Senest tjekket: 26/03/2021

Registrering af kemikalier (REACH)

Hvis du fremstiller eller importerer et ton kemiske stoffer eller derover om året i Det EØS (I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge), skal du registrere det i REACH-databasen. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier).

REACH gælder for alle kemiske stoffer, uanset om de bruges til fremstillingsprocesser eller i hverdagen, f.eks. i maling, rengøringsprodukter, tøj, møbler eller elektriske installationer. De fleste virksomheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er derfor omfattet.

Stoffer, der ikke er registreret, må ikke markedsføres eller bruges.

REACH gælder for dig, hvis din virksomhed er:

For at overholde forordningen skal du udpege og styre de risici, der er forbundet med de stoffer, du fremstiller og markedsfører i EU/EØS.

Som producent eller importør af sådanne stoffer, skal du vise Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)Linket fører til en anden website , hvordan de kan bruges sikkert, og du skal bruge et sikkerhedsdatablad for at fortælle mulige brugere i forsyningskæden om eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, de skal træffe.

Hvis din virksomhed er downstreambruger, skal du opfylde andre betingelser. Den vigtigste er at træffe alle risikostyringsforanstaltninger, som er fastlagt i sikkerhedsdatabladene. Tjek, at brugen er dækket af registreringspapirerne, og tag kontakt med dine leverandører og brugere i forsyningskæden.

Brug ECHA NavigatorLinket fører til en anden website til at kortlægge din rolle og dine pligter i henhold til REACH eller eventuelle undtagelser, der gælder for din virksomhed.

Brochuren " Kemikaliesikkerhed i din virksomhedLinket fører til en anden websitePDF-dokument " giver et godt overblik over de spørgsmål, der er relevante for små virksomheder.

Sådan fungerer REACH

REACH indfører nye markedsføringsregler, der omfatter enkeltstående stoffer, blandinger og stoffer, der anvendes i produkter. Det sikrer, at industrien tager ansvaret for:

Det giver også EU mulighed for at tage yderligere skridt, hvis der skal gøres mere på EU-plan. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)Linket fører til en anden website i Helsinki hjælper med at koordinere og gennemføre alle de nødvendige trin:

Gebyrer og afgifter

REACH kræver, at der betales gebyrer og afgifter. Beløbet og betalingsfristen afhænger af den relevante ansøgning. Små og mellemstore virksomheder betaler et mindre gebyr. Din virksomhed skal også tage højde for andre udgifter i forbindelse med REACH, herunder:

Du kan mindske udgifterne betydeligt ved at arbejde tæt sammen med de andre parter samt ved at forberede dig i god tid.

Se også:

Relaterede emner

EU-lovgivning

Brexit – hvad nu?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

ProduktkontaktpunktLinket fører til en anden website

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

National kemikaliehelpdeskLinket fører til en anden website

De nationale helpdeske er de første, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om dine forpligtelser ifølge CLP- og REACH-forordningerne.

Flere hjælpetjenester

Del denne side: