Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 18/04/2017

Europæisk erhvervspas – EPC

Det europæiske erhvervspas er en elektronisk procedure, som gør det muligt for dig at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i andre EU-lande. Den er lettere og hurtigere at benytte end traditionel anerkendelse af kvalifikationer, og den er mere gennemsigtig: du kan følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, der allerede er uploadet, til nye ansøgninger i forskellige lande. I dette tilfælde i alle 28 EU-lande.

I øjeblikket kan du kun bruge EPC-proceduren, hvis du er:

 • sygeplejerske med ansvar for almen sundheds- og sygepleje
 • apoteker
 • fysioterapeut
 • bjergguide
 • ejendomsmægler

Folk fra andre faggrupper er nødt til at anvende standardprocedurer, hvis de vil have deres kvalifikationer anerkendt. I fremtiden kan EPC-proceduren blive udvidet til også at omfatte andre faggrupper.

Du kan bruge EPC-proceduren, hvis:

 • du ønsker at udøve dit fag i et andet EU-land midlertidigt og lejlighedsvis (midlertidig mobilitet)

Eksempler:

 • En belgisk ejendomsmægler, der ønsker at tage til Ungarn for at hjælpe en kunde med at finde en lejlighed i Budapest.
 • En tysk bjergfører, der ønsker at arbejde i Frankrig i den travle ferieperiode i Chamonix.

ELLER

 • du ønsker at slå dig ned i et andet EU-land og udøve dit fag permanent på stedet (etablering)

Eksempler:

 • En finsk sygeplejerske, der ønsker at flytte med sin familie til Sverige og udøve sit erhverv dér.
 • En polsk farmaceut, der har studeret og taget sin eksamen i Tyskland, og som nu ønsker at vende tilbage til Polen og arbejde som farmaceut dér.

EPC er ikke et fysisk kort. Det er elektronisk dokumentation for, at du har bestået den administrative kontrol, og at dine erhvervskvalifikationer er blevet anerkendt i det land, hvor du ønsker at arbejde (værtslandet), eller at du opfylder betingelserne for at midlertidigt at levere serviceydelser i dette land.Når en ansøgning er godkendt, kan du generere et EPC-certifikat i pdf-format. Det indeholder også et referencenummer, som en eventuel arbejdsgiver kan bruge til at tjekke kortets gyldighed online.

Hvis du ikke er sikker på, om du er nødt til at ansøge om et EPC-certifikat i forbindelse med midlertidig mobilitet eller etablering, skal du spørge de nationale myndighederEnglish .

Hvis du vil slå dig ned i landet i en længere periode (etablering), kan du også skulle lade dig registrere hos en faglig myndighed eller gennemgå yderligere kontrol, før du begynder at praktisere dit fag. Spørg de nationale myndighederEnglish, om det gælder for dig.

Kvalifikationer, der er erhvervet uden for EU

Hvis du har fået dine kvalifikationer uden for EU, kan du ansøge om et EPC-certifikat, hvis:

 • dine kvalifikationer allerede er blevet anerkendt i et EU-land
 • og du har udøvet dit erhverv i mindst 3 år efter anerkendelsen.

Fordele ved det europæiske erhvervspas

 • Myndighederne i dit hjemland kan hjælpe dig med din ansøgning og tjekke, om den er rigtigt udfyldt og fuldstændig. De kan også bekræfte, at dine dokumenter er ægte og gyldige.
 • Når du i fremtiden vil indsende en ansøgning om at etablere dig eller midlertidigt levere tjenesteydelser i et andet land, findes din journal allerede i systemet, så du ikke behøver uploade alle dokumenterne igen. På den måde sparer du tid, når du laver nye ansøgninger.
 • Hvis de myndigheder i værtslandet, der behandler din ansøgning, ikke træffer en endelig afgørelse inden for den gældende frist, godkendes ansøgningen automatisk, og du vil kunne generere et EPC-certifikat.

Procedurer og frister

Hvad er din situation?

Midlertidig mobilitet du vil udøve dit fag midlertidigt og lejlighedsvis

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

Inden for den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, og fortæller, om der mangler dokumenter og om eventuelle gebyrer.

Derudover tjekker myndighederne i dit hjemland også din journal for at se, om dit fag har konsekvenser for folkesundheden, så du ikke kan få automatisk anerkendelse.

Hvis det ikke er nødvendigt med kontrol i værtslandet, behandler myndighederne i dit hjemland din ansøgning og træffer en endelig afgørelse inden for højst 3 uger.

Hvis det er nødvendigt med kontrol i værtslandet, har myndighederne i dit hjemland op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.

Værtslandet træffer en endelig beslutning inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på to uger).

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Etablering: du ønsker at slå dig ned i et andet land og udøve dit fag permanent

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

Inden for den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, fortæller, om der mangler dokumenter om eventuelle gebyrer.

Myndighederne i dit hjemland har op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet.

Hvis du er apoteker eller sygeplejerske og har automatisk anerkendelse, træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 2 måneder (1 måned + to forlængelser på 2 ugerEnglish)

Hvis du ikke har automatisk anerkendelse , træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på 2 ugerEnglish).

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Hvis værtslandets myndigheder ikke træffer nogen afgørelse inden for den lovpligtige frist, betragtes dine kvalifikationer som anerkendt, og du kan generere et EPC-certifikat fra din onlinekonto.

Hvis myndighederne afviser din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan gøre indsigelse.

Hvor længe kan du bruge dit europæiske erhvervspas?

EPC gælder:

 • ubegrænset, hvis du slår dig ned på lang sigt (etablering)
 • i 18 måneder i de fleste tilfælde, hvor du midlertidigt leverer tjenesteydelser, eller i 12 måneder for erhverv, som har konsekvenser for offentlighedens sundhed eller sikkerhed. Det kan f.eks. være tilfældet i visse lande for erhverv som fysioterapeut eller bjergfører.

Sådan ansøger du om et europæisk erhvervspas

For at ansøge om et europæisk erhvervspas, skal du først logge på EU LoginEnglish, Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste. Du skal oprette en konto, hvis du ikke allerede har gjort det.

Derefter tager det et par minutter at oprette din EPC-profil med personlige oplysninger og kontaktoplysninger.

Når din profil er udfyldt, kan du lave en ansøgning, uploade elektronisk scannede kopier af de relevante dokumenter og sende dem til myndighederne i dit hjemland.

Hvert støttedokument skal scannes og uploades som en separat fil.

I din profil kan du til enhver tid opdatere dine kontaktoplysninger (e-mail-adresse, telefonnummer). Når den første ansøgning er sendt, kan du ikke længere selv opdatere dine personlige oplysninger (nummer på ID-kort eller pas, efternavn eller nationalitet - som optræder på certifikatet). Du skal derimod bede den myndighed, der administrerer din journal, om at opdatere den.

Ved hver ansøgning kan myndighederne i både dit hjemland og værtslandet opkræve gebyr for at gennemgå din journal. Hvis de gør det, modtager du en separat faktura fra hver myndighed.

Myndighederne kan også bede dig om en bekræftet genpart af dine dokumenter, hvis de ikke kan bekræfte, at dokumenterne er gyldige.

Læs om nødvendige dokumenter og gebyrer

Simulatorer

Hvis simulatoren ikke tilbyder dig visse muligheder, betyder det, at de pågældende lande har endnu ikke givet de relevante oplysninger. Du kan dog stadig få adgang til EPC-proceduren og indsende en ansøgning. Myndighederne vil informere dig om, hvilken dokumentation der kræves, og hvad det koster.

Dit erhverv er ikke reguleret i værtslandet
Oplysninger fra nationale myndigheder behandles

ADGANG TIL EPC-PROCEDUREN

Lad dine arbejdsgivere tjekke, at dit europæiske erhvervspas er gyldigt.

Dine arbejdsgivere, faglige organisationer eller andre interesserede kan få bekræftet, at dit erhvervspas er gyldigt online ved at bruge referencenummeret på dit certifikat.

For at tjekke dit europæiske erhvervspas skal de også bruge de personlige identifikationsoplysninger (nummer på ID-kort eller pas), som du sendte sammen med ansøgningen.

Kontroller erhvervspassets gyldighed

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning