ir aizsargāts ar patentu, izmanto bez atļaujas , jūs varat rīkoties, lai aizstāvētu savas tiesības. Par nacionālo patentu pārkāpumiem jūs varat sazināties ar kompetento valsts tiesu.

Zīmolu preču atdarināšana — viltotas preces

Ja kāds tirgo preces ar jūsu preču zīmi bez jūsu atļaujas, jūs esat viltošanas upuris.

Aizdomīgo produktu bloķēšana

Ja jums ir aizdomas, ka ar atsevišķām precēm tiek pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, varat lūgt valsts kompetentajam muitas dienestam aizturēt konkrētās preces. Sekojiet instrukcijām TAXUD portālā en .

Lai aizsargātu jūsu ražojumus no viltošanas, reģistrējieties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja bg (EUIPO) datubāzē "Enforcement Database"Atidaryti kaip išorės nuorodą , kas jums nodrošinās tiešu saziņu ar attiecīgajām iestādēm.

Ja pārstāvat ES sabiedrību un vēlaties ziņot par viltojumu valstī, kas nav ES dalībvalsts (Šajā gadījumā ārpus 27 ES dalībvalstīm), izmantojiet Viltošanas novēršanas ātrās informēšanas sistēmuAtidaryti kaip išorės nuorodą (ACRIS).

Identiskas vai līdzīgas ES preču zīmes

Ja kāds ir reģistrējis jūsu preču zīmei līdzīgu vai identisku ES preču zīmi , jūs varat lūgt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) bg Atidaryti kaip išorės nuorodą, lai tas atceļ attiecīgo reģistrāciju. Ja reģistrācija vēl nav pabeigta, jūs varat iebilst pret pieprasījumu.

Plašāka informācija par jūsu tiesībām un procedūrām, kas jāievēro, pieejama EUIPO bg Atidaryti kaip išorės nuorodą tīmekļa vietnes sadaļā par jūsu reģistrētās preču zīmes tiesību aizsardzību.Atidaryti kaip išorės nuorodą .

Komercnoslēpuma pārkāpums

Ja ir pārkāpts komercnoslēpums, jūs varat iesniegt prasību tiesā. Tā rezultātā varētu tikt izdots tiesas rīkojums, kas aizliedz pārkāpējam izmantot vai turpmāk izpaust komercnoslēpumu, un/vai paredz no pārkāpēja iekasēt finansiālu kompensāciju.

Strīds par domēnu nosaukumiem

Ja uzskatāt, ka kāds ir nelikumīgi reģistrējis domēna nosaukumu, attiecībā uz kuru jums ir intelektuālā īpašuma tiesības, tādas kā:

un pēcāk šī persona mēģina jums pārdot šādu domēnu, jūs esat domēnu sagrābšanas prakses upuris. Gadījumos, kad rodas strīdi par domēnu nosaukumiem, varat vai nu vērsties tiesā vai arī izmantot ārpustiesas tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp ICANN (Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija) alternatīvās procedūras de en es fr it pt . ​

Piemērs

Sofija ir uzņēmēja no Zviedrijas un tirgo Āzijas pārtikas produktus Zviedrijā un Somijā. Lai pārdotu savu produktu tiešsaistē, viņa ir reģistrējusi tīmekļa vietni orientexpress-asianfood.com. Pāris mēnešus pēc reģistrācijas ar Sofiju sazinās kāds uzņēmējs, kas vēlas viņai pārdot domēna nosaukumu orientexpress-asianfood.eu. Minētais uzņēmējs apgalvo, ka, ja Sofija neiegādāsies šo domēnu, viņš to pārdos citam uzņēmumam, tādējādi Sofija varētu zaudēt klientus. Sofija uzskata, ka tā ir šantāža, tāpēc viņa nolemj ziņot par šo uzņēmumu Zviedrijas iestādēm.

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārkāpums

Ja jūsu ražojums, kas aizsargāts ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ir viltots vai ir citādi pārkāpti ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu noteikumi, ziņojiet par to kompetentajai valsts iestādei en en .

Skatīt arī:

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos

Bezmaksas konsultācijas un mācības par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos tirdzniecības līgumos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: