Senest tjekket: 21/10/2021

Arbejdstagere i civil luftfart

Arbejdstid, betalt ferie og hviletid

Hvis du beskæftiger folk i den civile luftfartssektor, skal du begrænse deres maksimale årlige arbejdstid til 2 000 timer med højst 900 timers flyvetid i alt.

Du skal sørge for, at mobile arbejdstagere inden for civil luftfart får mindst 4 ugers betalt ferie om året. Den må ikke erstattes med en økonomisk godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører.

Alle dine ansatte inden for alle tjenestetyper skal have mindst:

Sundhed og sikkerhed

Inden dine ansatte påbegynder arbejdet, skal de have foretaget en gratis helbredsundersøgelse, hvor kravene om lægens tavshedspligt overholdes, og undersøgelsen skal gentages med jævne mellemrum. Hvis en ansat lider af helbredsproblemer forbundet med natarbejde, skal du overføre dem til dagarbejde, så snart det er muligt.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: