Senest tjekket: 27/03/2019

Forsinket betaling

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Hvis din virksomhed har leveret varer eller tjenesteydelser til en kunde (i overensstemmelse med den indgåede kontrakt), og du ikke modtager betaling inden fristens udløb, har du ret til at modtage renter og kompensation for det skyldige beløb.

Det gælder for alle dine handelstransaktioner med andre virksomheder (herunder selvstændige erhvervsdrivende under udførelsen af deres selvstændige økonomiske eller erhvervsmæssige aktivet) og offentlige myndigheder.

Disse regler og dem, der beskrives nedenfor, gælder ikke:

 • i tilfælde af insolvensbehandling (herunder procedurer med henblik på gældsomlægning)
 • hvis fakturaen vedrører kompensation for skader (f.eks. fra forsikringsselskaber).

 

Jeg har penge til gode hos

 

En anden virksomhed skylder mig penge

 

En offentlig myndighed skylder mig penge

 

En forbruger skylder mig penge

Du kan ikke kræve morarenter i transaktioner med forbrugere. Hvis du har et problem med en forbruger, gælder de ovennævnte regler ikke. Hvis du vil vide mere om problemer med forbrugere, kan du gå til:

 

Min virksomhed er baseret i et EU-land, og jeg har penge til gode hos en virksomhed, der driver forretning i det samme land som jeg

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den morarentesats, som er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke er fastsat noget i kontrakten, gælder den lovbestemte sats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. januar 2019 – 30. juni 2019
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 9,09
Cypern 8,00
Tjekkiet 9,75
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 8,90
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Rumænien 9,75
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 7,50
Storbritannien 8,75

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

 

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Moms

Du opkræver renter af gældens bruttobeløb (inkl. moms), men du skal ikke betale moms af renter.

Sådan inddriver du gælden

 1. Send en faktura til kunden med angivelse af morarenter og godtgørelsesgebyr.
 2. Kontakt et nationalt organ, der kan hjælpe dig med at inddrive gælden.
 3. Hyr et inkassofirma.
 4. Anmod en national domstol om et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

 

Min virksomhed er baseret i et EU-land, og jeg har penge til gode hos en virksomhed, der driver forretning i et andet EU-land end jeg

Kontrakter er underlagt den lov, som parterne har valgt. Du skal derfor tjekke, hvilken lov din kontrakt er underlagt.

Hvis der ikke er foretaget noget specifikt lovvalg ved underskrivelse af kontrakten, er reglerne for forsinket betaling underlagt loven i det land, hvor kreditor har sit sædvanlige opholdssted.

Denne regel gælder både for salg af varer og levering af tjenesteydelser.

Hvis kontrakten er underlagt lovgivningen i lande uden for EU, gælder følgende regler muligvis ikke.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den morarentesats, som er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke er fastsat noget i kontrakten, gælder den lovbestemte sats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. januar 2019 – 30. juni 2019
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 9,09
Cypern 8,00
Tjekkiet 9,75
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 8,90
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Rumænien 9,75
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 7,50
Storbritannien 8,75

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

 

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

 1. Send en faktura til kunden med angivelse af morarenter og godtgørelsesgebyr.
 2. Kontakt en Enterprise Europe Network-partner i dit land.
 3. Følg rådene i Brugervejledning til administration af kredit og krav på tværs af landegrænser.
 4. Tjek, om en af EU's forordninger om grænseoverskridende gældsinddrivelse gælder i dit tilfælde.
 5. Hyr et inkassofirma.

 

Min virksomhed er baseret i et EU-land, og jeg har penge til gode hos en offentlig myndighed i mit land

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den lovbestemte morarentesats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. januar 2019 – 30. juni 2019
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 9,09
Cypern 8,00
Tjekkiet 9,75
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 8,90
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Rumænien 9,75
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 7,50
Storbritannien 8,75

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

 

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

 1. Send en faktura til kunden med angivelse af morarenter og godtgørelsesgebyr.
 2. Kontakt en national ombudsmand eller en national domstol.

Bemærk, at hvis en offentlig myndighed systematisk betaler for sent, kan du også indgive en officiel klage til Europa-Kommissionen.

 

Min virksomhed er baseret i et EU-land, og jeg har penge til gode hos en offentlig myndighed i et andet EU-land

Kontrakter er underlagt den lov, som parterne har valgt. Du skal derfor tjekke, hvilken lov din kontrakt er underlagt.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den lovbestemte morarentesats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. januar 2019 – 30. juni 2019
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 9,09
Cypern 8,00
Tjekkiet 9,75
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 8,90
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Rumænien 9,75
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 7,50
Storbritannien 8,75

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

 

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

 1. Send en faktura til kunden med angivelse af morarenter og godtgørelsesgebyr.
 2. Kontakt Solvit.

Bemærk, at hvis en offentlig myndighed systematisk betaler for sent, kan du også indgive en officiel klage til Europa-Kommissionen.

 

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: