Senest tjekket: 02/01/2023

Arbejdstagere i civil luftfart

Arbejdstid, betalt ferie og hviletid

Hvis du beskæftiger folk i den civile luftfartssektor, skal du begrænse deres maksimale årlige arbejdstid til 2 000 timer med højst 900 timers flyvetid i alt.

Du skal sørge for, at mobile arbejdstagere inden for civil luftfart får mindst 4 ugers betalt ferie om året. Den må ikke erstattes med en økonomisk godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører.

Alle dine ansatte inden for alle tjenestetyper skal have mindst:

Sundhed og sikkerhed

Inden dine ansatte påbegynder arbejdet, skal de have foretaget en gratis helbredsundersøgelse, hvor kravene om lægens tavshedspligt overholdes, og undersøgelsen skal gentages med jævne mellemrum. Hvis en ansat lider af helbredsproblemer forbundet med natarbejde, skal du overføre dem til dagarbejde, så snart det er muligt.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: