At leve og rejse
Senest tjekket: 08/04/2019

Salg af varer og tjenesteydelser

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Inden for EU's indre marked kan varer bevæge sig frit, hvis de opfylder visse krav. Find ud af, hvilke EU-standarder de varer, du sælger, skal følge, og hvornår du skal anmelde dine varers bevægelser.

Afhængigt af hvilke tjenesteydelser, du tilbyder, og tjenesteydelsens varighed, vil du muligvis kunne levere tjenesteydelser i andre EU-lande uden at etablere en virksomhed eller filial dér. Find ud af, i hvilke tilfælde, for hvilke sektorer og for hvilke typer salg, det kan lade sig gøre.

Der er særlige regler, som du skal følge, når du sælger til en slutforbruger, som du ikke møder ansigt til ansigt – og en række betingelser skal være opfyldt. F.eks. skal kunderne have klar, skriftlig information om købet, og de kan fortryde aftalen inden for 14 dage uden at skulle betale noget for det eller forklare hvorfor.

Hvis du sælger pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer, skal du overholde bestemte EU-regler. Det gælder blandt andet, hvis du sælger to eller flere forskellige typer af rejseydelser i forbindelse med en rejse, som er bestilt i én aftale med én rejseleverandør, eller hvis du sælger en rejseydelse og derefter formidler salg af en anden tjenesteydelse til den samme rejse.

Brug EU-værktøjet til at finde udbydere af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og deres priser i EU. Find ud af, hvilke oplysninger og opdateringer udbydere af grænseoverskridende og indenlandske pakkeleveringstjenester skal indberette til deres nationale tilsynsmyndigheder.

Del denne side: