Sti

Opdateret 06/03/2018

Urimelige aftalevilkår

EU-lovgivningen fastsætter en række krav om rimelighed og åbenhed for de aftaler, du indgår med forbrugere.

Hvilke aftalevilkår angår det?

Oplysningerne nedenfor angår kun salg til forbrugere, som ikke køber i erhvervsmæssigt øjemed. De gælder ikke, hvis du sælger til andre virksomheder.

EU-kravene gælder for alle aftalevilkår, som ikke er blevet individuelt forhandlet med forbrugeren, såsom almindelige standardaftalevilkår, som udarbejdes på forhånd. Både den primære genstand for jeres aftale og aspektet valuta for pengene er udtrykkeligt undtaget.

Hvis du vil henvise til, at aftalen er individuelt forhandlet, skal du kunne bevise det.

Aftaler skal være rimelige

De standardaftalevilkår, du anvender i din virksomhed, uanset om de kaldes "vilkår og betingelser" eller indgår i en detaljeret kontrakt, skal være rimelige.

Ifølge EU-lovgivningen må standardaftalevilkår ikke:

  • være i modstrid med kravene om god tro
  • stille forbrugerne i en ugunstig situation (med hensyn til rettigheder og forpligtelser), i forhold til sælger/leverandør.

Du skal handle i god tro og tage hensyn til forbrugernes legitime interesser ved at handle loyalt og rimeligt med dem.

Urimelige aftalevilkår er ikke bindende

Hvis specifikke vilkår i en aftale er urimelige, er de ikke bindende for forbrugeren, og du kan ikke gøre dem gældende, selvom forbrugeren har underskrevet aftalen.

Hvis det urimelige vilkår ikke er et afgørende element i aftalen, er resten af aftalen (uden det urimelige vilkår) fortsat bindende for dig og forbrugeren.

Aftaler skal være gennemsigtige

Aftalevilkår skal affattes på klart og forståeligt sprog. Kontraktvilkår skal ikke blot være grammatisk klare, men forbrugeren skal også kunne forstå de økonomiske konsekvenser deraf.

Vær opmærksom på, at tvetydigheder vil blive fortolket til forbrugerens fordel.

Eksempler på potentielt urimelige vilkår

Ud over de generelle krav om "god tro" og "balance", indeholder EU-reglerne en liste over specifikke aftalevilkår, der kan anses for urimelige.

Her er nogle situationer, hvor aftalevilkår kan blive vurderet som urimelige ifølge EU-reglerne:
 

1. Ansvar, hvis en forbruger dør eller kommer til skade

Vilkår, der fraskriver/begrænser dit ansvaret, hvis en forbruger dør eller kommer til skade på grund af en handling/undladelse fra din side.

2. Kompensation, hvis du ikke leverer

Vilkår, som ubehørigt udelukker/begrænser forbrugerens ret til kompensation, hvis du ikke opfylder din del af aftalen.

3. Opsigelsesklausul i din favør

Vilkår, som giver dig mulighed for at undlade at levere en tjenesteydelse, blot fordi det ikke passer dig, men som fortsat er bindende for forbrugeren.

4. Ensidig kompensation ved annullering

Vilkår, der giver dig lov til at beholde forudbetalte beløb, hvis forbrugeren annullerer aftalen, uden at give forbrugeren mulighed for samme kompensation, hvis du (som forhandler) annullerer aftalen.

5. Uforholdsmæssig kompensation

Vilkår, som pålægger en forbruger, som ikke opfylder en forpligtelse, at betale en uforholdsmæssig stor kompensation.

6. Ensidig annullering

Vilkår, som giver dig ret til at hæve en aftale ensidigt, men hvor forbrugeren ikke har samme rettighed.

7. Ophævelse med kort varsel

Vilkår, der giver dig ret til at hæve en aftale uden fast slutdato med kort varsel, med mindre det er yderst berettiget.

8. Automatisk forlængelse af aftaler med fast løbetid

Vilkår, der giver forbrugeren pligt til at meddele sit ønske om at opsige en aftale, men hvor fristen for at gøre det er urimelig kort.

9. Skjulte vilkår

Vilkår, som binder forbrugeren, selvom denne dårligt kunne være opmærksom på det inden undertegnelsen af aftalen.

10. Ensidige ændringer af aftalen

Vilkår, som giver dig ret til at ændre en aftale ensidigt, medmindre der i aftalen er angivet en gyldig grund til at gøre dette.

11. Ensidige ændringer af en vare eller tjenesteydelse

Vilkår, som giver dig ret til ensidigt at ændre varen eller tjenesteydelsen uden en gyldig begrundelse.

12. Prisændringer

Vilkår, hvor du kan fastsætte eller hæve den endelige pris ved levering — uden at give forbrugeren mulighed for at hæve aftalen — hvis beløbet er meget højere end først aftalt.

13. Ensidig fortolkning af aftalen

Vilkår, hvor kun du har ret til at fortolke eventuelle klausuler i aftalen og beslutte, om varen eller tjenesteydelsen lever op til aftalen.

14. Ikke at opfylde løfter givet af dine ansatte

Vilkår, hvormed du fosøger at komme uden om tilsagn fra dine ansatte, eller hvor sådanne tilsagn underlægges andre betingelser.

15. Ensidig overholdelse af forpligtelser

Vilkår, som pålægger forbrugeren at overholde alle sine forpligtelser, mens du ikke behøver at overholde alle dine.

16. Overdragelse af aftaler til andre forhandlere på mindre favorable vilkår

Vilkår, som giver dig ret til at overdrage aftalen uden forbrugerens tilladelse, og som kan give forbrugeren af ringere aftale.

17. Begrænset ret til sagsanlæg

Vilkår, som begrænser forbrugerens mulighed for at rejse sag, og som forpligter vedkommende til at bevise den anden aftaleparts ansvar.

Oplysninger om nationale regler

Husk på, at EU-regler om urimelige aftalevilkår fastsætter mindskestandarder, som kan skærpes yderligere eller udvides i de nationale bestemmelser.

Du kan få flere oplysninger om gældende regler hos Enterprise Europe Network i dit land.

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning For at hjælpe din lokale rådgiver med at svare korrekt og hurtigst muligt beder vi dig give os så meget information som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.