At leve og rejse
Senest tjekket: 15/09/2022

Registrering af kemikalier i EU (REACH-forordningen)

Hvis du fremstiller eller importerer et ton kemiske stoffer eller derover om året i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge), skal du registrere det i REACH-databasen. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier).

REACH-forordningen gælder for alle kemiske stoffer, uanset om de bruges til fremstillingsprocesser eller til dagelige gøremål, f.eks. i maling, rengøringsprodukter, tøj, møbler eller elektriske installationer. De fleste virksomheder i EØS er derfor omfattet af forordningen.

Stoffer, der ikke er registreret, må ikke markedsføres eller bruges.

REACH gælder for dig, hvis din virksomhed er:

For at overholde forordningen skal du udpege og styre de risici, der er forbundet med de stoffer, du fremstiller og markedsfører i EU/EØS.

Som producent eller importør af sådanne stoffer, skal du vise Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) , hvordan de kan bruges sikkert, og du skal med et sikkerhedsdatablad fortælle mulige brugere i forsyningskæden om eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, de skal træffe.

Hvis din virksomhed er downstreambruger, skal du opfylde andre betingelser. Den vigtigste betingelse er, at du gennemfører de tiltag til risikostyring, som er fastlagt i sikkerhedsdatabladene. Tjek, at brugen er omfattet af registreringspapirerne, og tag kontakt med dine leverandører og brugere i forsyningskæden.

Brug ECHA NavigatorLinket fører til en anden website til at kortlægge din rolle og dine pligter i henhold til REACH og eventuelle undtagelser, der gælder for din virksomhed.

Se afsnittet om støtte til SMV'er på ECHA for at få svar på de spørgsmål, der er relevante for små virksomheder.

Sådan fungerer REACH

REACH har indført nye markedsføringsregler for enkeltstående stoffer, blandinger og stoffer, der anvendes i produkter. Det sikrer, at industrien tager ansvaret for:

Det giver også EU mulighed for at tage yderligere skridt, hvis der skal gøres mere på EU-plan. ECHA i Helsinki  hjælper med at koordinere og gennemføre alle de nødvendige trin:

Gebyrer og afgifter

REACH kræver, at der betales gebyrer og afgifter. Beløbet og betalingsfristen afhænger af den pågældende ansøgning. Små og mellemstore virksomheder betaler et mindre gebyr. Din virksomhed skal også tage højde for andre udgifter i forbindelse med REACH, herunder:

Du kan mindske udgifterne betydeligt ved at arbejde tæt sammen med de andre parter og ved at forberede dig i god tid.

Se også:

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

National kemikaliehelpdesk

De nationale helpdeske er de første, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om dine forpligtelser ifølge CLP- og REACH-forordningerne.

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: