Pēdējā pārbaude: 04/01/2023

Īsumā par pārrobežu investīcijām ES

Kas ir investīcijas citā ES valstī?

Ja jūsu uzņēmums iegulda kapitālu citā ES valstī, piemēram, lai iegādātos īpašumu vai akcijas, jūsu intereses aizsargā ES noteikumi par investīciju aizsardzību. Daži pārrobežu investīciju piemēri:

Jūsu investīciju aizsardzība, ko nodrošina ES

ES līgumos investoriem ir paredzēta augsta līmeņa aizsardzība. Proti, ES valstīm zināmos gadījumos en ir aizliegts en veikt darbības, kas nepamatoti attur veikt investīcijas. Investīciju aizsardzība izpaužas arī tā, ka jums ir tiesības panākt, ka neatkarīgs valsts tiesnesis atzīst jūsu tiesības. 

Papildus aizsardzībai, ko garantē šie vispārīgie ES noteikumi, jūs kā pārrobežu investoru, kas darbojas jebkurā nozarē (finanšu pakalpojumi, transports, enerģētika, telesakari, publiskais iepirkums, profesionālā kvalifikācija, intelektuālais īpašums vai uzņēmējdarbības tiesības), aizsargā arī konkrētās jomas īpašie noteikumi.

Tomēr ES noteikumi ļauj ES valstīm sabiedrības interesēs regulēt tirgus tādās jomās kā drošība, veselība, sociālās tiesības, patērētāju aizsardzība un vides aizsardzība. Tas var radīt sekas investoriem. Dažos gadījumos valsts iestādes drīkst noteikt dažus ierobežojumus. Ir aizliegts ierobežot kapitāla brīvu apriti un tiesības veikt uzņēmējdarbību, ja vien šādu ierobežojumu pamatojums nav paredzēts kādā no dažādajiem en ES tiesību aktiem en . Daži šādu aizliegtu ierobežojumu piemēri: 

Uzmanību

Atkarībā no investīciju veida un tā, kurā valstī ieguldāt, var būt arī īpaši valsts noteikumi. Valsts iestādes zināmos apstākļos un ar zināmiem nosacījumiem drīkst noteikt ierobežojumus, tomēr tām vienmēr ir jāievēro ES noteikumi. 

Investīciju cikls 

ES iekšējā tirgus noteikumi regulē un aizsargā pārrobežu investīcijas visā to cikla garumā. Ja investējat citā ES valstī, jums ir tiesības

Kā jūs kā investors varat panākt savu tiesību ievērošanu 

Ja esat investors un uzskatāt, ka jūsu tiesības nav tikušas ievērotas, jums ir vairāki veidi, kā varat sūdzēties. 

Ārpustiesas risinājumi 

Jūsu tiesības aizsargā vairākas publiskas procedūras, kuru mērķis ir nepieļaut ES tiesību pārkāpumus un novērst grūtības, kas investoriem varētu rasties ar valsts iestādēm. Piemēram, varat izmantot neitrālas strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādes, kas palīdz atrisināt jūsu sūdzību. 

Vēršanās ar prasību tiesā

Iespējams, ka vēlēsieties atbilstīgi ES noteikumiem iesniegt prasību tās valsts tiesā, kur veiktas jūsu investīcijas. Valstu tiesnešiem ir īpaša loma un atbildība investīciju aizsardzībā, jo viņi piemēro ES regulējumu savā valstī.

Oficiāla sūdzība

Izmantojot īpašu sūdzības veidlapu , varat arī iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai, lai paziņotu par potenciāliem ES tiesību pārkāpumiem. Iespējams, ka rezultātā Eiropas Komisija sāks pārkāpuma procedūru en .

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: