At leve og rejse
Senest tjekket: 04/01/2023

Forstå grænseoverskridende investeringer i EU

Hvad er en investering i et andet EU-land?

Hvis din virksomhed i EU investerer kapital i et andet EU-land, f.eks. i forbindelse med køb af ejendom eller aktier, er dine interesser beskyttet af EU's regler om investeringsbeskyttelse. Disse grænseoverskridende investeringer kan omfatte:

Beskyttelse af dine investeringer i EU

EU-traktaterne giver investorerne et højt beskyttelsesniveau. Det betyder, at tiltag fra EU-landenes side, der på urimelig vis forhindrer eller afskrækker fra investeringer, er forbudt en i særlige tilfælde en . Investeringsbeskyttelse betyder også, at du kan få dine rettigheder anerkendt ved en uafhængig national dommer. 

Ud over den beskyttelse, der garanteres af disse generelle EU-regler, er du som grænseoverskridende investor, der opererer inden for alle sektorer (finansielle tjenesteydelser, transport, energi, telekommunikation, offentlige indkøb, faglige kvalifikationer, intellektuel ejendomsret eller selskabsret), også beskyttet af særlige regler på disse områder.

EU-reglerne giver imidlertid EU-landene mulighed for at regulere markederne af hensyn til offentlighedens interesse på områder, der vedrører sikkerhed, sundhed, sociale rettigheder, forbrugerbeskyttelse eller miljøbeskyttelse. Dette kan få konsekvenser for investorerne. I nogle tilfælde kan de nationale myndigheder pålægge visse begrænsninger. Restriktioner for de frie kapitalbevægelser eller etableringsfriheden er forbudt, medmindre de er begrundet i et af de hensyn, der er anført i forskellige en EU-retsakter en . Eksempler på sådanne forbudte restriktioner omfatter: 

Advarsel

Afhængigt af investeringstypen og det land, hvor du investerer, kan der være særlige nationale regler. De nationale myndigheder kan pålægge begrænsninger under visse omstændigheder og på visse betingelser, men de skal altid overholde EU-reglerne. 

Investeringers livscyklus 

EU's regler for det indre marked regulerer og beskytter en grænseoverskridende investering i hele dens livscyklus. Hvis du investerer i et andet EU-land, har du ret til at:

Hvordan kan du som investor håndhæve dine rettigheder? 

Hvis du som investor mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret, kan du gøre brug af flere klagemuligheder. 

Udenretslige løsninger 

Dine rettigheder beskyttes gennem flere offentlige procedurer, der har til formål at forebygge overtrædelser (overtrædelser af EU-retten) og løse problemer, som investorer kan opleve med de nationale myndigheder. Du kan f.eks. bruge procedurer, der stilles til rådighed af neutrale udenretslige organer, til at hjælpe med at løse din klage. 

Anlæggelse af retssag

Du kan vælge at anlægge sag i henhold til EU-reglerne ved at indbringe din sag for de nationale domstole i det land, hvor investeringen er foretaget. De nationale dommere spiller en særlig rolle og har et særligt ansvar for at beskytte investeringer, fordi de er ansvarlige for at håndhæve EU-lovgivningen i deres land.

Formel klage

Du kan også indbringe din klage til Europa-Kommissionen ved hjælp af klageformularen vedrørende en overtrædelse af EU-retten for at anmelde potentielle overtrædelser. Kommissionen kan følge op ved at indlede en traktatbrudsprocedure en .

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: