Available languages:

Senest tjekket: 26/06/2020

Det europæiske erhvervspas

Brexit – hvad nu?

Reglerne og betingelserne på denne side gælder fortsat for EU-borgere i Storbritannien og Nordirland og for britiske statsborgere i EU.

Alle ansøgninger om et europæisk erhvervspas, der inden den 31. december 2020 er indsendt af personer med ønske om at etablere sig i udlandet, vil blive vurderet i henhold til EU-lovgivningen. Afgørelser om anerkendelse udstedt via ervhvervspasproceduren på grundlag af disse ansøgninger vil være gyldige efter den 31. december 2020 både i Storbritannien og Nordirland og i EU.

Erhvervspas, der er udstedt med henblik på midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, vil ikke længere være gyldige fra den 1. januar 2021.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Hvis dit erhverv er lovreguleret, og du skal ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du gøre dette ved hjælp af det europæiske erhvervspas. Det europæiske erhvervspas er en elektronisk procedure, som gør det muligt for dig at få dit lovregulerede erhverv anerkendt i andre EU-lande.

I øjeblikket kan du kun bruge EPC-proceduren, hvis du er:

Fordele ved det europæiske erhvervspas

Myndighederne i dit hjemland kan hjælpe dig med din ansøgning og tjekke, om den er rigtigt udfyldt og fuldstændig. De kan også bekræfte, at dine dokumenter er ægte og gyldige.

Hvis du i fremtiden vil ansøge om anerkendelse igen, skal du ikke uploade dokumenterne endnu engang.

Hvis de myndigheder i værtslandet, der behandler din ansøgning, ikke træffer en endelig afgørelse inden for den fastsatte frist, godkendes ansøgningen automatisk, og du vil kunne generere et EPS-certifikat via din onlinekonto.

Hvis myndighederne afviser at udstede et europæisk erhvervspas på basis af din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan klage.

EPC-proceduren findes indtil videre kun for nogle få erhverv.

Tjek, om du kan ansøge om anerkendelse med det europæiske erhvervspas

Vælg den situation, der er relevant for dig

Har du fået dine erhvervskvalifikationer i et EU-land?

Vælg den situation, der er relevant for dig

Du kan ikke ansøge om et europæisk erhvervspas. Du skal følge standardansøgningsproceduren.

Du kan ansøge om et europæisk erhvervspas, uanset om du ønsker at udøve dit erhverv permanent eller midlertidigt i værtslandet.

EPC-proceduren er lettere og hurtigere at benytte end standardanerkendelsesproceduren, og den er mere gennemsigtig: du kan følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, der allerede er uploadet, til nye ansøgninger i forskellige lande.

EPC er ikke et fysisk kort, men et elektronisk genereret certifikat. Det er elektronisk dokumentation for, at du har bestået den administrative kontrol, at dine erhvervskvalifikationer er blevet anerkendt i det land, hvor du ønsker at arbejde, og at du opfylder betingelserne for at levere serviceydelser i dette land, enten midlertidigt eller permanent.

Når en ansøgning er godkendt, kan du generere et erhvervspas i pdf-format. Det indeholder et referencenummer, som en fremtidig arbejdsgiver kan bruge til at tjekke kortets gyldighed online.

Hvis du ikke er sikker på, om du er nødt til at ansøge om et erhvervspas i forbindelse med midlertidigt eller permanent arbejde, skal du spørge de nationale myndighederen.

Hvis du vil slå dig ned i et andet land i en længere periode (etablering), er det muligt, at du også skal lade dig registrere hos en faglig myndighed eller kontrolleres yderligere, før du begynder at praktisere dit erhverv. Spørg de nationale myndigheder, om det gælder for dig.

Det europæiske erhvervspas er en valgfri ordning, så du kan selv bestemme, om du vil benytte den eller følge den papirbaserede standardprocedure for anerkendelse af erhvervskvalifikationer.

Du kan ikke ansøge om et europæisk erhvervspas. Du skal først have dine kvalifikationer anerkendt i et EU-land og arbejde dér i mindst 3 år, før du kan ansøge om erhvervspasset.

Du kan kun ansøge om det, hvis du er sygeplejerske, farmaceut, fysioterapeut, bjergfører eller ejendomsmægler. Hvis du har et andet erhverv, skal du følge standardansøgningsproceduren.

Ansøgning om et europæisk erhvervspas

For at ansøge om et europæisk erhvervspas skal du:

Find nærmere oplysninger i EPC-brugervejledningen.

Når den første ansøgning er sendt, kan du ikke længere selv opdatere dine personlige oplysninger (nummer på ID-kort eller pas, efternavn eller nationalitet, som optræder på certifikatet). Du skal i stedet bede den myndighed, der administrerer din journal, om at opdatere den.

Ved hver ansøgning kan myndighederne i både dit hjemland og værtslandet opkræve gebyr for at gennemgå din journal. Hvis de gør det, modtager du en separat faktura fra hver myndighed.

Myndighederne kan også bede dig om en bekræftet genpart af dine dokumenter, hvis de ikke kan verificere dokumenternes gyldighed.

Erhvervspasset er gyldigt:

Hvis værtslandets myndigheder ikke træffer nogen afgørelse inden for den lovpligtige frist, betragtes dine kvalifikationer som anerkendt, og du kan generere et erhvervspas via din onlinekonto.

Hvis myndighederne afviser din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan klage.

Procedurer og frister

Hvad er din situation?

Jeg flytter permanent og ønsker at udøve mit erhverv i mit værtsland

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

  • Inden for den første uge vil myndighederne i dit hjemland bekræfte, at de har modtaget din ansøgning, og fortælle dig, om der mangler dokumenter, og om eventuelle gebyrer.
  • Myndighederne i dit hjemland har op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.
  • Hvis du er farmaceut eller sygeplejerske og har ret til automatisk anerkendelse, træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 2 måneder (1 måned + to forlængelser på 2 uger).
  • Hvis du ikke har ret til automatisk anerkendelse, træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på 2 uger).
  • Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en oplæringsperiode.

Jeg ønsker at levere mine tjenesteydelser midlertidigt i mit værtsland

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

  • Inden for den første uge vil myndighederne i dit hjemland anerkende at have modtaget din ansøgning og fortælle dig, om der mangler dokumenter og om eventuelle gebyrer.
  • Derudover tjekker myndighederne i dit hjemland også din journal for at se, om dit fag har konsekvenser for folkesundheden, så du ikke kan få automatisk anerkendelse.
  • Hvis det ikke er nødvendigt med kontrol i værtslandet, behandler myndighederne i dit hjemland din ansøgning og træffer en endelig afgørelse inden for højst 3 uger.
  • Hvis det er nødvendigt med kontrol i værtslandet, har myndighederne i dit hjemland op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.
  • Værtslandet træffer en endelig beslutning inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på to uger).

Hvis myndighederne afviser din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan klage.

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en oplæringsperiode.

Hvis værtslandets myndigheder ikke træffer nogen afgørelse inden for den lovpligtige frist, betragtes dine kvalifikationer som anerkendt, og du kan generere et erhvervspas via din onlinekonto.

Se, hvilke formaliteter der gælder for det europæiske erhvervspas i dit land

Simulator

Hvis simulatoren ikke giver dig visse valgmuligheder, betyder det, at de pågældende lande har endnu ikke givet de relevante oplysninger. Du kan dog stadig få adgang til EPC-proceduren og indsende en ansøgning. Myndighederne vil informere dig om, hvilken dokumentation der kræves, og hvad det koster.

Dit erhverv er ikke reguleret i værtslandet
Oplysninger fra nationale myndigheder behandles

Adgang til EPC-proceduren

Lad dine arbejdsgivere tjekke, om dit europæiske erhvervspas er gyldigt

Dine arbejdsgivere, faglige organisationer eller andre interesserede kan få bekræftet, at dit erhvervspas er gyldigt online ved at bruge referencenummeret på dit erhvervspas.

For at tjekke dit erhvervspas skal de også bruge de personlige identifikationsoplysninger (nummer på ID-kort eller pas), som du sendte sammen med ansøgningen.

Kontrollér erhvervspassets gyldighed

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: