Senest tjekket : 04/04/2018

Europæisk erhvervspas – EPC

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

  • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og Storbritannienen
  • EU-publikationer om Brexit
  • Information og vejledning fra den britiske regering om Brexiten

Det europæiske erhvervspas er en elektronisk procedure, som gør det muligt for dig at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i andre EU-lande. Den er lettere og hurtigere at benytte end traditionel anerkendelse af kvalifikationer, og den er mere gennemsigtig: du kan følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, der allerede er uploadet, til nye ansøgninger i forskellige lande. I dette tilfælde i alle 28 EU-lande.

I øjeblikket kan du kun bruge EPC-proceduren, hvis du er:

Folk fra andre faggrupper er nødt til at anvende standardprocedurer, hvis de vil have deres kvalifikationer anerkendt. I fremtiden kan EPC-proceduren blive udvidet til også at omfatte andre faggrupper.

Du kan bruge EPC-proceduren, hvis:

Eksempler:

ELLER

Eksempler:

EPC er ikke et fysisk kort. Det er elektronisk dokumentation for, at du har bestået den administrative kontrol, og at dine erhvervskvalifikationer er blevet anerkendt i det land, hvor du ønsker at arbejde (værtslandet), eller at du opfylder betingelserne for at midlertidigt at levere serviceydelser i dette land.Når en ansøgning er godkendt, kan du generere et EPC-certifikat i pdf-format. Det indeholder også et referencenummer, som en eventuel arbejdsgiver kan bruge til at tjekke kortets gyldighed online.

Hvis du ikke er sikker på, om du er nødt til at ansøge om et EPC-certifikat i forbindelse med midlertidig mobilitet eller etablering, skal du spørge de nationale myndighederen .

Hvis du vil slå dig ned i landet i en længere periode (etablering), kan du også skulle lade dig registrere hos en faglig myndighed eller gennemgå yderligere kontrol, før du begynder at praktisere dit fag. Spørg de nationale myndighederen, om det gælder for dig.

Kvalifikationer, der er erhvervet uden for EU

Hvis du har fået dine kvalifikationer uden for EU, kan du ansøge om et EPC-certifikat, hvis:

Fordele ved det europæiske erhvervspas

Procedurer og frister

Hvad er din situation?

Midlertidig mobilitet du vil udøve dit fag midlertidigt og lejlighedsvis

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

Inden for den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, og fortæller, om der mangler dokumenter og om eventuelle gebyrer.

Derudover tjekker myndighederne i dit hjemland også din journal for at se, om dit fag har konsekvenser for folkesundheden, så du ikke kan få automatisk anerkendelse.

Hvis det ikke er nødvendigt med kontrol i værtslandet, behandler myndighederne i dit hjemland din ansøgning og træffer en endelig afgørelse inden for højst 3 uger.

Hvis det er nødvendigt med kontrol i værtslandet, har myndighederne i dit hjemland op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.

Værtslandet træffer en endelig beslutning inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på to uger).

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Etablering: du ønsker at slå dig ned i et andet land og udøve dit fag permanent

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

Inden for den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, fortæller, om der mangler dokumenter om eventuelle gebyrer.

Myndighederne i dit hjemland har op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.

Hvis du er apoteker eller sygeplejerske og har automatisk anerkendelse, træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 2 måneder (1 måned + to forlængelser på 2 ugeren)

Hvis du ikke har automatisk anerkendelse , træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på 2 ugeren).

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Hvis værtslandets myndigheder ikke træffer nogen afgørelse inden for den lovpligtige frist, betragtes dine kvalifikationer som anerkendt, og du kan generere et EPC-certifikat fra din onlinekonto.

Hvis myndighederne afviser din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan gøre indsigelse.

Hvor længe kan du bruge dit europæiske erhvervspas?

EPC gælder:

Sådan ansøger du om et europæisk erhvervspas

For at ansøge om et europæisk erhvervspas, skal du først logge på EU Loginen, Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste. Du skal oprette en konto, hvis du ikke allerede har gjort det.

Derefter tager det et par minutter at oprette din EPC-profil med personlige oplysninger og kontaktoplysninger.

Når din profil er udfyldt, kan du lave en ansøgning, uploade elektronisk scannede kopier af de relevante dokumenter og sende dem til myndighederne i dit hjemland.

Hvert støttedokument skal scannes og uploades som en separat fil.

I din profil kan du til enhver tid opdatere dine kontaktoplysninger (e-mail-adresse, telefonnummer). Når den første ansøgning er sendt, kan du ikke længere selv opdatere dine personlige oplysninger (nummer på ID-kort eller pas, efternavn eller nationalitet - som optræder på certifikatet). Du skal derimod bede den myndighed, der administrerer din journal, om at opdatere den.

Ved hver ansøgning kan myndighederne i både dit hjemland og værtslandet opkræve gebyr for at gennemgå din journal. Hvis de gør det, modtager du en separat faktura fra hver myndighed.

Myndighederne kan også bede dig om en bekræftet genpart af dine dokumenter, hvis de ikke kan bekræfte, at dokumenterne er gyldige.

Læs om nødvendige dokumenter og gebyrer

Simulatorer

Hvis simulatoren ikke tilbyder dig visse muligheder, betyder det, at de pågældende lande har endnu ikke givet de relevante oplysninger. Du kan dog stadig få adgang til EPC-proceduren og indsende en ansøgning. Myndighederne vil informere dig om, hvilken dokumentation der kræves, og hvad det koster.

Dit erhverv er ikke reguleret i værtslandet
Oplysninger fra nationale myndigheder behandles

ADGANG TIL EPC-PROCEDUREN

Lad dine arbejdsgivere tjekke, at dit europæiske erhvervspas er gyldigt.

Dine arbejdsgivere, faglige organisationer eller andre interesserede kan få bekræftet, at dit erhvervspas er gyldigt online ved at bruge referencenummeret på dit certifikat.

For at tjekke dit europæiske erhvervspas skal de også bruge de personlige identifikationsoplysninger (nummer på ID-kort eller pas), som du sendte sammen med ansøgningen.

Kontroller erhvervspassets gyldighed

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: