Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/02/2017

Adopcija

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
  • ES publikācijas par "Brexit"English
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Nav vienotu ES noteikumu jautājumā par adopciju. Katra ES valsts piemēro savus noteikumus.

Sazinieties ar valsts iestādēm, lai uzzinātu vairāk par prasībām un procedūrām, kuras ir jāizpilda adopcijas jomā.

Visas ES valstis tomēr ievēro dažus kopīgus principus, kas noteikti starptautiskajās konvencijās par adopciju:

  • bērna bioloģiskajiem vecākiem, ja viņi ir dzīvi, ir brīvi jāpiekrīt adopcijai;
  • lēmums par adopciju jāpieņem bērna interesēs;
  • adopciju padara par likumīgu ar tiesas vai administratīvās iestādes lēmumu.

Vairumā ES valstu bērns varēs iegūt jūsu uzvārdu un jūsu pilsonību, un mantošanas tiesības būs tādas pašas kā bioloģiskam bērnam.

Jums kā adoptētājam būs tādas pašas tiesības un pienākumi pret jūsu bērnu kā jebkuram citam vecākam.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.