Pēdējā pārbaude : 30/04/2018

Adopcija

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Nav vienotu ES noteikumu jautājumā par adopciju. Katra ES valsts piemēro savus noteikumus.

Sazinieties ar valsts iestādēm, lai uzzinātu vairāk par prasībām un procedūrām, kuras ir jāizpilda adopcijas jomā.

Visas ES valstis tomēr ievēro dažus kopīgus principus, kas noteikti starptautiskajās konvencijās par adopciju:

Vairumā ES valstu bērns varēs iegūt jūsu uzvārdu un jūsu pilsonību, un mantošanas tiesības būs tādas pašas kā bioloģiskam bērnam.

Jums kā adoptētājam būs tādas pašas tiesības un pienākumi pret jūsu bērnu kā jebkuram citam vecākam.

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: