Senest tjekket: 18/07/2022

Om dette website

Hvis din virksomhed har leveret varer eller tjenesteydelser til en kunde (i overensstemmelse med den indgåede kontrakt), og du ikke modtager betaling inden fristens udløb, har du ret til at modtage renter og kompensation for det skyldige beløb.

Det gælder for alle dine handelstransaktioner med andre virksomheder (herunder selvstændige erhvervsdrivende under udførelsen af deres selvstændige økonomiske eller erhvervsmæssige aktivet) og offentlige myndigheder.

Advarsel

Disse regler og dem, der beskrives nedenfor, gælder ikke:

  • i tilfælde af insolvensbehandling (herunder procedurer med henblik på gældsomlægning)
  • hvis fakturaen vedrører kompensation for skader (f.eks. fra forsikringsselskaber).

Gå direkte til renteberegneren for at se, hvor meget du har til gode, eller vælg din aktuelle situation nedenfor.

Jeg har penge til gode hos

En anden virksomhed skylder mig penge

En offentlig myndighed skylder mig penge

En forbruger skylder mig penge

Du kan ikke kræve morarenter i transaktioner med forbrugere. Hvis du har et problem med en forbruger, gælder de ovennævnte regler ikke. Hvis du vil vide mere om problemer med forbrugere, kan du gå til:

Min virksomhed er baseret i et EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), og jeg har penge til gode hos en virksomhed, der driver forretning i det samme land som jeg.

Beregn de skyldige renter

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den morarentesats, som er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke er fastsat noget i kontrakten, gælder den lovbestemte sats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. juli 2022 - 31. december 2022
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 8,30
Cypern 8,00
Tjekkiet 15,00
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 9,20
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen (sundhedssektoren) 14,00
Polen (andre sektorer) 16,00
Portugal 8,00
Rumænien 10,50
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 8,00

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Moms

Du opkræver renter af gældens bruttobeløb (inkl. moms), men du skal ikke betale moms af renter.

Sådan inddriver du gælden

Min virksomhed er baseret i et EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), og jeg har penge til gode hos en virksomhed, der driver forretning i et andet EU-land (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) end jeg

Kontrakter er underlagt den lov, som parterne har valgt. Du skal derfor tjekke, hvilken lov din kontrakt er underlagt.

Hvis der ikke er foretaget noget specifikt lovvalg ved underskrivelse af kontrakten, er reglerne for forsinket betaling underlagt loven i det land, hvor kreditor har sit sædvanlige opholdssted.

Denne regel gælder både for salg af varer og levering af tjenesteydelser.

Advarsel

Hvis kontrakten er underlagt lovgivningen i lande uden for EU, gælder følgende regler muligvis ikke.

Beregn de skyldige renter

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den morarentesats, som er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke er fastsat noget i kontrakten, gælder den lovbestemte sats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. juli 2022 - 31. december 2022
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 8,30
Cypern 8,00
Tjekkiet 15,00
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 9,20
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen (sundhedssektoren) 14,00
Polen (andre sektorer) 16,00
Portugal 8,00
Rumænien 10,50
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 8,00

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

Min virksomhed er baseret i et EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), og jeg har penge til gode hos en offentlig myndighed i mit land

Beregn de skyldige renter

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den lovbestemte morarentesats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. juli 2022 - 31. december 2022
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 8,30
Cypern 8,00
Tjekkiet 15,00
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 9,20
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen (sundhedssektoren) 14,00
Polen (andre sektorer) 16,00
Portugal 8,00
Rumænien 10,50
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 8,00

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

Bemærk, at hvis en offentlig myndighed systematisk betaler for sent, kan du også indgive en officiel klage til Europa-Kommissionen.

Min virksomhed er baseret i et EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), og jeg har penge til gode hos en offentlig myndighed i et andet EU-land (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz)

Kontrakter er underlagt den lov, som parterne har valgt. Du skal derfor tjekke, hvilken lov din kontrakt er underlagt.

Beregn de skyldige renter

Hvis du har opfyldt dine kontraktlige og juridiske forpligtelser, og kunden er ansvarlig for forsinkelsen (dvs. at den ikke skyldes omstændigheder uden for kundens kontrol), har du ret til at kræve morarenter og godtgørelse for inddrivelsesomkostningerne.

Hvornår forfalder renterne?

Renterne forfalder den dag, der følger efter den forfaldsdato, som er fastsat i kontrakten.

Hvis du ikke har fastsat en betalingsperiode i kontrakten, skal renterne automatisk betales 30 kalenderdage efter, at kunden har modtaget din faktura eller anmodning om betaling.

Hvis du ikke ved, hvornår fakturaen blev modtaget, kan du opkræve renter 30 kalenderdage efter levering af tjenesten og/eller varen.

Hvis du sender fakturaen til din kunde, før du leverer tjenesteydelsen og/eller varen, begynder nedtællingen først efter leveringen.

Hvor meget skal der tillægges i renter?

Du kan opkræve den lovbestemte morarentesats.

Lovbestemte rentesatser i de enkelte lande

EU-land 1. juli 2022 - 31. december 2022
Østrig 8,58
Belgien 8,00
Bulgarien 10,00
Kroatien 8,30
Cypern 8,00
Tjekkiet 15,00
Danmark 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrig 10,00
Tyskland 8,12
Grækenland 8,00
Ungarn 9,20
Irland 8,00
Italien 8,00
Letland 8,00
Litauen 8,00
Luxembourg 8,00
Malta 8,00
Holland 8,00
Polen (sundhedssektoren) 14,00
Polen (andre sektorer) 16,00
Portugal 8,00
Rumænien 10,50
Slovakiet 8,00
Slovenien 8,00
Spanien 8,00
Sverige 8,00

Brug vores beregner til at finde ud af, hvor meget du har ret til at opkræve i morarenter.

Godtgørelse for inddrivelsesomkostninger

Ud over morarenterne har du ret til at opkræve et fast beløb i godtgørelse: 40 euro (eller tilsvarende) for hver faktura, der betales for sent. I visse EU-lande kan beløbet være højere, fordi det beregnes ud fra fakturabeløbet.

Hvis de udgifter, du har haft til inddrivelse af gælden, overstiger dette beløb (f.eks. ekstra administrationsomkostninger, gældsinddrivelsesgebyrer eller advokatsalærer), kan du i rimeligt omfang opkræve yderligere godtgørelse.

Sådan inddriver du gælden

Bemærk, at hvis en offentlig myndighed systematisk betaler for sent, kan du også indgive en officiel klage til Europa-Kommissionen.

Renteberegner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: