Senest tjekket: 20/06/2022

Arbejdsløshed i udlandet

Hvis du mister dit job, mens du arbejder i et andet EU-land, afhænger det af din arbejdssituation og dit bopælssted (og ikke din nationalitet), hvilket land der udbetaler din arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad gør du, hvis du - før du mistede dit job:

har boet og arbejdet i udlandet

Planlægger du at blive?

Hvis du mister dit job og vælger at blive i det EU-land, hvor du har været beskæftiget, skal du søge om arbejdsløshedsunderstøttelse dér.

Tilmeld dig som jobsøgende ved den lokale arbejdsformidling. Du vil få samme behandling som landets egne statsborgere.

Du skal især være opmærksom på:

 • hvor lang tid man skal have været i arbejde for at kunne få ret til arbejdsløshedsunderstøttelse
 • satserne for beregning af understøttelsen
 • ydelsernes varighed.

Hvis du har brug for at dokumentere de perioder, hvor du har været beskæftiget og socialt sikret i udlandet, kan du anmode om en U1-blanket (tidligere E 301-blanket) i det land, hvor du sidst har arbejdet.

Selv om du ikke indgiver en U1-blanket, kan sagsbehandlerne få oplysningerne direkte fra myndighederne i det andet land. Men hvis du indgiver blanketten, kan det fremskynde sagsbehandlingen.

Tager du hjem igen?

Hvis du mister dit job og vælger at vende tilbage til dit hjemland, skal du kontakte den national arbejdsformidling og spørge, om du stadig har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse efter dit udlandsophold.

Hvis du har ret til understøttelse, skal du:

 • registrere dig direkte som jobsøgende i dit hjemland og
 • anmode om en U1-blanket (tidligere E301) i det land, hvor du arbejdede sidst.

Selv om du ikke indgiver en U1-blanket, kan sagsbehandlerne få oplysningerne direkte fra myndighederne i det andet land. Men hvis du indgiver blanketten, kan det fremskynde sagsbehandlingen.

Hvis du ikke har ret til understøttelse i dit hjemland, kan du anmode om en tilladelse til at overfør din arbejdsløshedsunderstøttelse fra det land, hvor du er blevet arbejdsløs:

 • enten til dit hjemland eller
 • til ethvert andet land, som du vil søge arbejde i.

Som regel kan du overføre understøttelsen i 3 måneder, men perioden kan eventuelt forlænges til højst 6 måneder.

har været udstationeret i udlandet i en kort periode (under 2 år)

Hvis du vælger fortsat at være dækket i det land, som du er blevet udstationeret fra, skal din arbejdsløshedsunderstøttelse udbetales dér.

I så fald skal du tilmelde dig som jobsøgende hos arbejdsformidling i det pågældende land.

har været tjenestemand udstationeret i udlandet

Hvis du bliver fuldstændigt arbejdsløs, kan du vælge at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i det EU-land, du har været udstationeret i, eller i dit hjemland — du skal blot tilmelde dig arbejdsformidling.

 • Hvis du ansøger om ydelser i det land, du har været udstationeret i, kan du bede den nationale arbejdsformidling i dit hjemland om en U1-blanket (tidligere E 301-blanket).

  Denne blanket viser de perioder, der skal tages i betragtning ved beregningen af arbejdsløshedsunderstøttelse. Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger om arbejdsløshedsunderstøttelse.

  Selv om du ikke indgiver en U1-blanket, kan sagsbehandlerne få oplysningerne direkte fra myndighederne i det andet land. Men hvis du indgiver blanketten, kan det fremskynde sagsbehandlingen.

 • Hvis du vil søge om ydelser i dit hjemland, skal du vende tilbage til det.

Dine ydelser beregnes i overensstemmelse med reglerne i det land, hvor du tilmelder dig som jobsøgende, idet der tages hensyn til de perioder, hvor du har arbejdet i udlandet.

Sagseksempel

Tænk dig godt om, når du beslutter, hvor du vil tilmelde sig som arbejdsløs

Mirko fra Tyskland arbejdede som tysk tjenestemand i Irland, da han mistede sit job. Han kunne være vendt tilbage til Tyskland og tilmeldt sig som jobsøgende dér, men han valgte at blive i Irland og søge om arbejdsløshedsunderstøttelse dér.

Han forventede at modtage ca. 67 % af sin gennemsnitlige dagløn i understøttelse, som man plejer i Tyskland. Men i Irland er arbejdsløshedsunderstøttelse ikke baseret på tidligere indkomst. Så Mirko blev meget overrasket, da han fandt ud af, at han kun havde ret til et fast ugentligt beløb på 204,30 euro.

har arbejdet i ét land, men boet i et andet (grænsependlere)

Hvis du er grænsependler (ansat eller selvstændig) og mister dit job, kan du kun ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du bor.

Advarsel

Undtagelse

Hvis du i løbet af din seneste periode med grænsependling er taget hjem mindre end én gang om ugen, kan du vælge, hvor du vil ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse (i dit bopælsland eller det land, hvor du sidst har arbejdet).

Dette har været reglen siden den 1. maj 2010, men visse arbejdsformidlinger er måske ikke klar over det. Hvis du har problemer med betalingen af din arbejdsløshedsunderstøttelse i udlandet, kan du kontakte vores hjælpetjeneste Linket fører til en anden website for at få hjælp.

Beløb

Det afhænger af reglerne i det land, du bor i, og den tid, du har arbejdet i udlandet, om du har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, og i så fald til hvor meget.

Bed myndighederne i det eller de lande, du har arbejdet i, om en U1-blanket (tidligere E 301-blanket), der viser de perioder, der skal tages i betragtning ved beregningen af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om ydelser, så de kan tage hensyn til de perioder, hvor du har været omfattet af en social sikringsordning eller været beskæftiget i andre lande.

Selv om du ikke udfylder en U1-blanket, kan sagsbehandlerne få oplysningerne direkte fra myndighederne i det andet land. Men hvis du indgiver blanketten, kan det fremskynde sagsbehandlingen.

Har du brug for hjælp til at finde arbejde?

Hvis du har brug for hjælp til at finde et nyt job i det land, hvor du har mistet dit arbejde, kan du registrere dig som jobsøgende hos den national arbejdsformidling.. Du skal så opfylde kravene i begge lande: bopælslandet (der udbetaler din understøttelse) og det land, hvor du sidst har arbejdet (og hvor du også søger et job).

Advarsel

Det allervigtigste er, at du opfylder kravene i det land, du bor i — ellers kan det få konsekvenser for din understøttelse.

Sagseksempel

Tjek, hvor du kan ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse

Arthur fra Tyskland mistede sit job i 2008 og flyttede direkte til Ungarn for at arbejde dér. Han fik en 1-årig ansættelseskontrakt i Budapest, men beholdt sin bopæl i Tyskland og rejste regelmæssigt hjem.

Da han mistede sit job, kunne han have ansøgt om understøttelse i Ungarn. Men han besluttede at tage tilbage til Tyskland og havde ikke nogen problemer med at få sin understøttelse dér.

Advarsel

Forskellige lande, forskellige ydelser

Hvert EU-land har sine egne regler for arbejdsløshedsunderstøttelse Det kan betyde, at du måske kan få understøttelse i 24 måneder i dit hjemland, men kun i 12 måneder i et andet land.

Det er en god idé at sammenligne de ydelser, der betales i hvert enkelt land, og især kigge på:

 • hvor lang tid man skal have været i arbejde for at kunne få ret til arbejdsløshedsunderstøttelse
 • satserne for beregning af understøttelsen
 • ydelsernes varighed

Læs mere om arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, der skal udbetale den:

Vælg land

Hvis du flytter til at andet EU-land for at finde et job

Du kan på visse betingelser overfør din arbejdsløshedsunderstøttelse til et andet EU-land, mens du søger efter arbejde i landet. Som regel kan du overføre understøttelsen i 3 måneder, men perioden kan eventuelt forlænges til højst 6 måneder.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: